08 Vetrouwen in Gods kracht

Geloof en vertrouwen in God omringt alle andere gezonheidswetten. Het is de meest wezenlijke wet om dagelijks in praktijk te brengen. Terwijl de atheïst gezondheid moet bereiken door het opvolgen van zeven wetten, is volmaakte gezonheid alleen mogelijk door toevoeging van de achtste gezonheidswet – de samenwerking van menselijke met Gods kracht.

“We moeten samenwerken met God in de zorg voor ons lichaam. Liefde voor God is van wezenlijk belang voor het leven en de gezonheid. Vertrouwen in God is essentieel voor de gezondheid. Teneinde een volmaakte gezondheid te hebben, moeten onze harten gevuld worden met liefde en hoop en vreugde in de Heer”. E.G. White My Life Today.

De best mogelijke lichamelijke, verstandelijke en geestelijke gezonheid wordt alleen bereikt door onszelf te verbinden met Gods kracht. Hoe beter de totale gezondheid, hoe groter de bekwaamheid zal zijn om de Schepper en Verlosser van de mensheid te eren en te verheerlijken door Zijn karakter te weerspiegelen naar de wereld. Verbinding met Gods kracht geeft lichamelijke, verstandelijke en geestelijke gezondheid door middel van gehoorzaamheid aan de hemelse wetten wat resulteert in Gods volk voorbereid om Hem volledig te dienen.

De verbinding mens-God vindt plaat in de voorhoofdskwabben van de hersenen. “De hersenzenuwen die in verbinding staan met het gehele systeem zijn het enige middel waardoor de hemel zich in verbinding kan stellen met de mens en zijn diepste innerlijk kan beïnvloeden”. E.G. White My Life Today. Volmaakte hemelse gezonheid wordt bereikt door:

· onze verbinding met God

· onze samenwerking met hemelse wetten

· onze dienst aan God

· onze dienst voor anderen.