10-08-2004 "Door de kracht van Zijn bloed"

Vanochtend werd ik geraakt, niet zo zeer door de zon, of de bezigheden op het werk. Nog niet eens van mijn neefje van 3 die mij in zijn olijke bui zit te plagen. Ik hoorde een Engelse spreker een introductie geven over de Exodus 12: 3-13. Het tekstgedeelte wat gaat wat de Isrealieten moesten doen, om de eestgeborene te beschermen van de laatste van de 10 plagen aan het adres van Farao en de Egyptenaren. Een bekend bijbels verhaal, talloze verfilimingen zijn er geweest, wie herinnerd zich niet 'the 10 commandments'...

10 augustus 2004

On the night of Gods final judgement upon Farao and the Egyptians
The children of Isreal were instructed to take a year old lam without blemish
And take that lam and cut it into parts and take the blood and drain it and apply the blood over the doorposts of their homes.

For God decleared to his people ; “This night the blood shall be a sign for you, a sign that God has seen your tears and He has heard your cries” And He said; “When I see the blood I will pass over you and no destruction, no weapon, no devil, would be able to touch you and because the promises of the Lord are "Ye and Amen" so true, 'yes and so be it.'

What He said back then, He is saying again “Take the blood, but this time not the blood of a lam, but the blood of The Lam, apply the blood to your situations and when the farao's or your life, come upon You, your hurts and and your fears, your hopes and your failures. Your mixed up emotions, your finances, when they come to steal your joy, and when they come to steal your peace. When they come to steal your confidence in God. When they come to abort your destiny. They won't be able to get to you from within or from without. For the Bible has decleared. That He was wounded for our transgressions. In other words He bled outwardly and was brushed for our inquities. He bled inwardly and because the blood as cleansed us from without and from within. The power of the enemy Is destroyed

And you are now made more than a conquer through Him Who loved you and gave His life for you. Brothers and Sisters, do not fear, the Lord is on your side. What can man do unto You, cause when they come on to you to eat up your flesh, the Bible decleares that they might stumble and they shall fall. And if the host of the enemy come upon you, know that the Lord our God prevails . You can witness that the hand of the Lord is with you. And God decleares by His own mouth that when He sees the blood. That the death-angels in your life must passover you.


Door de kracht van Zijn bloed ben ik verschoont van mij van alle fouten en tekortkomingen, het zorgt er voor dat ik staande kan blijven in alle situaties in het leven.. immers ik hoef deze strijd niet te voeren.. de Heer heeft al gewonnen en heeft de strijd voor mij gestreden. Het enige wat ik hoef te doen, net als de Isrealieten toendertijd, was het bloed gebruiken als teken dat je valt onder de Herderschap en Heerschappij van God. Jezus heeft voor mij geleden aan het Kruis. Immers zelfs ik, Riley.. heb mijn fouten en tekortkomingen. Zelfs ik ontkomen soms niet aan dingen die ik niet had moeten doen of had moet bedenken.

Zelfs ik heb Jezus nodig.. niet alleen op die dag dat ik gedoopt werd, niet op de dagen dat ik in het Ziekenhuis was op te vechten voor mij leven.. niet alleen om de dagen dat vriend en vijand mij lastig viel, voor het werken bij AGP. Nee.. elke dag en elke nacht opnieuw heb ik Jezus nodig. Ik ben niets zonder Hem, en ben alles in Hem. Ik zou hier niet zonder Hem en ik zou ook niet het Paradijs kunnen zijn Zonder Hem. Mijn leven is in Hem. En dag-in en dag-uit kan ik zeggen "Doord de kracht van Zijn bloed, weet ik dat ik mezelf meer dan een overwinnaar kan noemen. Ik leef en dat omdat Hij stierf voor mij!

Ik hoef niet bang te zijn voor morgen, nu ik weet dat Hij er is voor mij was gisteren, voor mij is vandaag en er morgen ook zal zijn!

"When God sees the blood, the enemy can not touch us, we can not be defeated... the enemy shall have no stronghold over us."

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen