03-09-2004 "gegijzeld!"

Durf je nog tv te kijken, vandaag de dag?
Gisteren en vandaag keek ik naar de ellende in de Russische school waar honderden kinderen, ouders en leraren gegijzeld werden.

Vandaag kwam de bevrijding.

vrijdag 3 september 2004

Ik heb niet veel te zeggen.. ben bedroefd.., en de volgende bijbeltekst schiet in mijn gedachten,

Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Matteus 24:21-22

WIj zijn helaas allen gegijzeld.. in deze in zonde onderdompelde wereld. Ook wij kunnen bevrijd worden uit de ellende die de zonde teweeg brengt in deze wereld. Gelukkig, doet Jezus dat.. voor degene die zijn kant kiezen, zonder kleerscheuren... in plaats van dat de gelovigen sterven, zullen de doden in Christus ontslapen zijn, opstaan en samen met de heiligen die nog leven naar de Heer opstijgen, en in een punt des tijds veranderen.. hun oude lichaam afgedaan hebben en het nieuwe onsterfelijke aangedaan hebben.

Jezus komt ons redden van deze ellendige gijzeling... Kom Heer Jezus, Kom... het is niet leuk op deze aarde, als men zelfs kinderen gebruikt voor politieke rechtvaardiging (ook al mag de zaak, voor iemand rechtvaardig zijn).

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen