01 Het ideale dieet

Het dieet in Eden

Het dieet in Eden is te lezen in Genesis 1:29. “En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas, en al het geboomte waaraan zaaddragend vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen”.

Na de val van de mens

God vervloekte de aardbodem en zei, “Doornen en distelen zal hij u voortbrengen en gij zult het gewas des velds eten”. Genesis 3:18

Voor de zondvloed

Voor de zondvloed was er grote goddeloosheid. “De bewoners van de wereld waren verslaafd aan eten en drinken. Ze wilden vlees hebben, ofschoon God hen geen toestemming had gegeven dierlijk voedsel te eten”. E.G. White, Counsels on Diet and Foods.

Na de zondvloed

Na de zondvloed gaf God de mens toestemming om het vlees van reine dieren te eten. Er werd een vleesvoorraad gemaakt omdat van elk onrein dier twee en van elk rein dier zeven de ark binnengingen. Genesis 7:2. God verbood echter het eten van dierlijk bloed. “Alleen het vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten”. Genesis 9:4. Zelfs het eten van rein, bloedloos vlees had nare gevolgen. Dit werd opgemerkt in het bijbelse geslachtsregister van de aartsvaders tussen de eeuwen van vóór de zondvloed en de eeuwen van na de zondvloed. God zag dat de gewoonten van de mens nog steeds verdorven waren. “Hij(God) gaf het langlevende ras toestemming om dierlijk voedsel te eten om hun zondige levens in te korten. Spoedig na de zondvloed begon het ras zeer snel te verminderen in grootte en in leeftijd”. E.G. White Counsels on Diet and Foods.

Het ideale dieet voor Israël

De Israëlieten kregen toestemming om het vlees van reine dieren te eten. Leviticus 11. Ze werden echter onderricht noch het vet, noch het bloed te eten. “Dit zij een altoosdurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen: gij zult volstrekt geen vet en geen bloed eten”. Leviticus 3:17. In het nieuwe testament werd de heidenen verteld om “zich te onthouden…van bloed”. Handelingen 15:20. Gods ideale dieet voor Israël wordt beschreven in Exodus, hoofdstuk 16. “Toen zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen…De Israëlieten nu hebben veertig jaar het manna gegeten”. Exodus 16:4,35. “Toen God de kinderen van Israël uit Egypte leidde, was het Zijn doel hen in het land van Kanaän te vestigen als een rein, gelukkig en gezond volk. Hij haalde grote hoeveelheden vlees bij hen vandaan. Als ze bereid waren geweest om aan Zijn beperkingen te gehoorzamen en niet toe te geven aan hun eetlust, dan waren zwakheid en ziekte bij heb onbekend geweest. Hun afstammelingen zouden lichamelijk en geestelijk sterk zijn geweeest. Zij begrijpen wat oprechtheid en plicht is, ze zouden scherpzinnig zijn en rechtvaardig oordelend”. E.G. White Counsels on Diet and Foods. Daniël en zijn drie vrienden komen als een bijbels voorbeeld naar voren vanwege hun matig, gezond en vleesloos dieet. “Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn, die de koning placht te drinken”. Daniël stelde een proef van tien dagen voor met een vleesloos dieet. “En na verloop van tien dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden”. Verdere voordelen werden opgemerkt aan het eind van hun onderwijs. “In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen tienmaal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk”. Daniël 1:8-20

Gods dieet vandaag

En hoe zit het vandaag de dag? Net als bij de mens neemt ziekte bij dieren toe. Besmet vlees en andere dierlijke producten zijn een algemene bron van ziekte. “Ziekte bij vee maakt het eten van vlees een gevaarlijke zaak. De vloek van God rust op de aarde, op de mens, op de dieren, op de vissen in de zee; en wanneer de overtreding bijna normaal is geworden, zal de vloek zo uitgestrekt en diep als de overtreding worden. Ziekte wordt verkregen door het gebruik van vlees. Binnenkort zal het niet meer veilig zijn om iets te eten wat van een dier afkomstig is.” E.G. White Counsels on Diet and Foods.

“Steeds maar weer heb ik laten zien dat God heeft geprobeerd ons terug te leiden, stap voor stap, naar Zijn oorspronkelijke plan; dat de mens zou leven van de natuurlijke producten van de aarde. Zij die wachten op de komst van de Heer zullen het vlees tenslotte; het vlees zal niet langer een deel vormen van hun dieet. We zouden hier altijd aan moeten blijven denken en er proberen gestadig naar toe te werken”. E.G. White Counsels on Diet and Foods

“Granen, fruit, noten en groenten vormen het dieet dan onze Schepper voor ons gekozen heeft. Dit voedsel, zo simpel en natuurlijk mogelijk bereid, is het gezondst en meest voedzaam. Zij geven een kracht, een duurzaamheid en een geestelijke gezondheid, die niet wordt verkregen door een ingewikkelder en meer stimulerend dieet”. E.G. White Counsels on Diet and Foods

Voedsel instructies

Ziekte en lijden krijgen overal de overhand. Grotendeels is dit te wijten fouten in het dieet. Door zorgvuldig de onderstaande instructies op te volgen kan men vele ziekten voorkomen.

