03-12: Een Nieuw Identiteitsbewijs

Riley A. Jack

Na een (halve) dag hard werken, doorgereisd naar het gemeente-kantoor om mijn nieuwe identiteitsbewijzen op te halen. Aangezien mijn paspoort was verlopen, en vanaf 2005 de indentificatieplicht van start gaat. Moest ik toch het een-en-ander regelen. Dus ook een nieuwe pasfoto, het resultaat ziet u aan de rechterkant van dit beeldscherm.

Een paspoort, een ID-Kaart, brengt toch een stukje trots met je mee. Ook al gaat niet alles in Nederland, zoals ik dat graag zou willen zien. Toch is dit het land waar ik geboren ben. Nederlandse drie-kleur en de oranjes brengen een bepaalde identeit met je mee. Ik kan overal rondreizen op deze planeet. Maar het is toch een fijn gevoel als je 'thuis' komt. Met mijn paspoort kan ik bewijzen.. dat ik een staatsburger ben van het Koninkrijk der Nederlanden.

De bijbel spreekt ook over een identiteitsbewijs, in openbaring 14:9-11
"Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ " (nieuwe bijbelvertaling)

De bijbel spreekt ook over een identietsbewijs - merkteken. Of je het nu bewust mee instemt (voorhoofd) of actief meedoet (de hand). Krijgt een bewijs.. die gevolgen met zich mee brengt. Immers je bent 'inwoner van het koninkrijk van God of je kiest ervoor om inwoner te zijn in het land van het "beest en zijn beeld".

Vanaf 2005 moeten alle inwoners van Nederland, laten zien.. wie ze zijn.. Zijn ze Nederlands staatsburger, Amerikaan, Chinees. Als men zie dat ik Nederlander ben, dan heb ik rechten en plichten. Ik mag stemmen op wie ik wil, ik krijg een gedelijke bijdrage, mocht ik door wat voor probleem ook geen werk meer hebben. Ik mag pensioen genieten, en nog veel meer.

Als men zie dat ik Nederlander ben kan ik mij vrij bewegen. Als je geen-Nederlander ben, zijn al deze voordelen niet voor jou.

Dat zelfde geldt ook voor Gods Koninkrijk. Je kunt geen dubbele-nationaliteit hebben in het Koninkrijk van God. Je kunt niet zeggen, "ik kies voor het beest (en zijn getal is zeshonderd zesenzestig) en heb mijn paspoort van God."

Je moet een keuze maken voor de volle 100% kiezen voor God en ZIjn koninkrijk. Je laat het zien door de wijze waarop jij Hem aanbidt. Namelijk op de wijze zoals Hij dat heeft geopenbaard in Zijn woord. De keuze is behoorlijk zwart en wit. Het is of, of.. zeker géén maar.

Er zijn mensen die proberen een dubbele nationaliteit aan te gaan in hun geloofsleven. Zeer gevaarlijk.

Ik kies ervoor om het identiteitsbewijs te krijgen van Jezus Christus. Hij heeft ZIjn eigen leven erover gehad, zodat mijn fouten en tekortkomnigen vergeven worden. Dankzij dat nieuwe identiteitsbewijs van het Koninkrijk van God.. hoef ik niet bang te zijn.. dat ik val in het negatieve oordeel van God. Omdat ik volmondig ja zeg tegen God.. heb ik rust, overdag en 's nachts.

Haal vandaag uw verlossingsbewijs... kies voor God! Iedereen kan een nieuw identiteitsbewijs krijgen, het enige wat je nu hoeft te doen is Zijn naam aanroepen. Want als je dat niet doet.. dan kies voor dat andere bewijs.. en dat zou waarlijk jammerlijk zijn. 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen