01-08: Degene die overwinnen

Ik hoorde op tv een spreker zeggen, "diegene die overwinnen, hebben veel doorstaan." Wat betekent overwinning nu eigenlijk.. hoe weet je dat je behoort tot de groep van overwinnaars...

maandag 1 augustus 2005

De bijbel belooft het volgende aan die overwinnen:

Wie overwint, zal deze dingen (het eeuwig leven, het nieuwe Jeruzalem) beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn (Opb 21:7)

Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. (Opb 2:7)

Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. (Opb 21:17)

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. (Opb 3:5)

Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam
. (Opb 3;12)

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
(Opb 3:21)

Wat moeten wij om te overwinnen.. wat helpt ons om te doorstaan..

1. Maak een keuze voor de Heer
2. Maak je voorbereiding voor de eeuwigheid een zaak van gebed
3. Open je hart voor God, laat de Heilige Geest toe om je hart te vernieuwen
4. Accepteer Christus als je Advocaat en pleitbezorger
5. We moeten 'wedergeboren zijn
6. Omarm Gods liefde in je leven
7. Sutdeer regelmatig uit Gods woord en accepteer het Schrift als volledig geinspireerd
8. Volg het voorbeeld van Christus
9. Wees actief als een discipel in Gods Wijngaard
10. Wees actief in dagelijkse aanbidding
11. Wees voorbereid voor de strijd
12. Wordt persoonlijke actief, werk samen met God
13. Vertrouw in God.
14. Praktiseer zelf-discipline
15. Vertrouw op kracht Gods in elk aspect van je leven
16. Wees niet van deze wereld. Scheid je af van de zondige en boze weg.
17. Wacht niet! besluit vandaag om een overwinnaar te zijn in Christus
18. Bid voor de "Spa de regen", of te wel de uitstorting van de Heilige Geest in jouw persoonlijk leven
19. Weest niet ontmoedigd, maar doorsta alles wat op je weg komt.
20. Vergeet nooit dat je hulp krijgt van bovenaf

Ik wil niets liever dan.., wat David zo prachtig schreef in Psalm 27


De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste,
voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de HERE.


Een overwinnaar wil niets liever dan te zijn dicht bij het "Heiligdom", de schuilplaats dicht bij Christus, te leren van de liefde en daar mijn aanbidding aan hem te geven. Wat het is Hij die mij beschermt.. wanneer ik de beproevingen in mijn leven moet doorstaan. Hij verbergt mij onder ZIjn vleugelen of zet mij op een onaantastbare plaats voor mijn vijanden. Daarom wil ik Hem prijzen en aanbidden, al de dagen van mijn leven.

Want de degene die overwinnen.. die hebben in hun leven doorstaan...

Wil jij de ervaring van de overwinning dagelijks smaken.. Denk er eens over na.. om het volgende te schrijven in je dagboek of in je Bijbel...

"God help mij, ik ben ervan doordrongen om een overwinnaar te zijn. Met Christus aan mijn zijde zal ik de overwinning behelen. Dan zal Zijn vreugde in mij blijven en mijn vreugde zal compleet zijn. Ik zal spreken over ZIjn goedheid, Ik zal vertellen over Zijn kracht en majesteit. Door mijn afhankelijkheid aan Jezus te tonen, mag ik overwinnen als Hij heeft overwonnen."Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen