02-08: De balans van aanbidding

Wij mensen hebben de neiging om door te slaan in extremen... Denk maar eens aan de politiek, "extreem rechts", "extreem links" of bijvoorbeeld in Nederland, "extreem poldermodel". We kiezen uitersten.. dat kan soms goed uitpakken, maar vaker verkeerd. Maar hoe zit het met onze aanbidding... is daar plaats voor extremiteiten of zoeken wij naar de balans?

Dinsdag 2 augustus 2005

Jezus sprak in Johannes 4 met een Samaritaanse vrouw bij de put over aanbidding, lees eens mee wat Jezus hier zei over aanbidding

Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

In Geest en Waarheid...

Ik hoorde laatst een spreker zeggen wat er gebeurd als een geloofsgemeenschap of een kerk, kiest voor één van de uiterste van aanbidding.. Stel je voor enkel alleen de geest.

Je krijgt mensen die zich laten meegaan met het 'gevoel' zonder te weten waarop dat gevoel gebaseerd is. Ze kunnen een goede tijd hebben.. zonder te weten wie ze die goede tijd geeft.

Ik heb een aantal mensen gekend die zo 'in de geest' waren, dat ze uiteindelijk in een sekte zijn beland, omdat ze eerder keken "of de kerk" wel goed voelde, of ze wel een leuke tijd konden hebben, zonder te weten dat ze langzamerhand wegzonken in een poel van verdriet, leugens en bedrog.

In de geest zijn is fijn.. en heerlijk.. maar balans is noodzakelijk het is in Geest en Waarheid.. die aanbidders zoekt de Heer!

Ook het andere uiterste bestaat.. mensen die alleen aanbidden in waarheid, wel eens zo'n groep bezocht...? mensen die je haarfijn kunnen vertellen, waar wat in de bijbelstaat, die urenlang kunnen filosoferen over een bijbeltekst. Je komt in een gemeenschap waar alleen die leraren worden geaccepteerd die voldoende theologische kennis hebben opgedaan uit boeken (anders dan de bijbel), waar de titel belangrijker is en de uitspraken van deze of gene zelfs meer wordt geaccepteerd dan uit het zuivere woord. Hoor zelfs verhalen van mensen die hele preken houden over hun eigen manier van preken.

Ik ken een aantal mensen die alles weten over de bijbel. Hele bijbelteksten kan men uit het hoofd reproduceren.. echter, wanneer de sabbat wordt afgesloten vervalt men weer in het 'heidens' 'vleselijk' gedrag wat de bijbel duidelijk voor waarschuwt. Je hebt de kennis om gered te worden, maar je past het in je eigen dagelijks leven niet toe.

In de waarheid zijn is belangrijk, weten dat je staat op fundament is noodzakelijk.. maar balans is noodzakelijk want de Here zoekt mensen die aanbidden in Geest en in waarheid.

Wij leven in een tijd waar mensen liever kiezen voor de zogenaamde 'warmte' van een gemeenschap in de Geest of kiezen voor het benadrukken van de zogenaamde 'leer' van een gemeenschap in de waarheid.

Begrijp mij niet verkeerd.. Wij hebben de Geest nodig, om te groeien, om de vrucht van de Geest te kunnen tentoonspreiden.. zonder geest is er geen dynamiek in ons geloofsleven en zijn wij 'doods' in het uiten van ons geloof en wat baat heeft een 'doods geloof'. Net zo goed hebben wij de Waarheid nodig om te weten van welk Fundament ons geloof uitgaat, Wij moeten weten wat de Wet ons leert, we moeten weten van Gods wil is ons leven, en wat Zijn plan van verlossing en genade inhoud.

Waar ik persoonlijk in geloof is, datgene wat Jezus ons leert... Aanbidding in Geest en Waarheid. Het geloofsleven dat uitgaat van een hechte relatie met onze verlosser, staan op een zeker fundament, namelijk het Woord van God. Het toepassen van vrucht van de Geest (zoals de Galatenbrief ons leert) in ons dagelijks leven.

Sommige mensen kiezen voor uitersten... Ik kies voor de uiterste keuze, Jezus Christus

Want (ik parasfeer Johannes 4, vanaf vers 23) Het tijdstip zal aankomen en weet beste geloofsgenoten, dat op dat tijdstip iedereen de Heer zal lofprijzen, danken en aanbidden in geest en in de waarheid. Onze Vader in de Hemel, zoekt jongeren en ouderen, rijken en armen, weduwen en wezen, Ja een ieder die de hemelse balans van de aanbidding hebben gevonden. God is geest en weet beste geloofsgenoten, een ieder die Hem wil aanbidden overeenkomstig Zijn wil, zal Hem moeten aanbidden in geest en waarheid.

Ik kies voor het ultieme in de aanbidding... namelijk handelen in Waarheid en Geest.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen