04 Verstandige Medicijnen in Sanatoria

Brief 79, 1905
457.
Het licht dat ik ontving, was dat er een sanatorium moest worden opgericht. Daarin moest het gebruik van medicijnen worden nagelaten, en eenvoudige en verstandige behandelingsmethodes worden gebruikt voor de genezing van ziekten. In dit instituut moest aan mensen worden geleerd, hoe zij zich horen te kleden, hoe zij goed moeten ademen en behoorlijk moeten eten – hoe door de juiste levensgewoontes ziekte te voorkomen.

MS 49, 1908
458.
In onze sanatoria staan wij het gebruik van eenvoudige medicijnen voor. Wij ontmoedigen het gebruik van medicijnen, want zij vergiftigen de bloedsomloop. In deze instituten dient verstandige voorlichting te worden gegeven over hoe men moet eten, drinken, kleden, en hoe zó leven, dat men zijn gezondheid in stand kan houden.

Brief 73a, 1896
459
. De kwestie van de gezondheidshervorming wordt niet aan de orde gesteld zoals het moet en zoals het in de toekomst zijn zal. Een eenvoudig dieet, en het volledig ontbreken van medicijnen, waardoor de natuur vrijgelaten wordt om de verspilde lichaamsenergie aan te vullen, zou onze sanatoria veel effectiever maken in het weer gezond maken van onze zieken.