18-04: Het einde van de kerk in West-Europa

"Het einde van de kerk in West-Europa, lang leve de kerk"

Onderzoeken tonen het aan.., de kerk als instituut steeds meer aan invloed kwijt raakt.

Mensen verlaten de kerk, omdat ze het niet eens zijn met de richting die de kerkelijke organisatie neemt. Terwijl de kerk in west Europa volgens sommige steeds progressiever wordt of beter gezegd... van de Bijbelse fundamenten afdwaald of zoals men het vanuit de VS en het Zuidelijk halfrond bekijkt, steeds liberarer, verlaten vele Christenen (niet mensen die het geloof zijn kwijt geraakt) verlaten Christenen de kerk.. maar niet hun geloof.

Onderzoeken van Anglicanen, Amerikanen.. noem maar op.. laten zien dat individuele leden uit diverse kerkelijke richtingen zich zorgen maken over de koers die de kerkelijke leiding neemt.. ten opzichte van de geschriften in de Bijbel. Scheuringen in de PKN (protestantse kerk in Nederland) tonen dit onder andere aan.

Het einde van kerk.. is dit dan ook het einde van het geloof..?

NEE.. zeker niet.. het mag lijken dat de kerk ten onder gaat. Er onstaat zoals ze dat in Amerika zeggen, een "grassroots" organisatie. Van de bodem af.. niet de leiders.. maar leden, geinspireerd door de Geest gaan aan de slag.

Net als in de dagen van het Nieuwe Testament. Het was ten dagen van Jezus' werk op aarde, dat de leiders.., de leer verdraaiden en de leiders die de leer niet op hun waarde namen.. het waren de leiders die de gemeente opzette om Jezus gevangen te laten nemen en uiteindelijk Hem aan kruis lieten slaan.

En wat gebeurde er na de Hemelvaart? Niet de leiders van Jeruzalem namen het voortouw, maar simpele tollenaars, herders en vissers.. namen leiding aan een gigantische kleine groepen beweging. Waar het woord van God centraal stond.. of het nu populair was met de toenmalige religeuze of politieke leiders... de groep bleef groeien en groeien. Duizenden namen de keuze voor Jezus... de toenmalige kerk was ten einde...

Maar de kerk bleef leven.. zoals Christus dat ook bedoeld had...

Die zelfde tendens zie ik persoonlijk nu ook, hoe fijn de kerk of verdrietige de hedendaagse kerk oppereert. Mensen keren de rug naar de kerkelijke organisatie.. omdat men die ziet als verkeerd, van het pad gedwaald, of welke kwalificatie ze er ook aan mogen geven.

Sommige zijn zo teleurgesteld omdat ze de kerk de rug toekeren. Maar.., er zijn er ook vele die hun teleurstelling omdraaien in vreugde omdat ze terug gaan naar de basis.. Het woord... de bijbel. Ze kiezen ervoor om de luxe van warme banken te verruilen voor de stoffen banken bij de bakker om de hoek in het huisgezin, of buurthuis.

De vraag die wij als Christenen constant moeten afvragen is niet... hoe houden wij een instituut aan het werk!
Nee, de vraag die wij onszelf moeten afvragen... hoe kunnen wij Christus dienen.. Zijn kudde dienen en brengen naar het Koninkrijk Gods, zodat al Zijn kinderen de poorten van het nieuwe Jeruzalem mogen betreden...

Zij zullen als de bruid de bruidegom tegemoet treden zingend:

Hallelujah
Hallelujah
Want de Heer, de Almachtige regeert

Hallelujah
Hallelujah
Want de Heer, de Almachtige leid ons waarachtig

Heilig
Heilig
Bent u de Almachtige, de Eeuwige?

Want het Lam is waardig
Het Lam is Heilige
want U bent Heilige

Heilig
Bent u de Getrouwe, de Verlosser?
Waardig is het Lam
Amen


Het einde van de kerk.... is niet het einde...
Lang leve de Kerk van Jezus Christus

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen