14-09-2004 "Geen uitweg meer"

Als je Jezus niet in je leven hebt, kun je desperate dingen doen, op weg naar huis vandaag zag ik twee mensen, juist datgene doen... handelen alsof er geen uitweg meer is.. terwijl de oplossing simpel is.. kies voor Jezus

dinsdag 14 september 2004

Op Den Haag Centraal, zag ik een man zichzelf overgieten met Benzine, desperaat als hij was wilde hij zichzelf vermoorden, als hij niet kreeg wat hij wilde. En in de trein naar Rotterdam, zei een van de reizigers dat hij radeloos was omdat hij zijn kinderen niet kon zien, hij kon zichzelf wel wat ergs aandoen, als hij zijn kinderen niet meer mocht zien, hij zei zelfs dat hij sympahtie had voor verwarde ouders die hun kinderen en ex-echtgenote wat aandoen. De rillingen gaan over je rug als je zulke uitspraken hoort. Ze hadden geen uitweg meer.., terwijl er wel een is...

Konden mensen, de tijd nemen om niet te klagen, maar om stil te zijn.

Kon die man op Den Haag Centraal, maar stil zijn om te weten dat God ook om hem geeft.
Kon die man in de trein maar, stil worden dat God ook zijn leven en omstandigheden kan veranderen.

Konden de mensen in de wereld van vandaag de dag, die geen uitweg vinden, eens stil worden voor hun God, stil worden om die Stem te horen . "Be Still and know that I am God", is de tekst uit een bekende hymn.

Als mensen willen wij altijd ons mondje roeren. We juichen, springen, dansen, schreeuwen, praten, klagen, lachen, huilen, we laten onze decibellen weerklinken, tot de uiteinden van deze wereld om ons gerief en ons ongenoegen te tonen.

Maar God, kent ons hart.., vertel aan Hem in gebed, waar je mee zit en wees stil en luister naar Zijn stem. En waar je Zijn stem hoort... juich het van de daken.. want wij dienen een God die ons hoort... luister ook naar Hem, wanneer Hij tot ons spreekt. en wanneer hij spreekt en handeld wees dankbaar dat Hij ons leidt in alle omstandigheden van het leven.

Voordat men ging juichen tot de Isrealieten onder leiding van Jozua, die rondom Jericho liepen.. was men stil voor de Heer. Daarna juichte men en de muren vielen om.

Be Still...

Always thought you wouldn't love me
Just the way i am
So I tried to satisfy You
I didn't understand
How misguided I was in mhy search to know Your love
I was working har d in all the wrong ways
Living life chaotically never sitting at Your feet
Unit you thaught me the true meaning of grace

Be still
there is peace
in Your arms, i am free
My heart is all you want from me
So I will be still

It is so crazy yet so samzing
Now I fainally see
I tried to do my best for You when
All you wanted was me
You saw right through my foolishness
Never loved me any less
Waited with Your arms opened wide
Now I'm no longer afraid
I know your love for me won't change
It took me so long but now I've realised

Here I am distractions aside
Wanting to change my life I'm
resting in your relentess love
I've finanlly found that You are enough 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen