Het belang van zuivere, frisse lucht

Veel ziekelijke mensen kunnen niet van het grote belang, steeds reine, frisse lucht in te ademen overtuigd worden. Uit vrees dat zij verkouden worden, leven zij opzettelijk en hardnekkig jaar in jaar uit in een lucht die bijna alle levenskracht mist. Het is onmogelijk, dat bij zulke het bloed goed kan vloeien. De huid is werkloos, en zij zijn niet bestand tegen iedere weersverandering. Zodra het wat kouder wordt, veranderen zij hun kleren en verwarmen de kamer. Een volgende dag behoeven zij nog meer warmte en meer kleren, om zich behagelijk warm te voelen en op deze wijze volgen zij voortdurend hun wisselend gevoel, tot zij eindelijk zeer weinig levenskracht meer over hebben. Wanneer slechts zij, die het kunnen uithouden, zich genoeg beweging zouden verschaffen, in plaats van de kleren te vermeerderen en de temperatuur van een reeds te veel verwarmde kamer te verhogen, dan zouden zij hun huivering vergeten en matige warmte zou hen voldoen. Voor zwakke longen is een teveel verwarmde kamer zeer nadelig.

Wie met zulke gevoelige personen samen moet leven, is de wintertijd bepaald onaangenaam. Het is niet slechts winter buiten, maar ook in huis is het ongezellig. Met het zeggen, dat de koude lucht voor hun longen en hun hoofd schadelijk is, sluiten die offers voor zulk een verbeelding zich in huis op en doen alle vensters dicht. Zij verbeelden zich, dat iedere tocht hen schaadt, en hun verkouden maakt en dit is ook zo. “Wij hebben het toch bij ondervinding”, zeggen zij en niemand kan ze overtuigen, dat ze de echte oorzaak niet begrijpen. Het is waar dat zij verkouden worden bij elke voorkomende gelegenheid, maar dit komt alleen omdat zij zich door een verkeerde han-delwijze zo zwak gemaakt hebben dat zij niets kunnen verdragen; zij leven steeds met gesloten deuren en vensters en zitten altijd bij de kachel en verheugen zich over hun ellende. Waarom willen zij geen flinke beweging in de frisse lucht proberen?

Velen hebben geleerd dat de nachtlucht voor de gezondheid zeer nadelig is en daarom niet in de kamer gelaten mag worden. Op een herfstavond reisde ik met een zeer volle trein. De uitademing van zoveel longen maakte de lucht zeer onrein, zodat mij het ademhalen moeilijk werd. Daarom opende ik het raampje en wilde zo van de frisse lucht genieten, toen een dame met ernstige, smekende stem mij verzocht: “Maak toch het raam dicht, u zult anders verkouden worden, de nachtlucht is zeer ongezond.” Ik zei daarop: “Mevrouw, wij hebben geen andere lucht binnen de wagen als buiten. Wanneer u deze nachtlucht niet wilt inademen, dan moet u dadelijk ophouden met ademhalen.” Wanneer de avonden koud zijn moet men zich wel voor huiveringen in acht nemen en zich warmer kleden, maar gedurende de nacht moet steeds reine, frisse lucht de kamer binnenstromen. De reine, frisse hemellucht bij dag en bij nacht is een van de rijkste zegeningen.

Verse lucht reinigt het bloed, verfrist het lichaam en draagt er toe bij, dat het lichaam gezond en sterk wordt. De hierdoor ontvangen kracht werkt ook op het verstand, geeft er helderheid aan en tot op zekere hoogte ook kalmte en vrolijkheid. Verse lucht geeft een gezonde eetlust, bevordert de spijsvertering en veroorzaakt een vaste, rustige slaap. Het leven in slecht geluchte kamers, verduistert het verstand, maakt de huid werkloos en de bloedsomloop zwak; het bloed stroomt traag, de spijsvertering wordt tegengewerkt en het lichaam wordt voor kou zeer gevoelig. Men moet zich aan frisse lucht gewennen, zodat een kleine weersverandering niet schaadt. Maar men moet zich voor tocht behoeden en niet in een koude kamer zitten, wanneer men uitgeput of verhit is.
Enigen hebben het verkeerde begrip dat wanneer zij verkouden zijn ze zich voor de frisse lucht in acht moeten nemen en de tempera¬tuur in de kamer moeten verhogen. Maar wanneer men verkouden is, is het lichaam in wanorde, de poriën zijn gesloten en de inwendige organen zijn min of meer ontstoken, omdat het bloed van de oppervlakte teruggedrongen wordt. Juist dan moeten de longen meer dan anders van verse lucht voorzien worden.

Goede beweging zal het bloed weer aan de opperhuid brengen en de inwendige organen de last afnemen. Wilskracht draagt er veel toe bij, om een verkoudheid te weerstaan en sterkt de zenuwen. Om de longen verse lucht te onthouden is hetzelfde, als de maag geen voedsel te geven. De lucht is het van God voor de longen gereed gemaakte voedsel. Heet ze welkom en leer ze schatten als een kostbaar geschenk van de hemel!