Christus glashelder

Het grootste gevaar voor zekerheid is zorgen. Zorgen kunnen leiden tot het maken van verkeerde keuzes. Zorgen kunnen leiden tot wanhoopsdaden. Wanhoopsdaden zijn daden zonder Christus. Dingen doen zonder Christus.. leiden tot verwijderen tussen God en de mens.. en dat is uiteindelijk zonde.

Hoe zorgen wij ervoor dat we staande blijven.. Want waar zekerheid betekent dat je dicht bij God ben en je naam staat opgetekend in het boek des levens. Daar geeft zorgen aan dat je meer bekommert bent om aardse zaken.

Terwijl Christus glashelder is.. daar kiezen wij als mensen vaak voor onzekerheid. En zorgen.. en zorgen is niets anders dan je meer bekommert bent om het aardse leven.. dan hetgeen God je wilt bieden.

Een onderzoek uit de VS geeft aan dat 40% van je zorgen zijn gebaseerd op zaken die nooit zullen gebeuren

30% van de zaken zijn dingen uit het verleden die niet meer veranderd kunnen worden
12% is ongefundeerde kritiek van anderen
10% gaat over je gezondheid die alleen erger worden als je erover gaat stressen
en 8% van je zorgen zijn echte uitdaging van je problemen waar je wat mee moet doen.

Ik hoorde laatste iemand zeggen: “Maak je alleen druk over de dingen waar je invloed op hebt… bid over die zaken.. maak je geen zorgen over die zaken waar je toch geen invloed op hebt.” Wat doen wij met die 8 procent

Sommige van ons maken zich zorgen over de toekomst: En dat is zo mooi van God.. onze God wil niet dat wij onnodig zorgen maken… hij geeft ons in Zijn woord aanwijzingen dat alles goed zal komen. Jezus zei tot ons en zijn discipelen “En zie ik ben met jou tot aan de voleinding van deze wereld.”
Wat er ook gebeurt Jezus laat ons niet in de steek. Jezus wil onze ogen openen. Zodat we niet in de valstrik van onzekerheid en zorgen komen.

In Gods woord staat over de tijd waarin we nu leven het volgende: Liefdeloosheid zal toenemen.. oorlogen, rampen
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.
Denk maar eens aan de Tusnami van een jaar geleden of de hongersnood in Soedan of recentelijk de watersnood ramp in de binnenlanden van Suriname.

Angst komt omdat we ons vertrouwen in verkeerde zaken stellen. Angst is het gevolg van overmatig veel zorg. En God wil die zorg weg nemen.. hij stuurde profeten… naar ons toe.. die Gods plan voor de zekere toekomst wilde vertellen.

27 Maar dan zullen de mensen die zekerheid hebben ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Als je Christus volgt.. zijn de dingen die in de wereld gebeuren geen pijn punt meer.. maar zekere ankerpunten die wijzen naar een dag dat Jezus definitief een einde zal maken aan ongeloof, onzekerheid en twijvel. Christus blijft ons herinneren.. het komt goed.. blijf op Gods woord bouwen.

Christus is glashelder.. in de bijbel.. in het leven elke dag.. maak je geen zorgen.. klaag niet over je problemen.. maar vertrouw op Hem. Verhaal over klagen

Christus wil dat wij onze ogen gefixeerd houden op Hem en Hem alleen. Er was een moment dat een hevige storm was en de discipelen angstig waren. Want in de verte zagen ze een schim.. het bleek Jezus te zijn die wonderbaarlijk over het water liep. Ze werden uitgenodigd om naar Jezus toe te wandelen.. zoals Jezus dat vandaag met u en mij wilt doen. Ze twijfelden.. keken erna met ongeloof.. echter een discipelen was daper.. het was Patrus stapte uit de boot en was gefixeerd om Christus.. hij zag de woelige water niet.. Hij zag alleen zijn liefde volle schepper.. het moment dat hij ging twijfel of wat hij deed wel mogelijk was.. het moment dat hij zich zorgen ging maken om de stormen .. zakte hij weg in het water..

Klein geloof.. is ander woord.. voor veel zorgen. Christus is glashelder.. als je denkt het in het leven te reden zonder je ogen op hem te houden.. zak je letterlijk en figuurlijk weg in de ellende van dit leven

De Heer wil dat wij onze ogen op Hem alleen houden. Niet op de problemen in ons leven..hoe erg ze ook mogen lijken. In Marcus 10 kunnen wij het verhaal lezen van een rijke man die aan niets gebrek had.. laten we zeggen de moderne mens.
Hij had alle gemak.. alles op een rijtje.. net als wij.. wij hebben.. min of meer aan niets gebrek.. we hebben aan niets gebrek

En toch staat er in de bijbel dat we niets van waarde bezitten.. wat er werkelijk toe doet. Wij zijn zo verbonden met onze aardse zekerheden.. dat we Gods plan door alle aardse beslommeringen niet meer zien. We klagen als we niet voorzien worden in ons tijdelijke aardse voorzieningen en dat we nauwelijks meer zien wat God allemaal voor ons in petto heeft.
Deze rijke man.. had zijn verlangen op de juiste plaats.. hij verlangde naar Geestelijke wijsheid en geestelijke gaven.. Hij had Gods woord als beste voorwaarden.. en hij willde groeien in Genade. Hij wist het allemaal.. toch vroeg hij aan Jezus. “wat moet ik doen om eeuwig leven te beerven”

Christus wil glashelder zijn.. en gaf meteen antwoord “Ken je de geboden van God…” volg ze
Wat Gods geboden… van liefde bieden zekerheid dat je wilt wandelen met de Heer. En deze man antwoordde “Ik ken ze.. ik ken ze.. ik volg ze ook… sinds mijn jeugd volg ik ze

Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij

Jezus zegt in feite.. ik ben bij dat je de geboden van God kent… maar ik wil glashelder met je zijn… waarin stel je je zekerheid.. in je bezit of in mij.. En zorgen begon deze man te overmannen en hij werd somer… toch niet mijn villa.. toch niet mij aanzien.. toch niet mij dieren.. toch niet die dingen Heer.. ik vind mijn zekerheid daarin.

Dat geldt ook voor ons vandaag de dag… Heer ik wil alles doen behalve… behalve…

Zorgen en problemen.. hebben een impact op ons leven…. Als je niet je verlangen op de juiste plaats hebt.. als je niet bouwt op beloften, dan raken we van koers, op drift.

Jezus spoort ons aan om onze ogen te openen… Nu op dit moment. We leven in een zondige wereld.. maar weet niets is onmogelijk bij God.. niets is onmogelijk bij Christus.. Hij is gekomen om u en mij te redden.. redden van onzekerheid.. redden van aardse beslommeringen.. redden van het kijken om ons heen.. Hij is gekomen dat wij kunnen zeggen.. ik zie alles om mij heen instorten.. de economie.. zelfs mijn baan.. zelfs degene die ik dierbaar ben.. ik zier verdriet en pijn… maar k weet.. Het staat in de bijbel.. God zorgt voor mij.. hij houdt van mij.. als ik deze dingen zie gebeuren roep ik uit… “Mijn redding is nabij”

Beste aanwezigen zorgen en onzekerheid zorgen ervoor dat het Woord van God geen invloed op ons heeft.. Geen kracht meer heeft. Het is net als een Gasleiding die een breuk heeft.. voordat je de oven kunt aandoen moet je geen zorgen maken over de leidingen je moet ze repareren voordat de gaspit kan aanzetten…

Het woord van God is duidelijk.. laat het niet zijn kracht verliezen door je zekerheid in dat woord kwijt te raken. Een goeie bezigheid is om je bekend te maken met bijbel teksten en deze trachten de onthouden.

In matt staat een verhaal wat Jezus vertelde over het zaad.. die in ons kan ontkimmen.
Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.
Als het woord bij u in goede aarde kan vallen, zeg verhaal tegen twijfel en grijp Jezus vast

Niet alleen beperkt het de kracht.. je verliest je zekerheid op eeuwig leven… Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijkse leven, zodat die dag jullie overvalt. Die dag is de dag dat Jezus zijn ultieme belofte komt vervullen. Dat hij terugkomt om ons thuis te brengen waar we mogen leven in Zekerheid een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Het verhindert de kracht van het evangelie. Het is net als de rijke man.. meer bezorgd over zijn rijkdom.. alles wat hij dacht zelf opgebouwd te hebben.. terwijl hij het van God kreeg. Wat Jezus ons wil leren is dat we geen andere dingen boen de Heer zetten
Waar is uw focus in het leven… wat er ook gebeurd.. hou je ogen gefixeerd op degene die ons zekerheid biedt en geeft.. degene die ons groeit, aat overwinnen… Als je weet dat je zekerheid hebt in het leven hoef je niet verdrietig te raken als die rijke man… die blijk arm was van geest.. nee je zingt met zekerheid, leef in zekerheid…

Want als je blijft verdrinken in zonde.. is christelijk glas helder.. het is moeilijker voor een kameel om door een oog van een naald heen te gaan .. dan bijvoor een iemand die met onzekerheid.. Gods zekerheid wil beërven.. en dat breng ons op het volgent punt.. het verhindert het werk van Christus. In timoteus staat Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Als je in het leger zit.. kan je niet je bezig houden met je eigen zaken… anders ben je niet een effectieve soldaat. Christenen zijn als het ware soldaten in het leger van de Heer. Iemand die liefdevolle bevelen geeft. Maar kan je een effectieve soldaat zijn als je niet luistert naar de bevelhebber?

Christus.. dwingt zich niet op aan ons. Hij laat ons vrij… Christus legt niet zijn wil op ons.. wij kunnen daar vrij uit kiezen.. als wij in leven kiezen voor onzekerheid.. dan laat je ongeloof tentoonspreiden. Daarom zegt Christus zelf maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. ..
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” 32 – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.

Christus is glashelder… als je je zorgen maakt.. ben je net als iemand die onzeker is over zijn bestemming.. net zo onzeker als iemand de de Heer nooit gekend heeft.

Maar er is hoop.. Er is een tegengif voor zorgen.. onzekerheid
Psalm 37.. lezen wij dat wij onze levens in handen van de Heer mogen leggen en op hem mogen vertrouwen
Wat ons zal help ik kalmte, gedulde erger je niet aan wie je slaat of listig met je om gaat
Wordt niet woedend.. erger je niet aan mensen die je wat aan doet.. Want de heer lost onze problemen voor je op
God zegt tegens ons. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

De discipelen waren verdrietig… toen ze Jezus dit alles hoorden vertellen dan het zo moeilijk is voor de gelovige om het koninkrijk te bereieken.

Maar Jezus is glashelder.. hij zegt tegen u en tegen mij.. Bij God is niets onmogelijk!
Maak de keuze vanavond nog…. Getuigenis… hoe dicht bij de dood.. keuze is belangrijk
Petrus wist het wel.. hij wilde de zekerheid en daarom schreeuwde hij het uit.. Maar wij hebben wel alles achtergelaten… wilt u alles achterlaten om die zekerheid te ontvangen

Christus is glashelder.. als je kiest voor aardse zorgen.. en niet voor hemelse zekerheid kom je bedrogen aan. Daarom zei Jezus. ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30 zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.
Het wil niet zeggen dat je niet van je kinderen of je eigendom mag houden, NEE.. het gaat erom waarin u in het dagelijks leven uw vertrouwen stelt.. Doe het bij God.. Bij hem alleen.. Bij hem is vreugde en eeuwig leven.. geen zorgen.. geen angst.. geen verdriet.
Wilt u nu leven in zekerheid.. van nu aan tot in eeuwigheid.. laat uw zorgen weg.. en neem de tegengif voor zorgen.. Groei en overwin… dan ontvangt u absolute zekerheid

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen