Algemene gezondheidsregels

Het fijne en wonderbare mechanisme van de natuur moet steeds in beweging blijven, om zijn doel te kunnen bereiken. Niets doen is zeer gevaarlijk. Lichamelijke werkzaamheid en nuttige arbeid vervrolijken de geest, sterken de spieren, bevorderen de bloedsomloop en geven de zieke de bevrediging, dat hij iets doen kan en niet geheel nutteloos op deze drukke aarde is. Wanneer dit niet geschiedt, denkt de zieke slechts aan zichzelf en loopt hij gevaar zijn lijden te vermeerderen. Wanneer de zwakken op de een of andere wijze een geregelde lichamelijke oefening verrichten, waarbij zij hun kracht gebruiken, maar niet misbruiken dan zal hen dit tot genezing dienen.

Wanneer het weer enigszins mooi is, moeten zij, die bij hun werk veel zitten, iedere dag in de zomer zowel als in de winter, in de frisse lucht gaan wandelen. De kleding moet passend zijn en de voeten goed beschut. Beweging is dikwijls voor de gezondheid voordeliger dan alle medicijnen. Voor wie lopen kan, is het beter dat hij loopt, dan dat hij rijdt, want bij het lopen worden alle spieren gebruikt. Ook komen de longen in volle en gezonde werking, daar het onmogelijk is, in de frisse lucht te gaan, zonder de longen te vullen. Lichamelijke beweging helpt de maaglijders en is een uitstekend middel tot versterking van de spijsverteringsorganen.
Wanneer men zich direct na het eten in de studie verdiept, of zich sterk lichamelijk inspant, wordt de vertering daardoor verhinderd; want de levenskrachten, die de spijsvertering moeten bevorderen, worden door andere delen in beslag genomen. Maar een korte wandeling na het eten met opgeheven hoofd en teruggetrokken schouders, is van groot nut. Het gemoed wordt van het eigen ik afgewend en tot de schoonheid van de natuur aangetrokken. Hoe minder de opmerkzaamheid op de maag gevestigd wordt, des te beter. Wanneer men in een bestendige angst verkeert, dat, wat men gebruikt, kan schaden, dan zal het zeker zo zijn. Vergeet uw zorgen, denkt aan iets opwekkends, vrolijks.

Er sterven meer mensen, bij gebrek aan lichamelijke beweging dan aan overspanning. Zij verroesten eerder, dan dat zij verbruikt worden. Bij het niets doen is de omloop van het bloed traag en de noodzakelijke wisseling van de levenssappen, die tot gezondheid dient, vindt niet plaats. De kleine openingen in de huid, door welke het lichaam uitademt, worden gesloten, en dan is het onmogelijk, de gebruikte stoffen door deze kanalen af te zonderen. Dit veroorzaakt de andere afzonderingsorganen een dubbele last en ziekten komen er weldra uit voort. Wie daarentegen gewend is, zich in de frisse lucht te bewegen, bij die is de bloedsomloop in het algemeen goed. Mannen en vrouwen, jong en oud, die gezond zijn en van het leven genieten willen, moeten bedenken, dat dit niet mogelijk is, zonder een gezonde bloedsomloop. In welke plaats zij zich bevinden en van welke aard hun beroep ook zijn mag, zij zullen het toch als hun heilige plicht beschouwen, verstandige maatregelen te treffen om ziekten te voorkomen wanneer zij soms lang aan de kamer gebonden worden.