1. Eet veel fruit en groenten die zijn bereid op een natuurlijke en toch smakelijke manier.

2. Varieer je dieet, maar eet niet te veel verschillende dingen binnen één maaltijd. Houd de maaltijd en dus de afwas, zo eenvoudig mogelijk.

3. Gebruik meer hele granen, zoals grof volkorenbrood en zilvervliesrijst. Gebruik minder voedsel dat van verfijnd witmeel en witte rijst is gemaakt.

4. Vermijd machtige voeding die suiker, zout en olie bevatten. Gebruik geen vet(vooral varkensvet) en alle stoffen die de maag irriteren( verder hierover meer).

5. Eet dagelijks op hetzelfde tijdstip en wacht tussen elke maaltijd tenminste 5 uren. Het spijsverteringssysteem werkt het meest efficiënt bij regelmaat.

6. Eet niet tussen maaltijden. Dit vertraagt het legen van de maag en laat het voedsel dat nog maar gedeeltelijk verteerd is gisten.

7. Het ontbijt zou de grootste maaltijd van de dag moeten zijn. De avondmaaltijd de kleinste. Eet de avondmaaltijd tenminste 2 tot 3 uren voor bedtijd.

8. Eet alles wat je nodig hebt om gezond te blijven en geniet van je voedsel, maar eet niet teveel. Teveel voedsel stompt de geest af, veroorzaakt vermoeidheid, vermeerdert ziekte en verkort het leven.

9. Eet je voedsel langzaam en kauw lang. Hierdoor zal het genot en de voedingswaarde verhoogd worden. Eten zou plezierig en zonder haast moeten zijn.

10. Drink dagelijks voldoende water om de urine bleek te houden, maar drink niet tijdens of net vóór of na een maaltijd.

11. Sla periodiek 1 tot 4 maaltijden over. Vasten is een hulp bij het ontwikkelen van de eetlust en een oefening voor zelfbeheersing. Vasten is het beste geneesmiddel tegen vele ziekten, vooral voor mensen die niet veel lichamelijke arbeid verrichten.

Stoffen die de maag irriteren

1. Alle hete pepers en specerijen, zoals gember, kaneel, kruidnagel en nootmuskaat.

2. Alcoholische dranken en voedsel dat zich in een fermentatie– of rottingsproces bevind, zoals zuurkool, kaas, soyasaus en azijn dat gewoonlijk in augurken, mayonaise, ketchup, mosterd en sladressings zit.

3. Geconcentreerd voedsel. Hiermee wordt voedsel bedoeld dat rijk is aan geraffineerde suiker en oliën, geconcentreerde eiwitten(vlees en andere dierlijke producten) en supplementen van vitaminen en mineralen.

4. Melk en eieren, gecombineerd met suiker.

5. Rijsmiddelen zoals natriumcarbonaat en producten met bakpoeder die we in de winkel vinden in crackers, koekjes, oliebollen(zelfrijzend bakmeel) en andere bakkerijproducten.

6. Onrijp of overrijp fruit. Het eten van fruit en groenten in dezelfde maaltijd.

7. Cafeïne(koffie, thee, cola), theobromine(chocolade) en tabak.

8. Het drinken van water of elke ander vloeistof tijdens de maaltijd. Vloeistoffen vertragen de vertering en het leegmaken van de maag. Stagnatie van voedsel in de maag is één van de meest voorkomende oorzaken van zweren en maagonstekingen.

9. Het eten van voedsel dat té heet of té koud is.

10. Het eten van maaltijden met minder dan vijf uur tussentijd.

11. Teveel eten. Te vlug eten. Te laat eten(‘s avonds).

12. Veel fabrieksvoedsel bevat synthetische stoffen of additieven die meer dan alleen de maag irriteren. Aspartame(een veel gebruikte kunstmatige zoetstof) en monosodium glutamaat of MSG(een veel gebruikte smaakversterker) veroorzaken hoofdpijn of zelfs ernstiger kwalen.

Het eten van maaltijden met te weinig tussentijd

· Zorgt ervoor dat je teveel met eten bezig bent.

· Vermindert de zin in eten.

· Vertraagt de spijsvertering. Vermeedert vergiftiging van het bloed.

· Is slecht voor de tanden

· Werkt een diepe, herstellende slaap tegen.

2 maaltijden eten met 6 uur ertussen

· Verbetert het geheugen en het verstand.

· Versterkt de botten en houdt de nieren gezond.

· Geeft energie en vermindert stress.

· Helpt je gewicht onder controle te houden.

· Vermindert de kans op kanker, hartklachten en suikerziekte