10-10-2004 "Klaar om Uw wil te doen"

Ik hou van gospelmuziek met inhoud, van praise-liederen met diepgang, eigenlijk alles wat in mijn aanbidding mij dichter brengt voor de troon van de Levende God. Mijn Hemelse Vader. Terwijl ik dit typ luister ik naar AGP FM. Een praise nummer getiteld Hallejah Heer.

10 oktober 2004

Gisteren, geraakt door de Geest tijdens het luisteren naar de overdenking van de oud predikant, van de gemeente waar ik lid van ben (je kunt erna kijken via agp networks). Mijn moeder werd vandaag geraakt tijdens een evangelisatie bijeenkomst in het oosten van het land en ik word dus nu geraakt door het lied Halleluja Heer. Prachtig.

Een andere CD waar ik graag naar luister is van Engels-Caribische bodem (mijn culture achtergrond), een praise en worshipkoor getigeld "nu image" (een nieuw beeld, naar die van Christus). De liederen van deze groep zijn niet als van Hillsongs, of uit een hymnal, korte verzen, maar als je stil zit en luistert naar de teksten ontdek je de diepgang en die connectie met de Hemelse Vader door alle melodieen heen.

Een nummer wat mij van beginaf aan aansprak is getiteld "Breathe on me", Lees eens mee:

Breathe on me oh wind of change
Vervoer mij, oh wind van de opwekking

Anoint me with fresh oil from Your throne
Zegen mij, met verse olie van Uw troon.

Lord restore me with new life
Heer, vernieuw mij, met nieuw leven.

So I'm ready to seve and I'm ready to go
Zodat ik klaar ben om te dienen en klaar ben om erop uit te gaan

Ready to do your will
Klaar om Uw wil te doen

Ready to go your way
Klaar om Uw weg op te gaan.

Ready to do your will
Klaar om U wil te gaan doen.

Lord help me to run this race
Heer help mij deze race te winnen

And to live by Your grace
En leven door Uw genade

All I want to do is Your will
Het enige wat ik wil doen is Uw wil

Ready to serve, ready to go
Klaar om te dienen, klaar op erop uit te gaan

Ready to do, ready to be
Klaar om het te doen, klaar om te zijn

Ready to do Your will
Klaar om Uw wil te doen

Serve... Go... Do... Be
Dienen, Gaan, Doen, Zijn...

Ready to do Your will
Klaar om Uw wil te doenDat is waar ik elke dag mee op sta, en elke dag klaar sta om te wandelen, waar Jezus wil dat ik wandel. Te handelen zoals Jezus wil dat ik handel, te zijn, waar Hij wil dat ik ben. elke dag dichter bij de genadetroon van God. Met alle consequenties die erbij horen. Maar ik wacht, ik wacht op de Heer, als ik mijn loflied tot Hem verhef. Mijn God, In U stel ik mijn vertrouwen Als ik wacht op de Heer, zal Hij mijn krachten doen vernieuwen en Hij zal mijn Zijn weg laten zien.

Ik ben er klaar voor.. klaar voor om Uw wil te doen. Geloven is een werkwoord. Jammer genoeg zijn er maar weinigen die samen met Hem op stap willen. Mensen willen passief wachten. terwijl het wachten op de Heer een actieve bezigheid is.

Ik ken mensen in mijn omgeving die wonderen meemaken in hun levens, waarvan je alleen maar kan dromen, en men ziet het niet als een teken van God. Ik zie mensen die 'genezen zijn', die 'bevrijd zijn' en het daarbij laten. Hun omgeving niet deelgenoot maken van de liefde en genade Gods aan hun bewezen. Waren mensen maar actieve wachtenden, Door te blijven bidden, studeren en getuigen. Er zijn zelfs mensen die tegen mij gezegd hebben dat ze pas gaan evangeliseren als de 'zondagswet' komt, men vindt het dan pas noodzakelijk om de mensen te waarschuwen van het geen in Openbaring staat.

Zelf snap ik niet waarom je pas actief moet worden in je geloofsleven, als de verdrukking er is. Vraag het maar aan de mensen in China, India en delen in Afrika. Ze zullen dankbaar zijn als ze konden getuigen in vrijheid. Ze zouden het verkiezen boven ellende om daarin te moeten getuigen. Als je niet getuigt, niet vertrouwd, niet studeerd, niet bidt, als je niet wandeld met Jezus op de moment dat er de ruimte is, wanneer niemand je in de weg staat. Wat laat het mensen denken dat ze de wereld kunnen vertellen wanneer ze onderdrukt worden.

Ik wil niet wachten tot dat ik moet onderduiken om het evangelie te verspreiden. Ik wil niet een passieve Christen zijn die pas actief wordt als ik mijn Bijbel niet meer mag openslaan. Ik wil een actieve Christen zijn.. En niet uit eigen iniatiief. Nee.. een actief wachtende Christen.. Iemand die zich laat leiden door de Geest van God. IK wacht actief, want ik ben klaar om te dienen, klaar om te doen, klaar om te zijn.. klaar om Gods wil te doen in alle facetten van mijn leven.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen