De Enige Helper... die nooit opgeeft!

De Enige Helper... die nooit opgeeft!

Wie kent al die klussen shows op de TV wel niet, “Eigen Huis en Tuin, Binnenste Buiten, Tuinieren op 6, Klussen op 6, TV Woonmagazine... en zo heb je er nog talloze. In diverse shows wordt de kijker warm gemaakt om eens zelfs het huis te gaan verbouwen. Een collega vertelde mij dat zijn broer al een half jaar bezig is met de verbouwing van zijn badkamer en dat ze tot op de dag van vandaag waarschijnlijk nog steeds niet op een normale manier kunnen douchen en baden. Wij houden van klussen aan ons huis, aan onze tuin, noem het maar op. Maar niet iedereen is even handig om een kast in elkaar te zetten, om een vijver in de tuin aan te leggen. Wij zijn blij dat er mensen om ons heen zijn die de talenten hebben om zoiets dergelijks in elkaar te zetten. Wie droomt er niet van een mooi exotisch ingericht huis een plek waar je je thuis kan voelen.

In dit leven loopt niet alles zoals je dat zou willen. Je hebt zorgen over de kinderen in huis of zorgen over het gedrag van je ouders. Misschien heb je geldzorgen en weet je niet waar je de euro’s bij elkaar kunt verzamelen om je boodschappen te doen. De boodschap die ik met u op deze ontmoetingsdag wil delen is... Geef niet op, stel je vertrouwen op de enige Helper. Waar moet je zijn als je je leven op een ander spoor wilt zetten? Moet je elke dag de horoscoop lezen om te weten of het goed met je zal gaan? Moet je geld uitgeven aan mensen die je goede adviezen kunnen geven? Wie kan je nu echte hulp bieden in dit leven. Bij wie kunnen wij aankloppen?

In de Bijbel, het woord van God lezen wij over mensen met hun ervaring in het geloof met God of Jezus. In de bijbel kunnen wij lezen hoe die mensen omgingen met de enige die hulp kan bieden. En uit die verhalen van die mensen kunnen wij praktische lessen leren voor het leven van alle dag...Laten wij eens gaan naar Jona. In het gelijknamige bijbelboek. Jona kreeg van God een opdracht. Een opdracht om de mensen in de stad Nineve aan te spreken op hun gedrag. God vond het niet goed hoe de mensen in Nineve omgingen met de geboden, de leefregels van God. En Jona moest ze vertellen dat God niet blij was. Maar Jona had hierin geen zin. Zo lezen wij in Jona 1 vers 1 “ Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai: Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad en predik tegen haar want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakt zich op om te vluchten naar Tarsis.

Vaak hebben wij soortgelijk gedrag... je wilt dat dingen anders in je leven gaan... je baalt van de manier hoe je nu leeft. Er is iemand die je goed advies geeft, maar eigenlijk negeer je de stem die tegen je spreekt “Luister naar mi..j, Luister naar mij...” en je gaat toch maar je eigen weg op. Jona vlucht letterlijk de andere kant op en beland op een schip die hem ver weg voert van Nineve en wat Jona denkt van God. Ver weg van die stem die tot hem spreek, “Vertel toch Nineve van hun fouten.” Terwijl het schip vaart steekt er ineens een zware storm op en het schip schudt alle kanten op. Iedereen raakt in paniek...
God houdt van iedereen, in dit geval ook van Jona, ook al luisterde Jona niet naar God. God is de enige helper, hij wil dat iedereen het einddoel... het eeuwig leven... zal bezitten. God doet alles om je aandacht te trekken. In dit geval een storm... maar waar is Jona..? Jona ligt te slapen. Heb je dat gevoel niet als je aan een verbouwing bezig bent en je vertelt de timmerman om de muur op een bepaalde manier aan te leggen en hij negeert je... je zou op alle manieren proberen zijn aandacht te trekken, want je wilt dat je huis er mooi en prachtig uit komt te zien. Je probeert alles, maar de timmerman lijkt wel dovemans oren te hebben. En zo ook met die beste Jona.

Uiteindelijk wordt Jona wakker en hij vertelt dat hij de oorzaak is van de storm... Hij luisterde niet naar de stem van God. In de bijbel lezen wij dat een grote vis Jona opslokt en hem drie dagen zijn maag vasthoudt, waarna Jona, uitvoert wat God hem opgedragen had. Beste bezoekers, gasten, jongens en meisjes. God doet er alles aan om je aandacht te krijgen... loop niet weg als de stem van God tot je spreekt in je leven, op deze ochtend, ren niet weg, verstop je niet wat er is helper die je wilt beschermen door de stormen van het leven. GEEF NIET OP ALS DE STEM VAN GOD TOT JE SPREEKT, want HIJ is de Enige helper!

Een ander voorbeeld van hulp kunnen wij lezen in het nieuwe testament, waar we kunnen lezen van de daden van Jezus Christus toen Hij zo’n 2000 jaren geleden hier op aarde rondliep. Er is een verhaal over een vrouw die niet opgaf en wist wie haar enige hulp was. Deze vrouw leed aan bloedingen, jarenlang... het wilde maar niet ophouden. Zo lezen wij in Marcus 12 je zou er desperaat van worden. Ze had alles geprobeerd, dokters, zalven, moeders, jonge vrouwen, oude vrouwen... waarschijnlijk was ze ieder kwakzalver achteraan gelopen om haar te helpen... maar niets hielp

Stel je nou eens voor je probeer je huis in een exotische kleur te verven. Maar nergens heb je de juiste kleur, je zoekt op het internet, kijkt in de gouden gids, , reist de halve wereld rond, maar je kunt niets vinden. De vraag is geef je dan op... of vraag je jezelf af.. Heb ik wel de hulp gevraagd aan de juiste persoon?
Laten wij terug gaan naar deze bijzondere vrouw... daar zit je dan je hebt alles geprobeerd wat er maar te proberen valt. moedeloos, radeloos, wat doe je neem je het heft nog steeds in eigen handen of keer je je naar de enige helper? En dat deed ze. Ze hoorde van Jezus Christus van Nazareth, ze hoorde van een nieuw Koninkrijk, ze hoorde van Zijn wonderdaden, Zij hoorde van geruchten over genezingen, van levens die veranderd werden, ze hoorde van de opstanding van doden tot leven. Ze hoorde deze populaire rabbi, die met twaalf jonge mannen, het Israël ten tijde van de Romeinen doorkruiste vertellende van het evangelie. Deze vrouw moest deze man zien. Zeg gaf niet op. ze moest en zou die Jezus aanraken, Al was het maar stuk van het gewaad wat Jezus droeg, ze geloofde dat als ze dat zou doen ze genezen zou worden. Het was zo druk, er stonden zoveel mensen rondom Jezus, en zijn 12 volgelingen deden alles om de doortocht van Jezus zo soepel mogelijk te kunnen maken. Toch slaagde deze vrouw erin om een stukje van zijn gewaard aan te raken. En in de bijbel staat dat Jezus voelde dat er kracht van hem uitging. Hij stopte en keek om zich heen vroeg zich af... wie raakte mij aan, want hij vloeide kracht uit zich gaan EN de vrouw stond op en vertelde van haar kwaal. En Jezus zeide tot haar... Sta op mijn kind je geloof heeft je behouden.

Er kunnen problemen in je leven opdoemen. Geef niet op... en richt je de enige helper... die tegen jouw zegt, sta op je geloof heeft je behouden. Geloof dat is waar het omdraait, Geloof je dat enige helper je kan helpen in je problemen op het werk, je problemen in relaties, je problemen op school of waar dan ook. Ben je net zo sterk als deze vrouw, dat ondanks de donkere duistere wereld om je heen, je handen uitstrekt naar Hem die waarlijk de enige helper is. Jona was iemand die de stem van God hoorde en van hem wegrende, omdat hij vergat dat God de enige helper was. De vrouw in het nieuwe testament had jarenlang een kwaal, zij gaf niet op, omdat ze geloof had in de kracht en de hulp van de enige die haar ware hulp kon bieden. Wat gebeurt er als God je heeft geholpen, laat Hij je dan in de steek..?

Laten wij eens terug naar het oude testament, het eerste deel van de bijbel, waarin verhalen beschreven staan over de geschiedenis van het volk Israël en hoe God dit volk leide. Net als Jona, komen wij hier ook een profeet tegen, met de naam Elia, Elia had het moeilijk, een groot gedeelte van het volk was vergeten wie de grote helper was van het volk Israël, namelijk God, die ze jaren en jaren daarvoor bevrijd had uit de slavernij en de juk van farao, en dat ze het beloofde land mochten intrekken. Het volk was weer eens vergeten wat God voor hun gedaan had en in plaats van de ze zich richten naar de enige helper, keken ze op naar een afgod... de dode, levenloze Baal. Want de God die wij dienen, leeft en zorgt voor ons, iedere dag opnieuw, maar deze Baal stelt niets voor.

Elia stelde een test voor... wat we kunnen lezen in 1 Koningen 18. Men moest een altaar maken, maar men mocht het niet zelf aansteken. De priesters van Baal deden van alles, zelfs zichzelf verwonden, maar er gebeurde niets. Bij het altaar van Elia, liet God vuur uit de hemel komen, en zijn test was geslaagd, iedereen kon zien dat de God die wij dienen, de levende God is. Maar de meeste mensen van Israël kozen toch voor Baal. Het is net als je tv programma hebt over een spijker en een hamer en dat iemand zegt dat een lepel is bedoeld is om een spijker in de muur te slaan. En dat jij mensen probeert te vertellen, dat je daarvoor een hamer nodig hebt, en niemand die naar je wilt luisteren. Je zou moedeloos raken, zeker als je kan bewijzen dat het met een hamer het snel en veilig lukt, maar iedereen kiest toch voor iemand die met veel pijn en moeite een spijker in de muur probeert te slaat met een lepel.

Paulus, een schrijver van vele boeken uit de bijbel, waarschuwt mensen dat ze niet moeten luisteren naar de wijsheden en filosofieën van mensen, maar naar het woord van God... de Bijbel. Het zou je veel pijn en moeite besparen. Nou Elia was dusdanig ontmoedigt dat mensen nog steeds een dode afgod wilden volgen in plaats van de Levende God die wij ook deze morgen aanbidden. Elia raakt er zelfs depressief van en ging letterlijk in een grot zitten.

God, onze enige helper, laat je niet in de steek zitten. In plaats van Elia in de grote te laten klagen en depressief zijn, openbaart God, Zijn aanwezigheid middels een koele bries Hij laat zien hoe blij Hij is met de volharding. En Hij laat Elia zien dat er 7+++000 isrealieten zijn die een levende God willen aanbidden.... Elia is niet alleen. de enige Helper, helpt niet een keer, niet twee ..., maar ieder moment van ons leven, zolang als wij willen wandelen met Hem en Hem alleen... De enige Helper, maakt je iedere ochtend weer wakker, de enige Helper is daar om je veilig te leiden door het verkeer, de enige Helper geeft je te eten. Ook al lijkt je hele leven in elkaar te storten... vergeet niet... Hij die jij.. jouw Helpe noemt zal je helpen in elke situatie van dit leven.. of het nu grote wonderen zijn of door de dagelijkse daden van onze redder, verlosser en vriend, Jezus Christus.

Voor mensen die twijfelen of God wel ingrijpt in ons leven hier volgt een gedicht die beschrijft dat onze God nooit faalt:
Er is iets wat ik wil zeggen... Ik leef met Christus voor een lange tijd ... En een ding heb ik geleerd,
God faalt niet, never nimmer, nooit niet! Ga je gang maar en praat over mijn leven, Zeg maar wat je wilt zeggen. Ik ben slechts een mens maar de God die ik dien is machtig, Hij kijkt verder dan mijn fouten Hij houd van mij en daarom zing ik: God Faalt niet..Hij faalt niet, never, nimmer, nooit niet! Ik ben blij dat Hij niet als mij is. Hij is er namelijk altijd voor jou en mij , Zelfs wanneer de problemen komen, zal Hij je niet in de steek laten. Je kunt nooit zonder hem leven. Dit weet ik zeker. Daarom hou ik zoveel van Hem. God Faalt niet...Hij faalt niet, never nimmer, nooit niet! Alles wat ik ben.. En alles wat ik hoop te worden... komt allemaal door onze Redder, Hij bevrijdde mij... Hij vergaf mij... want God Faalt nimmer...Hij faalt niet, nimmer, nooit niet!
Wij dienen een God die nimmer faalt, als er een ding is wat U deze dag en de rest van uw leven niet mag vergeten is dat God niet faalt. Hij faalde niet toen Jezus leefde op aarde, Jezus faalde niet toen hij werd verzocht door de duivel. En wanneer iedereen dacht dat Hij gefaald had aan het kruis, bewees Hij op de derde dag dat Onze liefhebbende verlosser nooit kan falen. Alles wat Hij belooft, Zal gebeuren. Geef Hem de kans in uw leven... zodat Hij aan U kan bewijzen dat God nimmer faalt, Hij faalt niet, nimmer nooit niet!!

Als je naar de klusjes programma’s kijkt op TV dat wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen om die mooie tafel in elkaar moet zetten. Of hoe je woonkamer een mooi nieuw uiterlijk kan krijgen. Je krijgt als een ware een mooie visuele handleiding te zien op tv. In Psalm 121, kunnen wij een prachtige handleiding lezen hoe God met ons om wilt gaan. Hoe werkt deze handleiding. Ga met mij mee naar Psalm 121: 1

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Vaak in ons leven hebben wij de neiging om hulp te zoeken in de verkeerde plaats. Sommige mensen zoeken de hulp in alcohol of drugs omdat hun relatie met hun partner niet goed loopt. Sommige mensen zoeken hun hulp in gokken als ze niet rond kunnen komen van de bijstandsuitkering in de hoop om meer te verdienen. Sommige zoeken hun hulp in astrologen, tarotkaartlezers en horoscopen omdat zij niet blij zijn met de koers van hun leven. Wij heffen ons hoofd op naar de bergen... en vragen onszelf af? Vanwaar komt mijn hulp!!

Waar zou mijn hulp vandaan komen, wie zou mij kunnen helpen. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Je bent pas bereid om hulp aan te nemen van iemand als hij kundig genoeg is. Kijk naar eens naar een programma over het klussen in een huis als je zeker weet dat de timmerman of tuinier verstand heeft van wat hij doet. Als je weet dat hij kundig is dan volg je zijn advies. Terug naar psalm 121 Van wie komt Uw en mijn Hulp, vers 2 “Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft”. Onze hulp komt van de schepper van Hemel en Aarde. Onze hulp in de meest donkere momenten van ons leven komt niet uit een fles, een spuit of een glazen bol. Onze hulp komt van de meester architect en schepper van deze planeet. Wij die naar Zijn beeld geschapen zijn.... En als er iemand is, die ons harte werkelijk kent, dan is het Jezus Christus.

