“Give me that old time religion”, Dat is goed geno

“Give me that old time religion”, Dat is goed genoeg voor mij.
23 september 2011 om 19:21
Ik hoorde laatst een oude bekende tegen mij zeggen, dat hij in gesprek met een geestelijke, te horen kreeg dat hij de woorden, “Oude Paden” en “geloofsovertuiging” niet meer in één zin mocht gebruiken. De oude paden hadden immers in de 20ste eeuw afgedaan en me moest zich richten om een ‘andersoortig’’ religie, eentje die de toets van de huidige tijd gemakkelijk kan doorstaan. Dit zette mij aan het denken.


Spritual
Het was Charles Davis Tillman, een protestant gelovige die zwarte slaven het nummer hoorde zingen “Give me that old time religion” dit alles gebeurde tijdens een camp meeting in South Carolina in 1889. Zelfs in de ‘vroegere’ tijden verlangde men naar ‘old time relgion’. Sommige baptisten veranderde zelfs de woorden van dit lied en zongen enthousiast, “This old-time religion, is good enough for me.” Min of meer een uitspraak dat gelovige bij die kerk terecht konden voor de boodschap van de oude paden.

Ook in Nederland is een verlangen om terug te gaan naar de oude paden, of in ieder geval te claimen dat ze over de oude paden beschikken. Denk maar eens aan sommige gereformeerde en hervormde stormingen die nog tot op de dag van vandaag, geen moderne klanken toe laten in hun diensten. Of het nu om Hillsong- of opwekkingsliederen gaat. Of het gebruikmaken door de vele geadoreerde Nieuwe Bijbelvertaling. Net zoals vele conservatieve of orthodoxe Engelstalige Christenen nog steeds genieten van de woorden ‘Nay’ en ‘Yea’ in de oude vertrouwde King James Version (trouwens ook mijn studie-Bijbelvertaling die ik naast mijn Strongs concordance gebruik). Zo kiezen Nederlandse Christenen voor de authentieke taal uit de Statenvertaling of de wat moderne vertaling van de Herziene Statenvertaling.

Groeiend verlangen
Al met al is er een groeiend verlangen naar dat ‘Old-time religion’. Oh, Wacht… voordat je begint met reageren op de voorgaande zin.. ik ben nog niet klaar met mijn stuk. Er is een groeiend verlangen onder Christenen naar dat ‘old-time-regilion.. Hier op het kantoor bij agp (http://www.agp-internet.com) , vanwaar ik stuk schrijf krijg ik steeds meer verhalen van jongeren, ouderen, net bekeerden naar de ‘oude-woorden’ boodschap van de dagen van weleer. Immers zo zeggen deze gelovigen; Jezus, was en is immers dezelfde. Hoe kan dat geloof in Hem dan toch door de eeuwen heen zo veranderd zijn?!

Steeds meer gelovigen zeggen tegen mij dat zij in hun eigen kerken (van welke denominatie dan ook) geen ‘old-time-religion’ meer horen, om over de ‘oude paden’ dan ook maar te zwijgen; En wat ik nu zie.. las ik ook in verhalen over geloven in de Middeleeuwen. De gevestigde toenmalige kerk deed verwoede pogingen om op zoek te gaan naar die eenvoudige plebs van het platteland of de verpauperde steden om duidelijk te maken dat zij de ‘Schriften’ niet konden verstaan dan de gevestigde instituten hun ‘nieuwe paden’ zou aanwijzen. Wel we kennen de geschiedenis, de reformatie geschiedde, mensen wilden het woord en zochten naar dat woord. Men wilde geen nieuwe leer.. men wilde de juiste leer. Sola Scriptura werd geboren.

En nu
En nu.. is dat nu wezenlijk anders? Ook vandaag zie ik om mij heen mensen elkaar opzoeken… weg van instituten en op zoek naar elkander.. waarom, Omdat ze zoeken, hunkeren en verlangen naar die oude paden. Ook al zeggen diverse mensen dat ze niet zouden moeten of mogen doen. Oud is voor velen net zo vertrouwd als ‘Goud’. Ook nu krijg ik regelmatig telefoontjes van mensen die letterlijk (geloof me of niet) onderduiken voor medechristenen omdat ze bang zijn dat ze worden aangegeven en als ketters worden aangezien. Mensen durven niet meer te vertellen dat ze een Bijbelstudiemiddag of woensdagavond gebedsavond bij hun thuis organiseren, ze zijn bang voor hun naaste… bang dat ze worden ‘uitgeleverd’ aan de heersende macht.

Slaven
De slaven, uit het oude Amerika, die moesten ook in stilte hun geloof belijden. Ze konden niet openlijk hun Heer en Heiland dienen. Ondanks alle ellende die ze doormaakten, zongen ze over de oude paden. De oude paden die hun voorvaderen in leven had gehouden. Die oude paden die ervoor zou zorgen dat ook de Zwarte slaven in een voor hun vreemd land konden blijven zingen, “Give me that old time religion” En wat gebeurde uiteindelijk… ze kregen hun vrijheid. Vertrouwen op die eeuwenoude Bijbelse boodschap zorgde ervoor dat ze hun vrijheid kregen en nu… nu vele jaren na de afschaffing van de Slavernij. Wie weet dat er machten en krachten onder de toenmalige slaven waren die zeiden; “Die boodschap brengt ons geen vrijheid, alleen maar behandeling met vele misgenoegens, haat en nijd… we keren die oude boodschap de rug toe.” Nou gelukkig deden ze dat niet.. anders had Amerika en wie weet de rest van de wereld er heel anders uitgezien.

Maar het gebeurd dus nu ook.. dat mensen worden vervolgd om hun geloof in dat eeuwenoude boek, met de eeuwenoude paden., dat ‘old-time-religion’ was een werkelijke zegen voor de vroegchristelijke kerk, de kerk in de middeleeuwen, de kerk tijdens de Slavernij in Amerika.. en ja.. zeker ook in de tijd waarin we nu leven.

Daarom, elke keer wanneer ik dit lied “Give me that old time religion’ zing, word ik ten diepste geroerd in mijn hart.
Wat dat Old time religion;
… Was goed genoeg voor onze moeders
… Zorgt dat ik werkelijk van mijn naaste mag houden
… Was goed genoeg voor onze vaders
… Was goed voor de kinderen van het volk van Isreal
… Was goed genoeg voor Paulus en Silas
… Is goed om het moment van verdriet en lijden
… Was goed voor de profeet Daniel
… Was getest in de vurige oven

En dat old time religion… zal ons allemaal naar de Hemel brengen.

Hou vast aan die oude paden. Het zuivere woord waar Paulus over sprak. Zorgde ervoor dat de protestanten de middeleeuwen overleefde. Die oude paden zorgde ervoor dat de slaven bleven hopen op het verlossend dienstwerk van Christus en bevrijdign van hun toenmalige meesters en die oude paden.. zullen blijven getuigen van het offer die Christus ruim 2000 op de kruis voor ons heeft geleden. Die oude paden zorgen ervoor dat wij – zelfs al worden wij vervolgd – kunnen opzien naar Christus en dat hij werkelijk een beloner is voor diegene die Hem liefdevol, gewillig en gehoorzaam volgen.

Amen
(Riley Jack, 23 september 2011)

Zoeken naar

Algemeen