Mijn redding... was Zijn bloed

Mijn redding... was Zijn bloed
over zonde en ware vergeving.
2 samuel 11 & 12, Psalm 51

Als u vaak naar TV kijkt dan bent u bekend met het verschijnsel reclame.. Die vervelende onderbrekingen tussen uw favoriete programma’s die een of ander waar aanprijzen in de hoop dat u bij het eerst volgend bezoek aan de winkel die spullen gelijk zult kopen. Uit onderzoek blijkt dat er een bepaalde soort reclame is die mensen vervelend vinden... dat zijn wasmiddelen reclames. U weet wel..

Een man rent expres in een plas vol met modder en zijn prachtige witte kleren zijn door en door vuil, niet om uit te zien... een paar seconden later zien wij zijn lieve vrouw die thuis de was gaat doen, zij schrikt van het vuil en maant de man om zo snel mogelijk de kleren in de was te doen. Zo gezegd zo gedaan. Tijdens de wasbeurt besluit de vrouw wasmiddel X te nemen... de verkeerde.. De verteller zegt dat wasmiddel X wel schoon maakt, maar slechts de buitenkant.. Niet door en door. De man van het wasmiddelen bedrijf, maakt de luisteraar en kijker duidelijk dat er maar een manier is om door en door schoon te worden.. En dat is door het kopen en gebruiken van het juiste wasmiddel.

Ook wij in het leven van alledag worden vuil.. Niet alleen maar fysiek.. Maar ook spiritueel, geestelijk. Een vuil die bij het verkeerd wassen slechts een gevolg heeft.. De eeuwige dood. Deze ochtend wil ik bij u stilstaan bij het begrip van zonde en vergeving. Het is zeker geen populair onderwerp.. En vaak.. Net als die tv-commercials, vinden mensen het een vervelende onderbreking van het leven van alledag. Je zou kunnen denken.., wat maakt het uit welk wasmiddel ik kies, wat maakt het uit welke keuze ik kies om mijn fouten en problemen om te lossen.. Ik hoop en bidt dat u na deze overdenking weet dat Uw en mijn redding alleen komt door Jezus’ bloed.

Wat is zonde... de dikke van Dale zegt het zo mooi: “zonde is het overtreden van de goddelijk voorschriften, om spijt of ergernis uit te drukken, een misstap een fout.” Zonde is een verzamelwoord voor alles wat fout is, voor alles wat misgaat, voor alles wat niet Gods bedoeling is. Wij weten dat God liefde is.. Immers Jezus zegt het zelf in de Bijbel. Wij weten dat Gods geboden de wil van God is en als je Gods geboden overtreed.. Dan ben je schuldig aan zonde...

De zonde kun je vergelijken met een ziekte... een slopende ziekte... Zonde is dus niet houden aan de geboden van God... Daarom is iemand vermoorden een zonde, God wil niet dat wij zijn schepselen kwaad doen.. Daarom is je jaloers zijn een zonde, omdat je God dankbaar mag zijn voor alles wat je hebt ontvangen in dit leven.

Gods geboden houden is niet moeilijk.. Vraag of Jezus in je mag komen en laat je hart vernieuwen door de heilige Geest. De wet.. De tien geboden zijn niet bedoeld om ons te onderdrukken om ons tot een last te zijn maar helpen ons om een gelukkig leven te lijden hier op aarde. De Geboden van God zijn duidelijke heldere richtlijnen voor een leven in overvloed en blijdschap hier op aarde. De tien geboden zijn daar als een waarschuwing.. Ze laten je zien waar je fout kan gaat in je leven.. het behoedt je van intens verdriet.. Stel je voor dat er nergens was geschreven dat jaloezie allemaal lijdt tot verdriet. Stel je nou eens voor dat er geen sabbat zou zijn.. geen rustpunt in je leven.. God behoudt je tegen verdriet.. God wil ons behouden van misstappen... God wil ons behouden van die verschrikkelijke ziekte.. Die van binnenuit slopende ziekte getiteld de zonde... De wet kan je niet redden... dat kan alleen Jezus. Als u Jezus vandaag aanvaard als uw verlosser, de verlosser van uw fouten en tekortkomingen dan bent u verlost van de gevolgen van de zonde.. De eeuwige dood.

Veel mensen zien de Geboden Gods als een last.. Net als de tv-commercials.. Het is voor velen een vervelende onderbreking van hun favoriete programma... De geboden van Gods is voor velen een vervelende onderbreking in hun dagelijks leventje.. Maar het breken van Gods geboden in het Paradijs heeft ervoor gezorgd dat er voor een langere duur een scheiding is tussen de mensen en God. Een scheiding waar de duivel handig op inspeelt. Immers Satan spoort mensen op om dingen te doen tegen Gods wet.

Laten wij eens gaan naar Psalm 51. Daar bezingt David de vergeving van zijn zonden.. In een van de meest meeslepende psalmen uit Gods woord, in de NBG bijbels wordt het stuk weleens het boetepsalm genoemd. In vers 1 van psalm 51 lezen wij het volgende “Een psalm van David, toen de profeet Natan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was gekomen.” David.., de grote koning van Israël die de ark van het verbond met de tien geboden terug naar Jeruzalem bracht. De David die een leeuw versloeg, de David die Goliath de reus versloeg... deze David ging in zijn leven de mist in... Hij deed iets wat de Heer niet goed vond.. Hij pleegde zonde.. Hij hield zich niet aan de wet.. In de fout die David maakte kunnen wij lessen en zeker waarschuwingen leren voor ons leven van alledag.

Laten wij eens gaan naar 2 Samuel 11, alles gaat David voor de wind, oorlog na oorlog komt David en zijn leger heldhaftig uit de strijd... waarom.. Omdat de Here met David is.. Dat zelfde geld ook in ons leven.. Als de Heer met ons is gaat alles voor de wind, je hebt misschien wel problemen en zorgen in het leven.., maar de Here staat aan je zijde.. Dus je weet waar jij je hoop en vertrouwen kan stellen.. Bij de Heer en nergens anders.

Maar zodra je je ogen van de Heer afwendt.., dan kan je in gevaarlijke situaties belanden. Zo lezen wij vers 2" Op een zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis en hij een vrouw, bezig te baden en die vrouw was zeer schoon van uiterlijk.” Je kunt je afvragen.. Wat is er toch mis met David.. Wel broeders en zuster, jongens en meisjes... Vaak zien wij mensen om ons heen die er leuk of mooi uitzien.. Daar is niets mis mee.., maar zondigen tegenover de Heer begint nooit met iets groots.. Maar vaak als iets kleins iets onbelangrijks. Vaak als wij kleding wassen zitten er niet van de grootte moddervlekken op je kleding of een grote glas druivensap over je witte jurk.. Toch moet je kleding regelmatig wassen. Waarom? Je wilt dat je kleding fris ruikt en altijd piccobelo uitziet. Een kleine smet op je kleding kan je humeur al gauw doen omslaan
.
Als David had gekeken en had gedacht “dat is een mooie vrouw” en verder had gewandeld.. Dan was er niets aan de hand geweest maar David wilde weten wie de bijzondere vrouw wel niet was. Wij zien hier duidelijk een overtreding van Gods wet in ontwikkeling. Het begint onschuldig, maar David raakt bewogen van deze vrouw.. En de ene misstap volgt de andere.. En dat, juist omdat Davids ogen waren afgewend van de Heer.. En gericht waren op Batseba.

Maar het bleef bij David niet alleen bij kijken. ze kwamen ook tot de daad.. Wat onschuldig bleek veranderde al gauw in een vrijpartij. De bijbel is vrij duidelijk over de gevolgen van de zonde... Zo lezen wij in vers 5 zij keerde terug naar haar huis. En de vrouw werd zwanger en liet David weten: Ik ben zwanger. David had een vergissing begaan.. Een fout, jaloezie en zijn begeerte hadden er toe geleid dat David nu kind had verwekt, bij een getrouwde vrouw. Vaak willen mensen niet gelijk vaak de kleren wassen, al die moeite voor die ene blouse, ze stellen het uit, met de kans dat die druivensapvlek er nog moeilijker uitgaat. Als je weet dat je fout bent geweest.., vertel het aan de Here en zondig niet meer.

David had hier, hoe fout hij ook geweest was, de kans om zijn fouten te belijden.. Tegenover zijn naaste..., tegenover zichzelf en tegenover God. Ik ken een gezegde die luidt: “Of jij maakt aan God jouw tekortkomingen en zonde bekend”, “Of God maakt jouw zonde bekende over de gehele wereld”..

David die naar bed ging met de vrouw van zijn trouwste legerofficier. Hoe kon hij uit dit schandaal onderuit komen, stel je eens voor. De gerespecteerde Koning David die met een andere vrouw naar bed gaat, en dan nog de vrouw van zijn trouwste officer. David wilde koste wat het kost de situatie recht zetten. en zo zijn wij mensen ook. Vaak als wij een fout hebben begaan willen wij zelf de situatie in orde maken.. Ik kan mij nog goed herinneringen dat mijn schoenen behoorlijk vuil waren, van de modder en ik niet wilde dat mijn moeder al die vieze bruine vlekken zou zien op mijn schoenen, dus ik pak een pak bleekwater probeer mijn schoen schoon te maken.. In plaats dat mijn schoenen de originele kleur terugkregen.. verbleekte ze... en werden ze lelijk.

Dat geld zeker voor de situatie waarin David zich in bekeerde. Hij nam zijn eigen pak bleekwater of zijn zonde weg te wassen.. Hij verzocht Uria om met Betsheba naar bed te gaan om zo in de indruk te wekken dat het kind uiteindelijk door Uria verwerkt werd. Maar Uria had plichtsbesef tegen over God en tegenover de koning, Uria zei in vers 11 van 2 Samuel 11, “De ark en Israël en Juda vertoeven in tenten en mijn heer Joab en de knechten van mij heer zijn in het veld gelegerd; zou ik dan naar mij huis aan om te ten en te drinken en bij mijn vrouw te liggen. Zowaar gij leeft en zo waar uw ziel leeft, dat zal ik HET (wat David had gevraagd) niet doen

Als jij weet wat je plichten zijn, als je weet welke taak God jouw heeft gegeven in het leven (om zijn evangelie te prediken in je eigen omgeving) als je volhard in zijn Geboden, dan wijk je voor niets en niemand hoe begeerlijk en verleidelijk dan ook, Uria had plichtsbesef... David wilde zijn zonde proberen weg te wassen.. zonder God.. Zonder plichtbesef. David voelde zich steeds meer in de knel.. Hij moest proberen Uria bij Betsheba te krijgen, David zijn schaamte moest bedekt worden.. Koste wat het kost.

Schaamte.. Jezus waarschuwt ons ervoor in zijn woord. Schaamte om te evangeliseren, schaamte om te getuigen.. Als JIJ je schaamt voor het woord van God , dan Schaamt Jezus je voor jou. David schaamte veranderde langzamerhand in schaamteloosheid. Hij probeerde Uria dronken te voeren.. Om zo bij Betsheba te komen. Maar Uria, zelfs toen hij dronken was had plichtsbesef, Tegenover God, Tegenover de koning en zijn vrouw en in ging bij knechten te ruste.

