15-09-2004 "Het is goed om dankbaar te zijn"

Vandaag sprak een collega over het felle zonlicht en hoe vervelend het wel niet kan zijn, terwijl het voor het eerst mooi weer is in een week tijd. Ik hoorde mensen klagen omdat de trein 10 seconden eerder vertrok. Politici maken zich druk over het uitgelekte miljoenennota, terwijl grote delen, allang uitgelek waren.

Vaak hoor je dat Nederlanders over van alles en nog meer klagen. mopperen, opmerkingen maken. Wat een mooi cultuur omslag zou zijn, is al we met zijn allen eens leren om dankbaar te zijn.

woensdag 15 september 2004

Mijn broer heeft een gospelcd van de Tribe of Benjamin, het is een praise en worship cd in de urban style, dat wil zeggen dat voornamelijke worship muziek is vanuit de binnenstedelijke kerken in New York en Los Angels, die voornamelijk bevolkt worden door de donkere gemeenschap aldaar. Het zijn dezelfde gospelliederen als Hillsongs, e.d. echter de muzikale stijl is net even anders.

Samen met mijn broer zingen wij een nummer steenvast mee op deze Cd. Namelijk "It is good to give thanks". Mijn broer heeft een beter muzikale stem dan ik, maar samen klinkt het altijd 'wonderschoon'. De tekst is afgeleid van twee psalmen.

Nameljik Psalm 9:2
Ik zal U loven, HERE, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen;

& psalm 136:2-3
Looft de God der goden, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Looft de Heer der heren, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Het lied klinkt als volgt:
It is good to give thanks to the Lord
And to sing praises to Your name, O Most High
It is good to give thanks to the Lord
And to sing praises to Your name, O Most High

To declare Your loving kindness in the morning
And Your Faithfulness every night

O give thanks
To the Lord of lords
For His mecry endures forever
O give thanks
to the God of gods
For His mercy endures
His mercy endures
His mercy endures
His mercy endures forever


Of moet ik soms het even niet zien zitten, of alles mij tegen zit, dan komt dit lied in mijn gedachten.

Het is goed om je dankbetoon te tonen aan de Heer
En Zijn naam te lofprijzen, de Naam van de Almachtige
Om te proclameren, zijn goederentierenheid, iedere dag opnieuw

In een wereld waarin, ellende op ellende zich lijkt op te stapelen. In een wereld die steeds verder afdwaald van de wil van God. Is het juist belangrijk om niet meegesleurd te worden in de 'Klaagliederen" van degene die weigeren hun leven aan de Heer over te geven.

"It is good to give thanks to the Lord!"

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen