05-12: Je staat er niet alleen voor

Soms heb je het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Dat je niet begrijpen wordt.
Maar dat gevoel hoef je niet te hebben, als je weet dat er altijd Iemand naast je staat.

Soms het je het gevoel dat mensen, moeite hebben met het accepteren van Gods waarheid.
Het doet pijn als mensen, Gods naam ijdel gebruiken.
Het doet pijn als mensen zeggen dat de Bijbel niet voor deze tijd is.
Toch sta je er niet alleen voor...

Het doet pijn als mensen, die beter zouden moeten weten... lichtvaardig met de Sabbat omgaan.
Je wordt verdrietig als steeds dezelfde mensen actief zijn in de kerk.. en het opgeven omdat ze moe zijn.
Het is onbegrijpelijk dat er zovelen liever in de banken blijven zitten.
Toch sta je er niet alleen voor...

Het is moeilijk om te vatten, dat er velen zijn die hun fundamenten aan de zijlijn gooien.
Je voelt je alleen als mensen tegen je zeggen dat profetie er niet meer toe doet.
Het is wennen als mensen liever willen luisteren naar de 'verdichtels' van mensen dan het vaste Woord van God.
Toch sta je er niet alleen voor...

Je vraagt je dan af

Heer, Oh Heer.., ben ik dan helemaal alleen.

Is er niemand die Gods Woord, accepteert als, volledig geïnspireerd
Waarom gaan mensen zo lichtvaardig met Uw naam om.
Waarom zijn er zelfs gelovigen die zeggen dat de Bijbel niet van deze tijd is
Waarom vindt men de Sabbat niet meer belangrijk.
Heer, waarom toch worden de actievelingen moede, en de inactieven niet actief

Heer, zelfs mannen en vrouwen die Uw boodschap, vroeger met krachtig verkondigden, laten U nu in de steek.
Heer, wat moet ik doen.., soms voel ik mij helemaal alleen.
Heer, waarom keren zovelen mensen de rug toe naar U, Uw liefde, Uw genade, alles wat U kunt bieden

Heer, Oh Heer.. ben ik dan helemaal alleen.
Ik voel mij soms als eenzaam als een sprinkhaan in de Shara
Ik voel mij soms helemaal alleen als een vogel boven op een torenflat.

Heer, is er dan niemand die wil strijden, voor uw glorie, uw genade en liefde
Heer, is er dan niemand die voor U de bannier wilt opheffen.
Is er dan niemand die wilt blijven volharden in Uw Woord.

Heer, het lijkt net alsof wij die het 'einde' van deze aardse geschiedenis naderen...
onze Bijbelse geschiedenis verlaten...

Heer, het lijkt wel of alles kan en alles mag...
behalve dan te zeggen, dat ik al mijn vertrouwen in U leg!

Net als de Psalmnist David schreeuw ik uit:
Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud.
Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden, lever mij niet uit aan mijn belagers.

Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld.

Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.


En net als Elia.. laat de Heer mij omkijken en ik weet dat er velen zijn.., die willen blijven strijden voor Christus. Tot het einde.. Wat ook anderen mogen zeggen of denken.. Ik zoek Uw nabijheid.. Ik sta er niet alleen voor.. wat ik verwacht en weet en hoop en verlang.. de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenen.. Ik wacht op de Heer, wat er ook mag gebeuren.., ik bid om kracht, zodat ik dapper en vastberaden mag zijn.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen