13-01: Psalm 8

Riley A. Jack

Hoe heerlijk is de naam van onze Heer.

Vaak geven wij onze een kinderen een naam, omdat het in de mode is (op het moment van onze geboorte), gewoon omdat het mooi is. Maar een naam zegt zoveel meer. Mijn naam, Riley, betekent: "moedig" ergens anders hoorde ik het de volgende omschrijving "iemand die op een kruispunt staat en altijde de goede weg kiest".

Best een mooi om na te gaan wat je eigen naam betekent, maar ik moet eerlijk bekenen, ik ben niet altijd 'even' moedig en ik maak niet altijd de juiste keuze. Soms maak ik, ja zelfs ik, enorme blunders.... Mijn vertrouwen stel ik in degene die zo 'moedig' was dat hij de weg naar Golgotha heeft bewandeld voor al die momenten dat ik NIET moedig was... Vooral die momenten dat ik niet "eer" heb gedaan en de verkeerde weg ben opgewandeld.

En ondanks al mijn fouten, al mijn minpunten, mijn blunders (gisterenavond weer eentje begaan).. kan ik op mijn knieeen weer terug naar de Vader... Toch vertrouwd Hij, mij als een kind van Hem om zijn wil te blijven doen. Is dat niet fantastisch.

O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.

Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,
alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen