Een postieve uitkomst!

Deze lezing gaat over Daniel 1, over geloof, hoop en een gezonde levensstijl.

PDF - Een positieve uitkomst [3.082 KB]
PowerPoint - Een postieve uitkomst [4.311 KB]

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen