26-09-2004 "Een word wakker preek"

Een goede sabbat gehad, de Heilige Geest heeft.., ondanks de problemen en zorgen eerder in de afgelopen week, ervoor gezorgd dat ik iemand kon bemoedigen die na een lange tijd niet meer naar de kerk is geweest. Ze had diverse ernstige problemen meegemaakt in het verleden en de stap terug was erg groot voor haar. Dat doet goed, als je weet dat God je voor dit soort zaken gebruikt. Afwachten wat de Here nog meer voor mij in petto heeft.

zondag 25 september 2004

Afgelopen vrijdag naar de Bijbelshop geweest, ingeschreven voor de nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die op 27 oktober officieel uitkomt. Er is veel discussie of dit een 'compromis'-vertaling is of dat het 'echt brontekst getrouw is. Alhoewel de King James mijn 'standaard'-vertaling is, is het handig om zelf te lezen en te vergelijken hoe getrouw deze bijbel is, en of hij bij mij op de plank komt met "studie-bijbels' of dat hij een plank lager komt te liggen bij mij "lees-bijbels", zoals vertaling van het boek e.d. Trouwens een Bijbel van 26 Euro is toch vrij prijzig als je wilt dat zoveel mogelijk mensen het willen lezen, ach ja.. commerice speelt helaas ook bij bijbelverkopen een grote rol.

Sabbat middag lekker geluisterd naar tal van overdenkingen, eentje sprak mij bijzonder aan. Het ging over 'echt Christen zijn.' De spreker hekelde alle andere gelovigen die het geloof en een kerkdienst beschouwen als entertainment. (vroeger werd deze predikant zelf beticht van maken van grote shows, inmiddels is hij gestopt met speciale genezingsdiensten en brengt hij nu de boodschap , en ik quote '"uncensored"

Hij zei, dat vele Christenen, succes in het geloof en hun kerkdienst meten aan de hoeveelheid mensen die in de dienst aanwezig zijn. Hoeveel boeken men kan verkopen, of dat men door zoveel mogelijk mensen op tv kan worden gezien. Tijdens de dienst maakte deze spreker duidelijk dat het eens tijd worden dat Christenen weer doen wat van hun gevraagd wordt, namelijk de "wil" van God.

Ter illustratie nam hij een aantal teksten uit Micha, ik kon ze snel pennen op en blaadje, dus ik hoop dat ik alles goed bij elkaar heb,

1 En ik zeide: Hoort toch, hoofden van Jakob en leidslieden van het huis Israëls, moest gij het recht niet kennen? 2 Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun gebeente; 3 ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel. 4 Dan zullen zij roepen tot de HERE, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld.
5 Zo zegt de HERE aangaande de profeten die mijn volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen: 6 Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; duisternis, zonder waarzegging; de zon zal ondergaan over de profeten, en de dag zal over hen verdonkerd worden.

(Micha 3:1-6)

De spreker wilde duidelijk maken hoe belangrijk het is dat 'Gods Woord' verkondigd wordt, op een correcte wijze, als het op een verkeerde wijze gedaan wordt, dan baat het niet en voed het de gelovigen niet op, later haalde hij Micha 6 aan.

3 Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan en waarmede heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij! 4 Immers heb Ik u gevoerd uit het land Egypte en uit het slavenhuis heb Ik u verlost, en Ik zond voor u heen Mozes, Aäron en Mirjam
En als dan - als gevolg van de verkeerde boodschap - het slecht gaat met het volk en de mensen beginnen te klagen.. dan zegt de Here tegen (destijds tegen het volk Isreals) ons, "Vertel eens wat ik jullie heb aangedaan" Vaak geven wij God ten onrechte de schuld van zaken waarvan wij zelf de schuldigen van zijn.


De oplossing, zo zei de spreker, is het volgende. In Micha 6 vanaf vers 6

6 Waarmede zal ik de HERE tegemoet treden en mij buigen voor God in den hoge? Zal ik Hem tegemoet treden met brandofferen, met éénjarige kalveren? 7 Zal de HERE welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel? 8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

De Heer verlangt niet meer speciale offers, of meer 'materiele' geschenken. De Heer vraagt aan ons om te wandelen in nederigheid met God. Om Zijn wil te doen in onze levens. Vaak hoor je mensen zeggen, dat het niet nodig is om een 'word wakker' preek te krijgen, maar het is voor ons als gelovigen goed om regelmatig weer op het rechte spoor te geraken. Immers er is nooit iemand 'ziek' geworden, van wakker worden!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen