Wandelen wij wel bewust met Jezus

Wij zingen liederen in de kerk, dat wij wandelen met Jezus. We zeggen dat wij wandelen met Jezus, dag in en dag uit. We doen Bijbelstudie, bezoeken praise en worshipbijeenkomsten. Wij willen wandelen in het licht met Jezus. Maar waarom merk je zo weinig als je de gemiddelde Christen tegen kom in het verkeer. Als iemand je afsnijdt in het verkeer dan breekt, zelfs bij de ‘wandelende’ Christen met Jezus, figuurlijk gezegd alle hel los.

Daarnaast zie je dat steeds meer Christenen en ik sta hier zelfs voor ‘verwachtende” Christenen, namelijk Adventisten, steeds meer en meer twijfelen of Jezus komst wel spoeidig is. Je kunt wel zeggen dat gelovigen wandelen met Jezus… maar of dat wandelen op de smalle weg met Jezus een bewuste is, dat is de vraag.

Paalm 90 geschreven door Mozes, bidt Mozes om het volgende (vers 12), “Leer ons zoo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen.”
Mozes geeft aan dat wij niet weten wanneer Jezus, “Zijn macht en majesteit laat zien en wanneer het Koninkrijk van God een zichtbare realiteit wordt. Mozes heeft het zwaar en schreeuwt het uit, in vers 13, “Keer weder, o HERE! Hoelang nog? En ontferm U over uw knechten.” Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze bewust moesten zijn van tijd en de omgeving waarin ze leefden. Heij zei dit vlka na zijn rede op de olijfberg weaar hij sprak over de gebeurtenissen in Jeruzalem, na zijn Kruisdood, maar ook wat er zou gebeuren vlak voordat Jezus zal terugkeren in alle macht en Majesteit. Hij gaf aan dat bewust aan leven noodzakelijk is. Waarom? Matteus 24:42, “Waakt dan, want gij weet niet op werlke dag uw Here komt.”

Jezus schets in matteus 24 (maar bijvoorbeeld ook in Lucas 21) dat de gebeurtenissen voor de Wederkomst van Jezus net zal zijn als de dagen voordat het 40 dagen ging regen in de dagen an Noach. Mensen die onbwust wandelen en handelen in hun leven. Ze zijn onbewust van hun dagen, ze trouwen, krijgen kinderen, leven, winkelen, etd etc. En dan ineens (voor het overgrote deel van de mensheid toen op aard) kwam het eind. Zo ook in de tijd waarin we nu leven. Ondanks de oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersoden en ander natuurgeweld. Staat de mens niet stil bij het feit dat wij leven in de laatste ‘schokken’ van de aardse were4ldgeschiedenis.

Wij moeten ons echt afvragen hoe bewust wij als Advent-Christenen zijn van de wederkomst. Adam en Eva, VOOR de zondeval hoefden niet beweust hun ‘dagen’ te tellen of uit te kijken op een wederkomst. Immers ze hadden direct contact met Jezus. Er was geen zonde, geen vergeving te vragen, je hoeft niet uitkijken naar iets wonderschoon. Het was ze immers geschonken.

Sinds de zondeval, veranderde alles. De mens, de natuur, alles! De dagen van ons leven is verkort (we leven niet eeuwig meer) Het verlossingsplan, dat al voor de zondeval gereed stond. Werd in werking gesteld. En vanaf dat moment, moet ieder mens hier op aard. BEWUST kiezen om verlost te worden van de zonde. Immers kies je voor zonde dan kies je voor de loon van de zonde. En wij weten allemaal wat het loon van de zonde is en dat is de dood.

Als er iemand was, die wist wat bewust leven en wandelen met God inhield dan was het Henoch wel. Er staat niet veel over Henoch in de geschriften, maar wat er staat is wel belangrijk voor ons begrip van bewust leven. Zo lezen wij over hem in het boek Hebreeën 11 vanaf vers 5, “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Wij kunnen twee belangrijk aspecten hier uit leven. Ten eerste hij leefde (zijn getuigenis was) dat hij God welgevallig is geweest (leven in overeenstemming met Zijn geboden, met andere woorden hij leefde een GOED leven. Daarnaast is een goed leven niet alleen op zich belangrijk, een leven geloof in Christus. Met andere woorden geloven dat hetgeen hij Belooft dat hij dat ook zal doen is ook essentieel.
Deze twee vragen moeten wij min of meer ook zelf stellen. Voordat Jezus terugkomt moeten wij ons ook afvragen of wij daadwerkelijk bewust willen leven.
De eerste vraag die wij ons moeten afvragen is, leven wij wel ‘GOED”..