David zijn schaamte veranderd in woede., in pure paniek in een wanshoopdaad welke leidt tot het meest verschrikkelijke wat een mens kan doen David denkt. Hoe krijg ik mijn probleem met Betsheba uit de wereld... Ik laat Uria sterven, met hem uit de weg dan zal niemand vragen waarom ik een kind heb verwekt bij een getrouwde vrouw! Als je je ogen van de Heer afwend en zonde zelf probeert uit te wassen dan krijg je gaten in je kleding.. Dan is het net als zo’n commercial.. Het wast wel.. Maar diep van binnen zie je nog steeds de vuile resten en de kleding wordt vaal, vies en lelijk. En dat was Davids ultieme daad.. Het in scene zetten van een moord.. Ook al stak David niet zelf het zwaard in het lichaam van Uria. Hij wilde het wel het verlangen was wel verankerd in zijn hart. En dat is wat zonde doet, het verhard je hart.. Zonder schaamte gevoel.. Zonder mededogen, alles doen tegen de wil van God. Alleen maar om je eigen hachje te redden. En de bijbel verteld ons “Toen Uria’s vrouw hoorde, dat Uria, haar man, dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Nadat de rouw voorbij was, liet David haar naar zijnhuis halen. Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar de zaak, die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren.

Je denkt dat niemand ziet wat je verkeerd hebt gedaan. Adam en Eva dachten dat in het paradijs. De mensen ten tijde van Noach dachten dat ook. Judas dacht dat niemand zag wat hij beraamde tegen Jezus... God ziet alles... . De Zaak - die U en Ik gedaan hebben en niet overeenkomstig is met Zijn wil - was kwaad in de ogen des Heren.

Zonde is een van binnenuit slopende ziekte, want jaloezie maakt je langzamerhand stuk.. Het niet houden van de sabbat, de zevende dag geeft je geen rustpunt in de week om bij God te zijn. Liegen en bedriegen, maken van je leven een klucht. Gods Geboden zijn er om je te behoeden van verdriet. ze zijn je om je te waarschuwen tegen de zonde die maar een consequentie heeft.. De eeuwige dood. Maar er is een uitweg.. Je kunt bevrijd worden van de zonde. Want Er is iemand die duur heeft betaald met zijn bloed, dat is Jezus

Net als die tv-commercials, is er een middel.. het enige middel die je van binnenuit schoonmaakt. er is maar een iemand die je kan redden van je eigen ongerechtigheid.. Maar dan moet je wel eerst bekennen dat je vies en vuil bent. Je gaat niet naar de winkel om een speciaal wasmiddel te kopen als je niet erkent en beseft dat je gewone toiletzeep geen kerrievlek uit je tafelkleed haalt. Het gaat dus om besef, erkennen tegenover God, dat jij bent afgedwaald van Hem. Want vergeet niet. God heeft zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld gestuurd.. Waarom.. Omdat Hij ons het eerst lief heeft gehad zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God verlaat ons nimmer.. Wij als mensen verlaten God. Daarom moeten wij ook bekennen dat wij Hem nodig hebben.

Laten wij gaan naar 2 Samuel 12 waar de profeet Natan door God wordt gestuurd om tegen David te zeggen dat Hij gezondigd heeft. Natan verteld een verhaal aan David hoort het verhaal aan en beseft dat Hij fout is geweest. God heeft voor David de volgende boodschap zo lezen wij in vers 7 “Zo zegt de Here, de God van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw heer, en de vrouwen van uw heer in uw schoot .Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda - en indien dat te weinig geweest, was, dan had ik U nog wel meer gegeven. waarom hebt gij het woord des Heren veracht, gedaan wat kwaad is in zijn ogen”

God wil ons alles gegeven.. God wil dat wij gelukkig leven. Toch keren wij als mensen de ogen af van de Heer en proberen onze eigen verlangens te koesteren, proberen wij onze eigen zonden te bedekken. God die ons alles heeft geschonken en toch laten wij Hem in de steek. en de spreekt zelf in vers 12 van 2 Samuel 12 “ Want Gij hebt het wel in het verborgen gedaan, maar IK zal dit doen in tegenwoordigheid van geheel Israël en in het volle licht.” Beste broeders en zusters, beleid uw zonden Nu.. Nu het nog kan.. Er is iemand die uw fouten en tekortkomingen kan wegnemen.. Voordat het aan het licht komt van mensen in uw eigen omgeving.
David kwam tot besef, besef wat je nodig hebt om te vragen om vergeving van zonden. David zegt in vers 13 Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de Here gezondigd. En Natan zeide tot David: De Here heeft uw zonde vergeven. gij zult niet sterven. Hoeveel fouten je hebt gemaakt in je leven. Hoe ver je ook van de Heer bent afgedaald. als je vandaag.. Beseft dat elke zonde hoe groot of hoe klein dan ook leidt tot de straf die de zonde zich zelf oplegt (de eeuwige dood).. En vraagt om vergeving van je zonden.. Dan zal de Here die voor jouw vergeven..

Als je kleren vies zijn is het niet genoeg om zomaar een goedkoop wasmiddel te kopen.. Je moet de juiste hebben. De TV-Commercials wijzen je keer op keer op om het juiste wasmiddel te kopen.., zodat je bewaard blijft tegen vieze vlekken van je lievelingskleren. Zodat je bewaard blijft van verkleuringen die voor altijd zichtbaar blijven op je kleding. Reclame is vaak een vervelende onderbreking van je favoriete tv programma.. Maar de gevolgen van een verkeerde beslissing zijn enorm.

Wij leven op een aarde ondergedompeld in haat, liefdeloosheid en zonde... vaak zien mensen de tien-geboden als een onplezierig onderbreking in het leven van alledag. Maar die tien geboden wijze je keer op keer, dat je bij Jezus te rade moet gaan om te vragen voor vergeving van zonden, zodat je bewaard blijft tegen onnodig verdriet in je leven. Zodat je bewaard blijft van de diepe wonden, die de zonde teweeg kan brengen in je leven. Veel mensen vinden het luisteren naar wat Christus werk voor ons op aarde als verspilde tijd.. Maar de gevolgen van een verkeerde beslissing zijn enorm. Het is een zaak van leven en dood.

Gelukkig zag David het in dat Hij bij God te rade kon. Daarom begint hij in Psalm 51 met een smeekbede die ons tot nadenken doet stemmen. In 4 zegt hij het volgende “Was mij geheel van mij ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij.” Je kunt niet in bevlekte kleding voor de troon van God komen.. Dat is ook de reden dat wij.. Nadat wij God de eer en de glorie geven in het gebed en onze dank uitspreken.. Ook vragen voor vergeving van onze zonden.

In Mattheus 22 wordt er gesproken over het bruiloftsmaal. Als jij bent uitgenodigd voor een feest, trek je dan kleding aan met een kerrievlek die je er niet goed uit hebt gekregen of trek je brandschone klederen aan. Wij allen in dit kerkgebouw zijn uitgenodigd voor het bruiloftsmaal, die wij straks met alle gelovigen over het gans der aard mogen vieren. Maar onthou goed: Aan Het bruiloftsmaal mogen alleen die mensen meedoen die blinkende witte kleding hebben.. Klederen die gewassen zijn met Jezus Dierbare bloed... want alleen Zijn bloed kan ons wassen. Zonde is zonde.. Of het nu groot is of klein.. God wil dat je rein bent..

Voor degene die thuis de was doen.. Kleding is pas schoon als het door en door schoon is. U bent pas tevreden als alle vlekken eruit zijn. En zo is het ook met God.. God houdt zoveel van ons dat Hij alles voor over heeft dat wij door en door gereinigd. mogen worden van onze tekortkomingen. Zelfs al moet Hij zijn eniggeboren sturen.. Om ons te reinigingen..dan heeft God dat van ons over.

Als wij verder lezen in Psalm 51 dan ontdekken wij hoe David zijn hart uitstort voor de Heer. Telkens weer onderkent David dat hij fout is geweest, maar dat hij niet zijn eigen fouten kan wegwissen.. alleen de Here kan dat. Daarom zegt David in vers 6 “Tegen U, U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen., opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak zuiver in het gericht.” David zei in een andere psalm 27 dat mensen uiteindelijk over hun eigen fouten struikelen... Als wij een misstap hebben begaan tegen de ander hoe klein die misstap ook mag lijken... dan hebben wij ook tegen God gezondigd, immers je hebt een van zijn geboden overtreden... en de Here is duidelijk wat er gebeurd voor degene die niet zijn geboden volgen.. God is duidelijk voor de mensen die zelf proberen de ketenen van zonde proberen door te bereken zonder de Here daarin om vergeving te vragen... dat is de eeuwige dood.

Zonde is een kwalijke zaak. Zonde kwam in de spel doordat Lucifer, in opstand kwam tegenover God in de Hemel en heel wat engelen overhaalde om de strijd tegen de Heer aan te gaan.., nu zijn Satan en zijn boze engelen hier op aarde om te trachten Gods kinderen van hun eindbestemming (een nieuwe hemel en nieuwe aarde) af te houden. Jezus heeft met Zijn dierbaar bloed en Zijn kruisdood en opstandig ervoor gezorgd dat de Zonde voor eens en altijd is verslagen.

Want niet vergeven zonde rukt gezinnen uit elkaar, zonde zorgt ervoor dat mensen God trachten te vergeten, zonde zorgt ervoor dat mensen zelf hun problemen trachten op te lossen.. Zonde zorgt voor ellendige, vruchteloos en intens verdrietig leven. God wil afrekenen met de zonde voorgoed... Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde is geen plaats voor zonde.. Voor een dood leven..op de nieuwe hemel en aarde worden de rechtvaardigen die weten dat ze in het hier en nu bij God terecht kunnen, wanneer het goed gaat in het leven.., maar zeker ook wanneer je een mistatp heb begaan. Wees er zeker van deat Gods uitspraak zuiver is. Weest er zeker van dat aan alle aardse verdriet een einde zal zijn wanneer Satan en al diegene die de Here niet aanvaard hebben van het toneel zullen verdwijnen.


Daarom zegt David ook in vers 9 “Ontzondig mij met Hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw, doe mij blijdschap en vreugde horen.”. Hysop een klein plantje met witte bloempjes die in de bijbel gebruikt wordt als symbool voor de vergeving. Hysop werd gebruikt toen de Israëlieten ten tijde van Mozes de deurposten moesten besmeren met bloed van geslachte lammeren. U weet het nog goed dat een ieder die bloed aan de deurposten had, bewaard bleef van de tiende plaag.. De dood van de eerstgeborene. Hysop werd gebruikt om het bloed van de offeren dieren te sprenkelen tegen het voorhangsel in de tempel.

Het bloed zorgt ervoor dat je gevrijwaard bent van de straf... Bloed zorgt ervoor dat je zonden vergeven worden. Wij hebben geen aardse tempels meer, wij hoeven geen vogels, lammeren en runderen te slachten. Jezus Zijn bloed heeft gevloeid.. Voor u en mij.. Hij is nu voor ons degene die in het Hemels Heiligdom voor ons dienst doet. Wij hoeven alleen te vragen om vergeving van zonden aan onze naaste en aan de Here en we zijn waarlijk vergeven. Want als wij zijn vergeven van zonden dan zijn wij rein dan zijn witter dan sneeuw.. Dan pas kunnen wij echt blijdschap en vreugde tonen en horen.

Net als in de TV-Commercials van al die wasmiddelen, u ziet hoe blij de mensen zijn als ze hebben gekozen voor het juiste wasmiddel, ineens is de wereld zonniger, ineens is er weer blijdschap, het vuil is verdwenen.. Echt verdwenen, zodat wij vol blijdschap de wijde wereld in mag gaan en kunt getuigen dat jouw wasmiddel echt schoon wast.

Zo is het ook met de Here... als wij echt zijn vergeven van onze zonden, door het bloed van Christus, dan zullen mensen zien dat U heeft gekozen voor iemand die u leven echt veranderd. Er is blijdschap en vreugde in uw leven... uw zonden zijn echt vergeven en en vergeten. Niet verstopt diep in uw hart, niet diepe littekens in je ziel.. Zodat je de wijde wereld in kunt gaan en kunt getuigen dat de Here en de Here alleen je waarlijk bevrijd en redt van zonde... Het is alleen door zijn bloed. Dat is de boodschap die wij moeten verkondigen.. Dat de wereld weet dat Jezus je ware blijdschap biedt doordat Hij ons vergeeft. Daarom zegt David in psalm 51, vers 15 “Aan wie uw wetten overtreden, zal ik leren wat u verlant: wie zich van u hebben afgewend, zullen terugkeren naar U.

Maar als we vergeven zijn.. laten wij dan niet in de herhaling vallen door weer terug te vallen in onze oude praktijken.., laten wij daarom bidden dat de Heer in ons een nieuw rein hart schept en dat hij bij ons van binnen een vaste geest schept en dat de Heilige Geest bij ons mag blijven en ons mag leiden door alle momenten van het leven heen.” Beste aanwezigen als u weet, dat Christus redt, stap dan niet over naar iets of iemand anders. wijk niet naar rechts of naar links.. er is maar een die u vergeving biedt, redding schenkt, verlossing brengt en ware liefde verspreid.. En dat is Jezus.

Een vrouw tekende dit gedicht op.. Als een smeekbede tegenover God om haar te vergeven. Wij kunnen hier heel van leren, het gaat als volgt

Het lijkt of ik verkeerd tegen U handel, O God. Ik kom tot U alleen wanneer het mij uitkomt
Soms duurt het dagen voordat ik U opzoek in gebed, hoe komt het dan Heer dan U mij toch steeds van mij houdt en liefheeft. Ik ben niet waardig van hetgeen U doet voor mij. Heer, dat U, Uw zoon stuurde om mij te redden.. Van mijn fouten, en ik ben het niet eens waard!
Dus Heer als U mijn smeekbede hoort.. luister dan naar mijn woorden.
Heer, hier ben ik, ik sta voor u troon, op mijn knieën bidt ik U Heer vergeef Mij. Ik heb fouten gemaakt in mijn leven. Maar Heer keer u aangezicht niet van Mij en vergeef mij Alstublieft.. Heer als uw mijn hart veranderd, dan verander in mijn verstand, ik bidt het U heer, alstublieft vergeef mij.

Beste aanwezigen, wij hebben een opdracht om de mensen te vertellen dat ze terug naar God moeten, terug naar zijn geboden, terug naar ware aanbidding, terug naar ware liefde. Vertellen dat God ze wil verlossen van de Zonde.. En dat Hij daarvoor Zijn zoon stuurde naar de deze aarde. Laten wij Davids woorden in Psalm 51 in acht nemen.. In de groot nieuws vertaling staat het volgende vanaf vers 16, "Spaar mijn leven, mijn God, mij behoud. Dan zal ik juichen om u, om wat u voor me deed. heer, laat mij spreken over U, laat mij Hulde brengen.” Woorden die spreken voor zich. Beste broeders of zusters,
God verlangt niet van ons veel geld, of bijzondere werken om hen ten gunste te stellen. God verlangt niet van onze speciale erediensten om te laten zien dat wij van hem houden. David bezingt daarom ook in vers 19 “Berouw is het offer dat u verlangt. Een gebroken, een verbrijzeld hart, veracht u niet, mijn God. God wil dat u aan Hem laat zien dat u niet zonder Hem kan en wil leven.

Broeders en Zusters, als wij staande willen blijven in een wereld vol met haat en vol verdriet.. Vol met zonde en pijn.. Dan moeten wij terugkeren aan Hem die ons leven behoudt. Laten wij erkennen waar wij fout zijn gegaan. Zodat wij vol blijdschap in dit leven mogen leven totdat wij de Here mogen aanschouwen op de wolken des Hemels. Broeders en Zusters, mooie tijden wacht voor degene die weten dat de Heer ze vergeeft van hun tekortkomingen. Als U bereid bent om uw leven te vernieuwen.

Als u bereid bent om Christus in uw leven te accepteren.. Vraag of Jezus Uw hart zuiver en uw geest standvastig maakt. En Leer dit en weet, De Heer is getrouw en alles wat hij belooft, zal hij doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen