De invloed van de geest op het lichaam

De toestand van velen, die altijd klagen en ogenschijnlijk zwak zijn, is vaak volstrekt niet zo erg als zij menen. Velen hebben een sterke wil, die wanneer hij slechts goed gebruikt wordt, de verbeeldingskracht beheerst en een machtig middel kan zijn, om ziekten te weerstaan. Maar te dikwijls heerst de wil op de verkeerde plaats en weigert eigenzinnig om naar het verstand te luisteren. Zulk een wil heeft de zaak eens voor altijd beslist; zwak zijn ze en blijven ze en de voor de zieke nodige opmerkzaamheid moet hen verleend worden, zonder dat ze daarbij het oordeel van anderen achten. Duizenden om ons zijn ziek en sterven, terwijl zij gezond zijn en leven konden, wanneer zij slechts wilden. Maar hun verbeeldingskracht beheerst hen. Zij menen, dat zij hun gezondheid verminderen, wanneer zij zich lichamelijk inspannen, terwijl dit juist de verandering is die zij zo nodig hebben. Zij moeten met hun wilskracht daartegen ingaan, en zich over de bezwaren heenzetten. Als zij hun kracht, door enig nuttig werk te verrichten, aan zouden wenden, dan zouden zij weldra vergeten, dat ze pijn in de rug, de zijden, de longen of het hoofd hebben.

Zwakke mensen moeten een levensdoel hebben en er naar streven, nuttig in hun gezin en in de wereld te zijn. Slechts te dikwijls maken zij aanspraak op alle opmerkzaamheid van het gezin voor zich alleen en willen door allen beklaagd worden. In plaats hiervan moeten zij anderen liefde en medelijden bewijzen en bedenken, dat een ieder zijn zorgen en zijn problemen heeft. Als zij het proberen, anderen tot zegen te zijn, dan zouden zij zelf grote zegen ondervinden. Wie zo ver als slechts mogelijk is eraan deelneemt, om anderen goed te doen, terwijl hij praktische bewijzen van zijn belangstelling levert, verlicht niet slechts de bezwaren van het leven als hij de last helpt dragen, maar draagt er tegelijkertijd toe bij, zijn eigen lichamelijke en geestelijke kracht te behouden. Goed doen is voor de gever zowel als voor de ontvanger ten zegen. Wie door het belang dat hij in anderen stelt zich zelf vergeet, overwint zijn eigen zwakheden. De vreugde, goed te doen, verheft het gemoed en werkt op het gehele lichaam. Wanneer u de naakten kleedt en “de arme zwervers in huis brengt, en de hongerige uw brood geeft”, “dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten”. Jes. 58:7,8.