Wij leven in een tijd die sociologen, het postmodernistische tijd noemen. In het postmoderne denken is elke mening en gedachtegang die men zelf produceert in zijn of haar hoofd, volgens eigen definite goed of fout. Er is dus geen handboek of wetboek wat goed of fout definieert of voorschrijft. Het is voornamelijk wat je zelf of de samenleving als collectief goed of fout vindt. Maar wij als gelovigen in het Woord van God. Die leven volgens wat er in de Bijbel en de Geest der profetie beschreven staat, wij weten wat echt goed is. “Immers Paulus schrijft aan de inwoners van Rome (Romeinen 12:2) Gods wil is goed!

Mensen die niet bewust leven (met andere woorden leven buiten Gods Woord om) zien op bepaalde momenten ook dingen die niet goed zijn, wat niet klopt of wat niet hhoort. Bijvoorbeeld de onrechtvaardigheid als mensen ernstig ziek worden. Of wanneer mensen drugs gebruiken of teveel alcohol nuttigen. Wanneer dat dat gebeurd dan zal elk mensn zeggen, “Dat is zonde, Wat is jammer dat dit gebuerd, want wat daar gebeurd is NIET goed.”

Daarom roept Mozes ook ons ook op om ‘wijs’ te zij en te weten hoeveel tijd je als het ware nog rest. Tijd om je nu bewust een keuze te maken met een leven met God.

Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de inwoners van Thessaloniki het volgende (1 tess5:5), “Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn”

Wat Paulus hier duidelijk zegt is dat wij niet moeten zijn als mensen die zich niet voorbereiden op de wederkomst van Christus. Met mensen die ervoor kiezen om niet bewust te leven, Let op hetgeen Paulus schrijft in vers 7 van het vijfde hoofdstuk in zijn eerste brief aan de gemeente van Thessaloniki. “Want die slapen” (zie hier mensen die niet opmerkzaam zijn in hun leven, richten op tijdelijke onbelangrijke zaken, “Slapen des nachts” en wat is hun toestand.. niet ‘bewust” maar eerder bedwelmd door tijdelijke zaken zonder enige echte vorm van eeuwigheidswaarde. Ze zijn als het ware ‘dronken’. (Dronken mensen hebben geen flauw benul wat nu belangrijk of onbelangrijk is. Ze wandelen naar hun eigen begeerte en streven.”

Hoe moeten wij nu goed leven. Hoe kunnen wij nu leren een ‘bewust’ leven te leven. Bewust van onze afhankelijkheid naar Christus toe. Bewust van de tijd waarin je leeft. Bewust te zijn wat bij draagt aan ee leven die niet eindigt wanneer je je laatste adem hier op aarde uitblaast. Maar eentje die ertoe doet.

In vers 8 lezen wij maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; Als je ‘bewust’ bent van je situatie. Als je ‘goed’ wilt leven wees dan ‘uitgerust’ met de juiste middelen. Geloof en een levende hoop in Christus Jezus. Bewust leven in de liefde die niet een mens of dingen hier op aarde, maar alleen Christus ons kan geven. Vaak zeggen mensen ‘ik heb toch liefde’. Maar wij dienen ons serieus af te vragen, zelfs ik. Of deze liefde is gebaseerd volgens je eigen normen (kijk naar wat ik zei of Postmodernisme) je eigen maatstaffen van goed of fout, liefde of liefdeloos. Hoe je je ‘persoonlijk’ geloof ziet. Of richt je naar wat Jezus goed vind. En waar vinden wij wat Jezus ‘Goed vindt’.. JUIST.. in de Bijbel! Was dat niet het boek waarin we lezen dat ieder ingegeven schriftwoord nuttig was? Het is niet altijd makkelijk om dit te horen, “dat we ons leven dienen in te richten voor de volle 100% naar de wil van God. Maar dat is wel ons uitgangspunt.

Jezus wil voor ons geen ondergang, maar hoop. Daarom zegt Paulus ook in vers 9 en 10, “ want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.”

Veel mensen zelfs Christenen het voor kortere of langere tijd zonder Christus te kunnen stellen. Dus in directie tegenspraak tot het advies van Paulus ons gaf. Juist geloof, gedreven door liefde in de hoop die alleen de Almachtige ons kan geven. Het Post-moderene denken heeft er voor gezorgd dat iedereen denkt, dat ze ZELF wel weten wat GOED of fout is.

En als wij ons afvragen van GOED is en daar een invullen hebben gegeven dan komt er vanzelf een tweede vraag.. Hoe maak ik dan het verschil in deze wereld. Hoe maak ik het ;verschil in een wereld waar de mens gemiddeld 70 tot 80 jaar op mag wandelen. En als je aan het eind van het leven staat. Kun je dan ook een verantwoorde manier tegen jezelf en anderen zeggen, “He b ik wel een goed leven geleefd? Heb ik het verschil uitgemaakt in mijn eigen leven en in dat van mijn naaste? “

Om die vraag op een goede en zadequate manier te beantwoorden. Moeten wij eens kijken naar onze tijdsbesteding. Als er maar 24 uur in een dag zit en wij daarvan 8 uur slapen. Wat doen wij met die 16 uren dat wij min of meer wandelen en handelen. Want wat wij belangrijk achten. Daar besteden wij onze tijd aan.

En al mocht je werk of je opleiding niet bijster interessant vinden, toch vind je belangrijk genoeg om hier tijd aan te besteden, je wilt namelijk later een carrieré, je wilt geld op je bankrekening hebben om de dingen te kunnen die jij belangrijk vind.
Dus wat vind je nu echt belangrijk, “Kijken naar ‘GTST op TV. De gemiddelde Nederlander zit twee en half uur achter een beeldbuis iedere avond en zeg eens eerlijk. Als je die TV uitzet hoeveel kun je daadwerkelijk van herinneren. Soms ik tegen mezelf. Wat heb ik al die uren gedaan met mijn tijd? Was dat wel nuttig of belangrijk genoeg.”

We willen allemaal klimmen op de maatschappelijke ladder. We willen aan
zien of een respectvolle staat van dienst hebben. Maar in tijden als deze. Deze jaren van economische achteruitgang en crisis. Die baan die je hebt is geen levenslange garantie. Je kunt zo ontslagen worden en dalen op de maatschappelijke ladder. Die status waar je jaren aan gewerkt en getrokken hebt kunnen je zo, zelfs niet door jou goede inzet, van jou ontnomen worden.

Waarom vinden, zelfs Christenen, persoonlijke Bijbelstudie of zogenaamde ochtend- en avondwijdingen zo’n probleem om tijd aan te wijden. Sommige mensen zien niet in dat als men daar aan tijd besteed ze daadwerkelijk een verschil in hun eigen leven in. Ze zien niet het effect wat tijdsbesteding aan dit soort zaken met zich meebrengt. Er zijn zelfs gelovigen die zeggen, “Ik heb mijn persoonlijke interesse gebieden, mijn hobby’s, daar steek mij tijd in. Daar ga ik vol voor. Daar heb ik het druk mee.

Maar dan denk ik meteen… Als ik aan het einde van mijn leven sta. Heb ik met mijn persoonlijk hobby en voorliefde voor ‘treinen” het verschil gemaakt in het leven van mijn naaste en dat ik van mijn eigen. Kan in na 60, 70 of wellicht nog wat jaren meer zeggen. “Ik heb een GOED leven geleefd, ik heb een Verschil uitgemaakt.” Ik heb de tijd die God mij heeft gegeven. BEWUST gewandeld met Jezus.
Tijdens onze wandel met Jezus…. Hebben wij wel eens nagedacht over de volgende vraag, “Heb ik in min leven een glimlach gegeven op het gezicht van Jezus” En bereik ik die glimlach op het gezicht van Jezus door dingen die ik dagelijks doe.
Doe beroemd zijn er toe? Is het belangrijk dat ik geld heb dat rijkt tot aan de hemel. Maakt dat Jezus daadwerkelijk gelukkig met mij, Brengt dat een glimlach op het gezicht van Jezus. OF gaat het om een toegewijd hart?

Kijk eens naar koning Salamo, hij had alles. Geld, rijkdom, vrouwen. Maar bracht het vreugde in zijn leven. Was het allemaal waard voor hem? Hij schrijft in Prediker 1 vers 2, “Ijdelheid der ijdelheden zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelhei.d” In de nieuwe Bijbelvertaling worden de woorden lucht en leegte gebruikt. Met andere woorden. Het stelt niets voor, het baat tot niets. Salom had geld, had rijkdom, maar als hij bewust ging nadenken. Had hij in feiten niets. En dat schrijft hij ook in vers 8, “Het oog word niet verzadigd van zien, het oor wordt vervuld van horen.”

Er is is neits wat bijdroeg aan het najagen van het beeld van Salomo’s goede leven. Hij dacht dat hij goed bezig was.. maar het stelde niets voor. Dat is een treurige constatering voor ieders persoon in zijn leven. Hij had als het ware het postmoderne denken. Zelf bepalen wat goed was. Maar als hij de tweede vraag ging beantwoorden. Of het het verschil uitmaakte in zijn leven was het antwoord vrij simpel… Lucht en leegte, alles lis lucht en leegte.

Dus als wij kijken naar onze dagelijkse bezigheden, gedurende die uren op de dag dat wij niet slapen, als wij kijken naar onze levenswandel, komen wij dan ook niet tot dezelfde conclusies als Salamo. Zoals hij deze verwoord in vers 14, “Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie… alles is ijdelheid en het najagen van de win.”

Durven wij echt ten onszelve te zeggen dat wij GOED bezig zijn, dat wij daadwerkelijk BEWUST wandelen met Christus, of zitten wij slechts in deze kerkbanken, om aan anderen te laten zien dat wij ‘GOED’ leven. Stappen wij op de vroege zaterdagochtend uit bed, zodat wij kunnen zeggen tegen onze medegelovigen. ‘Kijk, naar mij ik wandel met Jezus.”

Terwijl wij in ons dagelijks leven.. een andere wandel, wandelen. Zijn wij zo bevangen door de postmoderne denken. Dat wij denken dat GOED leven iets is wat wij zelf kunnen definiëren. Dat wij zelf wel een zinvolle betekenis kunnen geven hoe wij dit leven invullen. Laten wij niet zijn als Salamo, de jongste postmodernist in de aardse geschiedenis.. die zijn leven leeft en uiteindelijk zegt…. “Alles is ijdelheid en het najagen van de wind!”.

Durven wij nu tegen elkander te zeggen, dat wij goed bezig met de tijd die ons rest op deze planeet?” Immers Salamo dacht dat hij alles had.. en er was toch niets. Paleizen… leekt nutteloos te zijn. 1000 vrouwen gaf hem alleen maar hoofdpijn. Het enige wat Hij echt had was verdriet.

Kijk maar naar al die mensen die in hun mid-life crisis zijn gekomen. Ze hebben een fantiastische baan, een mooi huis. Maar als ze hun leven op een rijtje zetten kkomen ze erachter dat ze geen ‘bewust’ leven met Christus hebben gehad, maar wel een bewust verdriet hebben opgebouwd door een verzameling verkeerde keuzes en goede beslissingen die ze niet brachten waar ze wezenlijk wilde zijn.
Kijk maar hoe Salamo omging met zijn mid-life crisis, “Toen ik mij nu wende tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen – alles was ijdelheid en najagen van de wind.” En nu komt de belangrijkste conlsie van Salamo, “Er is geen voordeel onder de zon.”

Wij kunnen geen voordeel vinden onder de zon, maar Gods woord laat duidelijk zien wat ons pad dient te zijn, Psalm 16:11 “Gij maakt mij het pad des levens bekend, overvloed van vreugde is bij u aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.”
Kijk naar uw eigen leven en vraag uzelf af, of u werkelijk een zegen ervaart, met de activiteiten en bezigheden die u doet, of beter gezegd, Denkt u dat Jezus een ‘glimlach’ op zijn gezicht krijg bij hetgeen u doet.’

Kijk maar naar Saulus, de Schriftgeleerde, degene die het woord van voor naar achter kende. Degene die een snelle carriere maakte in het Sanhedrin. Degene die dacht dat hij Gods wil deed door de volgelingen van Christus deed. Hij bepaalde ‘zelf’ dat hij GOED bezig was. Hij dacht dat hij BEWUST God volgde. Met het wandelde en deed wat God van hem verlangen. Maar was dat wel zo?

Saulus kende zijn bijbel, werkte voor de Heer, en vervolgde de ketters, want hij wilde het geloof ‘puur’ houden. Maat was dat god? Bracht hij zo gezegd een glimlach op het gezicht van Jezus. Saulus was op weg naar Damascus om de Christenen als daar de vervolgend, wat lezen wij in Handelingen 9:3, “En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; 4 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? “
Het is als het ware dat Jezus zegt.. “Denk je dat je goed bezig bent.. denk je dat je met mij mee wandelt.. Nee, je vervolgt me zelfs.”
Dan gebeurt er iets met Saulus.. Hij gaat zich bezinnen. “Vers 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt”

Ondergaan wij ook vandaag een periode van bezinning, wanneer Jezus aan ons vraagt,”Ben je wel goed bezig.. heb je wel een glimlach op mijn gezicht bracht. Ben je wel bezig met zaken van eeuwigheidswaarde.’

Toen Jesaja, in hoofdstuk 6 van Jesaja werd geconfronteerd, met zijn eigen zondig en onrein gedrag. Wat was zijn reactie toen God aan hem vroeg of hij wilde werken in Zijn wijngaard. Hij ging nadenken en gaf de enige juiste antwoord, “Zend mij, Zend mij.”
Als wij ons bezinnen over onze positie dan stelt Jezus aan een ieder van ons de volgende vraag. “Wat ga je doen, nu je hebt gezien dat jouw eigen weg niet de juiste weg was, dat jouw leven NIET het verschil uitmaakt. “ Daarom gaf Jezus Saulus de volgende opracht, “Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet.”

Wij moeten onszelf bewust de vraag stellen of onze wandel is als die van Saulus. Wij moeten onszelf afvragen of wij een periode van bezinning aangaa. Wat dacht hij na toen hij 3 dagen blind was en wachten op de opdracht van God. Na drie dagen was hij eruit. Hij wilde GOED leven, hij was bereid om het verschil uit te maken in zijn eigen leven en dat van zijn naaste.

Zijn carriere, zijn ambitie veranderde. Hij werd een vervolger tot een navolger van Christus van iemand die dacht dat hij wandelde met God.. naar iemand die bewust wandelde met Jezus. Durft u uw ogen te laten open en ook een bewuste volger te worden van Christus.
Saulus, later genoemd Paulus werd een ambassadeur en spoort ons ook aan om werkelijk goed te doen. Nuttig en bewust tijd door te brengen met Christus. Daarom zei Paulus tegen de inwoners van Korinthe in zijn eerste brief aan hen, Hoofdstuk 5, vanaf vers 6, “Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, (…) 7 – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen (...) 9 Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. “

Willen wij bewust wandelen met Jezus… gaan wij voor die ‘glimlach’ op het gezicht van Jezus. Waarom kiezen wij er dan niet voor om te leven met zaken met eeuwigheidswaarde. Net als dat lied zegt, “niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan.”

Zijn wij in staat om bewust te wandelen met Jezus en samen met Hem te werken in Zijn wijngaard. Vrees niet want Gods woord geeft ons de volgende bemoediging, 1 Kor 15:58 - “Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here

Alles wat wij doen voor Hem, heeft meer waarde dan een carrière, vel geld, veelrijkdom, status.. Laten wij BEWUST kiezen voor hem die zal blijven bestaan. En het is duidelijk WIE diegene is dal zal blijven bestaan.

Dus kies vandaag voor een hernieuwd, vernieuwd, een nieuw BEWUST leven met Christus. Immer. Want zodra wij kiezen voor een bewuste wandel met Jezus, en dus kiez voor een NIEUW leven” NIEUW leven: Kol 1:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Dan is het normaal dat we ons bewust worden van die zaken dier er echt toe doen. VERS 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

En want is het gevolg van een bewust weloverwogen wandel met onze Heer en Heiland. Dan zullen wij Christus zien vers 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, , zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

En wat houdt bewust handelen precies in. Kol. 3:12, “ Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. “

En hoe merk je dat je een bewuste wandel hebt met Jezus in je leven. “Vers 14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. 15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
Je leven krijgt immers kleur VERS 16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Wat je ook doet. Laat je leven leiden door de Here. In Zijn naam. Daarom roept de apostel Jakobus ook op om geen hoorders alleen te zijn van het Woord maar ook doeners. We moeten niet alleen een boekenworm zijn, maar juist iemand die geleid wordt door de Geest in Woord en waarheid. Daarom leer je zegeningen te tellen, één voor één.

Wees niet teurig als je kiest om beuwst te leven met de Here. En doe het niet oor eigen eer. Immers (Kol 3:23) Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen.

Beste aanwezigen, wandel vanaf vandaag bewust met Jezus net als Henoch dat de3ed. En Hij zal ons opnem4en. Bij Zijn wederkomst en Hij zal ons thuisbrengen want wat Hij belooft dat Hij immers voor alle bewuste NAVOLGERS van Christus
Amen
(Riley Jack, 2010)

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen