26-11: Christus overwint, wij hebben Hem nodig

Vandaag is een dag je rust (preperation day) voorbereiden op een leuke sabat dag uiteraard. Vandaag mijn identiteitskaart aangevraagd, aangezien in 2005 wij ons verplicht moeten kunnen identificeren bij gezagsdragers. Daarna de stad ingegaan voor een 'zeer frisse' stadswandeling. En later vandaag kreeg ik van de postbode 3 gospelcd's uit Amerika. Shea Norman, J. Moss en Donald Lawrence. Goeie gospelzangers die een mix brengen van gospel en het wat snellere Christelijke muziek werk.., geen aanbidding cd's helaas, maar ik weet dat er binnenkort een uitkomt van een van mijn favoriete zangers Donald Lawrence die hymns zingt in een modern jasje.. altijd mooi.

Shea Norman zingt samen met zijn ontdekker Fred Hammond (die vind ik ook goed.. wie niet trouwens!) het prachtige nummer Lord, Stand within us

Als je naar tv kijk, als je denkt aan de ellende op deze planeet. dan is er veel te overdenken, over deze wereld en nu ook recent dit land naar de brute moord op van Gogh. Heb moeite om te begrijpen, waarom.. maar ik weet dat de Heer een oplossing heeft, het is de Heer die mij de moed en kracht geeft om elke dag te leven in de blijde verwachting van zjn komst. Het is een uitdaging, mensen die je uitlachen vanwege je rostsvast geloof in Christus... zelfs in een tijd als deze... we moeten blijven volharden we hebben geen keus. Zelfs al moeten wij een traan laten.. toch blijf ik hoop hebben.. toch blijven ik bidden.

Heer, sta ons dicht nabij, volhard in onze harten en hoor ons nederig gebed.
Vader geleid ons door deze wereld van angst en gevaar
WIj zijn er van bewust dat wij het niet in ons eentje kunnen redden.


Voor onze zusters en broeders wereldwijd voor onze gezinnen en families van dichtnabij. Laat ons gebed weerklinken in onze huizen en harten. Laten wij bidden voor onze natie en bidden voor haar leiders en degenen die zich geleid weten. Laten wij bidden voor onze kinderen op de scholen. Het is de tijd voor gebed:

Through all that i've seen
a lot to think about
The world that we live
Is way to hard to figure out
The courage that it takes
To live from day to day
A challenge the most of times
is each and every way
Wwe got to keep te faith,
Even through the salted tears
I say this heartfelt prayer
say it loud and clear


Stand within us Lord
Crying out to You
hear our humble prayer
Father bring our safely through
we've come to realize
we will never make it on our own

Stand within us Lord
(Please stand..)
Stand within us Lord
(stand)


From our sisters every where
for the brothers far and near
for our family and our homes
late the prayer rign out in tears
for a nation as a whole
those who follow, those whole lead
for our children n our schools
let's take this time to intercede


Stand within us Lord
Crying out to You
hear our humble prayer
Father bring our safely through
we've come to realize
we will never make it on our own

Stand within us Lord
(Lord Jesus..)
Stand within us Lord
(stand)

Stand within our heart
Stand within our Lord
Stand
With Our heart ar lifted before You
We're calling on Your
we know that you hear us when we say
Stand within us Lord

Lord Stand
this is our prayer
stand...
we will never make it without You
Stand...
That's the only way we can make it
we wil never make it without you

Lord, Yes we are
Will you stand within us Lord
Stand..
We're calling on You
We're counting on You
There is no other help than You

Heer uw bent de overwinnaar...
Heer uw bent onze leidsman, onze verlosser, vriend zaligmaker.
Heer er is geen moment dat wij kunnen ademen zonder Uw genade
Heer u kent ons schepels
Heer u kent dat wij ons bevinden in een wereld ondergedompeld in zonde
verslagen in verdriet, verdrukt in ziekte, ellende en dood
Heer u kent ons die hongeren en dorsten naar Uw waarheid
Heer u kent ons die Uw aangezicht willen zien.
Heer u kent ons verlangen om U oprecht te aanbidden
Heer wij willen U lofprijzen...

Heer wij verheffen onze stemmen, laten de bannieren rijzen.
Heer wij willen met u wandelen.. hoe zwak wij ook zijn
Heer vergeef ons onze fouten
Maak ons rein..
Maar ons tot uw handen en en voeten in uw koninkrijk

Wij roepen uw naam aan..
Wij hopen op u
WIj houden van U
Wij zullen het nooit redden zonder U

Wij scharen ons aan de kant van diegene die Satan verslagen heeft.
Wij scharen ons bij de overwinnaars.
Sola Fide.. Sola Scriptura..
WIj bouwn op u.. wij vertrouwen op U

In Jezus naam..
AMEN


ZO ga ik mijn sabbat in...

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen