22-08-2004 "Lofprijzen door alle problemen heen"

Schildering naar Romeinen 5:3

Tribulation worketh patience

Men zegt altijd, "Geen nieuws.. is goed nieuws.", als je het leven op deze manier wil versimpelen, dan is er zeker goed nieuws, dan leeft mijn tante nog. Ze ligt nog steeds in haar huis in Brooklyn. Op het moment dat ik dit schrijf vliegt een tante van mij naar New York. Zij is blind en wordt begeleid door een stewardes.

Opmerkelijk is te noemen is dat ze de Here pas ging zien.. op het moment dat ze haar gezichtsvermogen verloor. Mijn vader en een andere oom die ook in Nederland woont gaan later deze week naar New York, zij moeten hun paspoorten nog in orde maken. Ik hoop en bid dat al die broers en zussen elkaar kunnen steunen in de moeilijk uren.

zondag 22 augustus 2004


Het is natuurlijk nogal wat, als degene die jarenlang wordt beschouwd als hoofd van de familie op het sterfbed ligt. De familie in Nederland heeft regelmatig contact met de familie in de 'States'. En als ik het goed heb begrepen van mijn moeder is dat, mijn "Taunty" vlak voor de operatie tegen de doktoren zei, "Luister jullie kunnen doen wat jullie willen, maar mij God is de grote heelmeester en ik laat alles over in ZIjn handen, als het de tijd is voor om te gaan, dan ben ik klaar en bereid,"

Sterke woorden, voor een sterke gelovige vrouw. Vanochtend las ik uit de Romeinenbrief van Paulus het volgende in het vijfde hoofdstuk; "we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope: And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us."(romeinen 5:3-5 KJV

In het Nederlands staat dat wij ons beroemen ons in de verdrukkingen. Juist om het moment dat je de mededeling krijgt dat je een lastige operatie staat te wachten, getuig je aan de omgeving dat de Heer aan jou zijde staat, ook al weet je niet de gevolgen van een operatie of welke andere lastige keuze je staat gesteld in het leven. Verdrukking wekt geduld op en geduld, evaring en evaring, hoop en de hoop beschaamt ons niet, omdat de liefde van onze God diep in onze harten is geworteld door de Heilige Geest aan ons gegeven.

Zelfs in verdrietige en anstige momenten die wij op dit moment beleven in onze familie, is er een troost... Wij zullen Hem prijzen, zelfs in het middernachtelijk uur, waar alles donker en somber lijkt en dreigt. Het is de Heer die wij beroemen, ook in de verdrukkende momenten van onze levens."

The day has passed and darkness comes to settle in,
Ooh no, oh.
Confusion rolls in like a fog,
and I can't see my way.
Now doubt believes,
it can make my faith seem paper thin,
Ooh no. oh.
The peace and joy that I have known,
has been replaced.

This time with tears and sadness,
the midnight for the day,
sorrow instead gladness,
but with all that is in me,
I'll still say...

That I will praise Him through the night,
and I will worship in the fight.
I'll Praise Him forever,
because I know that He's worthy.
Praise Him over the adversary,
we'll overcome.

The wicked one, whose fury runs with anger deep,
oh, oh, oh, oh.
Destruction is his only goal
against our side.
With hatred strong,
He demands we declare defeat, no, oh.
He says he's won,
but we all know that he's a lie.

When fear moves our foundation,
know that God has not forsaken.
He'll bring a brighter day,
so let me hear the people of God say...

When the battle gets too much for me to take,
we're gonna praise Him.
When I can't see through the wind and rain,
we're still gonna praise Him, yes, we will.

In my darkest hour,
we're gonna praise Him still.
When it's weary, dark and lifeless,
we're gonna praise Him.

When hope seems like its almost gone,
we're still gonna praise Him, yes, we will.
In my darkest hour,
we're gonna praise Him still.

Praise Him forever,
for I know that He's worthy.
Praise Him over the adversary,
we will overcome!


Wij zullen zijn naam blijven lofprijzen door alle problemen en zorgen heen. Want ik weet dat Hij alleen, mijn lofprijzing het waardig is. Ik zal blijven prijzen, ook al is de tegenstander daar. Wij zullen overwinnen.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen