05 Een Geneeskrachtig Dieet

(1864) Sp. Gifts IV, 133-135
460
. Genotzucht, doordat men te vaak en te veel eet, vormt een overbelasting voor de spijsverteringsorganen en leidt tot een koortsachtige toestand van het organisme. Het bloed wordt onzuiver en daardoor ontstaan er verschillende ziektes. Er wordt een dokter geroepen, die een medicijn voorschrijft wat voor het ogenblik verlichting geeft, maar dat de ziekte niet geneest. Het kan de vorm waarin de ziekte zich voordoet veranderen, maar het eigenlijke kwaad verergert tienvoudig. De natuur deed haar best om het organisme te ontdoen van een opeenhoping aan verontreiniging, en had men haar haar gang laten gaan, geholpen door de algemene zegeningen uit de hemel, zoals zuivere lucht en zuiver water, dan zou er een snelle en veilige genezing hebben plaatsgevonden.
Degenen die lijden kunnen in zulke gevallen zelf doen, wat anderen niet voor hen kunnen doen. Zij moeten beginnen de natuur van de last te ontdoen waarmee zij haar hebben opgezadeld. Zij moeten de oorzaak wegnemen. Vast een korte tijd en geeft de maag de kans tot rust te komen. Verminder de koortsachtige toestand waarin uw organisme verkeert door het zorgvuldig en verstandig toepassen van water.


Deze inspanningen zullen de natuur helpen in haar worsteling om uw organisme van verontreiniging te bevrijden. Maar over het algemeen wordt degene die pijn heeft ongeduldig. Zij zijn niet bereid zelfver-loochening toe te passen en een klein beetje te lijden van de honger. …
Met het gebruik van water kan maar weinig worden bereikt, wanneer de patiënt niet de noodzaak voelt om zich daarnaast strikt aan zijn dieet te houden.
Velen leven in overtreding van de gezondheidswetten, en zijn onwetend over het verband tussen hun eet-, drink- en werkgewoontes en hun gezondheid. Zij zullen zich niet bekommeren over hun werkelijke conditie totdat de natuur protesteert tegen het misbruik waaronder zij gebukt gaat, door steken en pijn in hun lichaam. Als degenen die lijden zelfs dan maar zouden beginnen met het goede te doen, en hun toevlucht zouden nemen tot de eenvoudige middelen die zij zo hebben veronachtzaamd – het gebruik van water en het juiste dieet – dan zou de natuur net die hulp krijgen die ze nodig heeft en die zij allang had moeten ontvangen. Indien men deze lijn volgt, dan herstelt de patiënt over het algemeen zonder dat hij verzwakt.

(1905) M.H. 235
461.
Onmatig eten is vaak oorzaak voor ziekte, en wat de natuur het meest nodig heeft, is dat de onnodige last die haar is opgelegd van haar wordt afgenomen. In veel ziektegevallen is het allerbeste medicijn voor de patiënt, gedurende één of twee maaltijden te vasten, zodat de overwerkte spijsverteringsorganen de gelegenheid hebben om tot rust te komen. Een fruitdieet gedurende een paar dagen heeft vaak grote verlichting gebracht aan mensen die met hun hoofd werken. Vele malen heeft een korte periode van totale onthouding van voedsel, gevolgd door eenvoudig en gematigd eten, tot genezing geleid via het herstellend vermogen van de natuur zelf.