Want Hij, zo vervolgt vers 3, “ Zal niet toelaten dat je voet wankelt. “. God zal niet toelaten dat je wankelt. Ook al dreigt je leven in te storten, Zie je enkel en alleen een diepe bodemloze put voor je voeten, Hij zal je vasthouden. waar anderen je in de steek laten, als je problemen hebt, als je een geliefde bent kwijt geraakt, wanneer al de hulpverleners je in de steek hebben, gelaten. Dat is het Jouw en Mijn Bewaarder, Jezus Christus die met je blijft wandelen en zo nodig zal Hij ons dragen.
Als je voor Jezus kiest dan zullen de meest moeilijke momenten in je leven draagbaar zijn. Het enige wat je hoeft te doen is jou problemen aan God overdragen. Wat onze God, zal wat hij belooft niet verzaken,
Ook al dreigt er de wereldvrede in elkaar te storten, ook als is de toekomst met de Euro voorvelen een grote gok. Ook al bedreigen terroristen onze dagelijkse handel en wandel. Ook al is het niet zeker of je je baan dit jaar nog zult behouden. Het maakt niet uit wat er in onze toekomst zal gaan gebeuren Wat Onze Here, zo schrijft de psalmist; “Hij sluimert noch slaapt.” Want de Here is jouw bewaarder. De Heer is jouw schaduw aan jouw rechterhand.”Al zijn het de zonnesteken die je in zweten doet uitbarsten. De Heer biedt verkoeling. Ook al is er diepe duisternis in de nacht van van je leven. De Heer zal je leven verlichten. Ook al lijkt het of niemand je te hulp schiet, Weet dat God er altijd voor je is. Misschien lijkt het wachten nog zo lang... Onze God komt op Zijn tijd en die is nooit te laat. er is een gezegde “Late in the Midnight hour God is gonna work it all out. Zelfs in het middernachtuur, wanneer de klok bijna twaalf uur slaat... Zal God jouw te hulp schieten, geef daarom niet op.
De Heer is rechtvaardig en “Hij zal je bewaren voor alle kwaad” En het mooie is... de Here is niet alleen bewaarder van dit leven hier op aarde. Hij heeft nog wat mooiers voor degene in petto die zich door Hem de enige hulp laten noemen. De Heer zal je ziel bewaren voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij die je hier op aarde niet in steek laat, zal je zeker niet vergeten als Hij voor ons komt op de wolken des Hemels om ons op te halen en wij hand in hand met Jezus onze bewaardere wat wij het nieuwe hemelse paradijs mogen binnenwandelen.

De Heer wilt ons, net als de klusjesmensen in eigen huis en tuin, ons leven vernieuwen. Hij wil niet dat ons leven er kleurloos uitkomt te zien en in verval raakt. . Hij wilt niet dat wij bij de verkeerde mensen te rade gaan om ons leven te kunnen vernieuwen. Waarom zou u een andere keus maken in uw leven om geholpen te worden, als u terecht kunt bij de architect van uw en mijn leven.., Jezus Christus. In het boek openbaring zegt Jezus het volgende “Zie ik sta aan de deur en klop...” Wij hoeven enkel en alleen de deur op te zetten, laat U Hem binnen?

Bij de klusprogramma’s op TV, moet je maar afwachten of een van producers van de show, je brief leest of zelfs maar eens terugschrijft. In de show van het leven hoef je alleen Zijn naam aan te roepen en Hij zal je zeker antwoorden. En wees er zeker van dat als Hij jouw leven komt vernieuwen, hij grondig te werk gaat. Hij kijkt niet naar hoe je leven ingericht was. Hij kijkt niet wat je allemaal in je deed voordat jij Jezus leerde kennen. Als jij bereid bent om al het oude af te leggen, met andere worden je zonden of je fouten aan Hem voor te leggen. Weest er zeker van dat je niet teleurgesteld raakt. Althans ik ken niemand die ooit teleurgesteld is geraakt dat Hij de Here heeft leren kennen. Want wij dienen een God die niet faalt, never nimmer nooit niet.

Mensen raken teleurgesteld over andere mensen, over instituten, over organisaties, en soms weleens over kerken. Maar Jezus Christus die voor jou en mijn naar deze aarde kwam, stelt je nimmer teleur. Hij faalt immers nooit niet. Zo lezen wij in Psalm 146.wat de Heer voor ons doen. Dat de Heer goed is voor wie de die de Heer als hulp voor zijn leven heeft. “Want Hij geeft de verdrukten, recht... Hij geeft de hongerigen brood... Hij maakt de gevangen van zonde en schuld vrije... Hij geeft de blinden weer zicht en geneest de ziekten... Hij helpt degene die gebukt gaan onder depressiviteit en angst weer overheid staan. God houdt van degene die Hem zoeken in hun leven.

God laat niemand in steek... Daarom zegt de psalm 146 ook in vers 5 “Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft wiens verwachting is op de Here zijn God. Waar gaat jouw verlangen naar uit in deze wereld. Hebben de pijn en moeite de overhand genomen in je leven. Zie je niet wat God doet voor jouw in dit leven.. Vaak hebben wij de neiging om te vergeten dat God onze enige hulp is... Maar vergeet niet... onze God geeft nooit op.

Toen het misging met deze wereld, vanaf het moment dat Adam en Eva van die ene appel aten, gaf God niet op Zijn verlossingplan trad in werking. God gaf niet op, bij de Zondvloed. God gaf niet op toen Farao het volk niet wilde laten gaan. God gaf niet op toe Israël keer op keer, op keer niet z’n geboden volgde. En uiteindelijk gaf God zijn eniggeboren zoon, opdat wie in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Jezus gaf niet op toen hij tegen de schriftgeleerden en de Farizeeën praatte. Jezus gaf niet op ook al dreigde de leiders van het toenmalige Israël hem terecht te wijzen. Jezus gaf niet op toen hij wist dat zelfs een van discipelen hem verraade.

Jezus gaf niet op toen Hij aan het kruis geslagen werd en toen Jezus voor onze fouten en tekortkomingen stierf, daar op dat kruis op Golgotha. En toen vele dachten dat uiteindelijk Hij het ook opgaf. Stond Hij op de derde dag uit het graf.... Levend en de dood overwonnen. Jezus gaf niet op, Hij gaf niet op, omdat hij van u en mij houdt. En Jezus geeft nu, 2000 jaar later nog steeds niet op. Ook nu wil Hij dat jij voor hem kiest.

Net als die vriend van mijn collega.. Die een lange tijd zit te klussen aan zijn nieuwe badkamer. Hij weet hoe mooi zijn nieuwe huis komt te zien, hij bespaart koste, noch moeite op zijn huis tip top in orde te krijgen. Hij weet dat zijn eindresultaat een fantastisch mooi huis zal worden. Hij zal niet opgeven. En zo is Jezus ook. Hij bouwt op dit moment een nieuwe plek voor jou en mij. Hij heeft al die ontberingen op aarde ondergaan, die wij ook meemaken in ons dagelijks leven, hij spaarde koste noch moeite en zelfs zijn leven... omdat hij weet dat het eindresultaat een fantastisch nieuw leven zal worden op een nieuwe hemel en nieuwe aarde, Hij zal niet opgeven omdat Hij van U houdt.
Laten wij, als laatste voorbeeld, kijken naar Petrus. Een van de twaalf discipelen, en van dit verhaal kunnen wij veel leren. Nadat een grote bijeenkomst waar Jezus vele wonderen deed, werd het zo druk, dat Jezus de rust op zocht om in stilte te bidden, zo lezen wij in Mattheus 14 vanaf vers 23. De discipelen vaarden alvast aan de ander kant van het meer van Galilea. Totdat in de loop van de nacht een storm op kwam zetten, iedereen werd een beetje benauwd, wat moet je doen als een storm komt opzetten. Iedereen werd bang niet alleen van de storm, maar ook toen ze een gedaante over het water zagen lopen. Het was Jezus. Jezus zei tegen hun in vers 27 “Houd moet, wees niet bevreesd ik ben het”.

Als alles dreigt mist te gaan in je leven, als je niet meer weet of je links of rechts moet gaan, als je het gevoel hebt het laatste uur voor jouw geslagen heeft, als je ziek, bedroefd of eenzaam ben. Dan zegt Jezus toch jou en mij “ Houd moed, weest niet bevreesd ik ben het” De Here houdt van ons, zoveel dat Hij zichzelf bekendmaakt als de enige die echte hulp kan bieden.

Petrus, dapper als hij was, wilde Jezus tegemoet lopen. “Here, als u het bent, laat mij dan tot U komen over het water” en Jezus zegt simpel “Kom”. Petrus klimt uit de boot, kijk naar Jezus en loopt over het water, maar het water is wild en er zijn veel golven, de wind suist... het stormt nog steeds. Petrus wordt bang, hij zakt langzaam weg in het water, totdat hij bijna verdrinkt, Petrus schreeuwt uit alle macht... Here, red mij... Gelijk pakte Jezus hem met zijn hand en zei... “Kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen...” Uiteindelijk stapte ze bij de ander discipelen in de boot en de storm ging liggen.

Ons leven lijkt veel op die van Petrus... Jezus nodigt ons uit en wij mogen in alle vrijmoedigheid naar het toegaan... hij vergeeft en vergeet alle fouten als wij daarom vragen... Als wij aan de Here vragen of wij Hem mogen toe naderen, zegt hij niet eerst 101 punten wat je wel en niet moet doen... hij zegt simpelweg “Kom”... Maar vergeet niet, dat ook al wandel je Jezus tegemoet. De stormen van het leven blijven razen, er zullen altijd problemen en oorlogen en verdriet blijven in deze wereld. Ga dan niet twijfelen aan God. Want als jij je ogen van Hem afwendt dat kan je net als Petrus zinken en verdrinken met de ellende van deze wereld. Maat ook al bevind je je in zo’n situatie... geef niet op. Zelfs al heb je in en ver verleden gekozen voor Jezus, maar je bent wat afgezwakt. Je kunt altijd terug naar Hem... zegt net als Petrus... Here red mij. En gelijk zal Jezus je bij de hand nemen. Twijfel niet aan degene die je echt hulp kan bieden in deze wereld... kies de enige helper, Jezus Christus. Wees niet een Jona die slaapt tijdens de storm, Wees niet een Elia depressief wordt als hij ziet dat al zijn vrienden de verkeerde kant opgaan en hij alleen dreigt te staan. Weest niet een Petrus die door twijfel het oog op Jezus verliest. Maar geloof, vertrouw en bouw op Jezus Uw helper, het is Zijn liefde die ons redt.

Deze ochtend, wanneer we bijkomen van 11 september, wanneer we trillen bij de beelden van oorlogen, wanneer wij moe worden van geweld. Wanneer wij moe worden van problemen in dit leven... luister naar dan Jezus als hij zegt “Ik ben het weest niet bevreesd”. Jezus is degene die echt hulp kan bieden. Vandaag is dag dat Jezus je wilt helpen. Kies voor Hem die je wilt redden. Hij geeft niet op voor jouw... Ook al is dit misschien de eerste keer dat je hier bent... kies voor Jezus, zeg dan Here red mij. Misschien kom je hier al 20 jaar, ben je gedoopt en ben je niet meer vol vuur en vlam voor de Here, zeg dan vol overgave.. Here red mij. misschien is er van alles mis gegaan in je leven,m Kies voor de enige Helper, die je vandaag kan helpen het enige wat u nu kunt doen is zeggen Here red mij. En weet dat Hij terstond je hand beet pakt en met je wandelt door de leven heen van nu tot in eeuwigheid.

Maak vandaag de keus voor Jezus, Luister naar zijn stem, ook al stormt het in je leven. Voel de koele bries van de Here in je leven, ook al zie je het gevaar op tv. Zie op Jezus... ook al zegt de wereld dat je het zonder Hem afkan... Luister naar de Stem van God die tegen u deze ochtend zegt: “wees niet bevreesd ik ben het”. Onze enige helper nodigt ons uit om tot Hem te komen. Het enige wat u hoeft te doen is te bidden... Here Red Mij, Here Vergeef mij.. Heer U bent mijn enige helper.

Mensen vertrouwen op het nieuws, omdat ze daar zekerheid uit kunnen putten. Maar beste mensen de krant brengt elke dag weer ander nieuws, maar de bijbel, het woord van God is iedere dag hetzelfde en Psalm 27 vers 14 was gisteren als vandaag als morgen hetzelfde en deze zegt ook” Wacht op de Here, wees sterk, wees onbevreesd, ja wacht op de Here”. Mag de Here u de kracht geven, zodat u elke dag gesterkt weet door de enige die Geloof, hoop en uit liefde hulp biedt... Want Hij, de Jezus Christus die nimmer faalt en die ons nooit in steek laat EN die dit alles heeft belooft, weet dat Hij het zal het doen. Amen

.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen