Wie wil er nu wonen in Babylon?!

Deze lezing gaat over de betekenis en de rol die Babylon speelt in de Bijbel. De tweede engelboodschap uit Openbaring 14:8 zegt dat je Babylon moet verlaten.

Zonder dat mensen dat weten zijn mensen meer gebonden door Babylon dat men dit zelfs weet.

Bezoek de bijbelstudies over profetie voor meer achtergrond informatie overde drie engelen boodschap uit openbaring 14:6-12

Als u wilt dat Riley een lezing houdt in uw gemeente, neem dan contact met hem op middels ons contactformulier

PDF -Babylon [ KB]
PowerPoint - Bayblon [4.686 KB]

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen