03 Geloof en Correct Eten en Drinken

Brief 5, 1904
455.
Laten zij die ziek zijn alles doen wat in hun vermogen ligt, door op een juiste manier te eten, te drinken en zich te kleden – en door op een verstandige wijze aan lichaamsbeweging te doen – om te zorgen voor herstel van hun gezondheid. Laat de patiënten die naar onze sanatoria komen, in het zoeken naar gezondheid leren Gods medearbeiders te zijn. “Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.” (I Kor. 3:9) God heeft zenuw en spier gemaakt, opdat ze gebruikt zouden worden. Het is het stilstaan van het menselijk organisme wat lijden en ziekte brengt.

(1867) 1T 561
456
. Zij die zieken behandelen dienen hun belangrijke opdracht te vervullen met een sterk vertrouwen op God, dat Hij Zijn zegen verbindt aan de middelen die Hij in Zijn goedheid heeft gegeven, en waarop Hij genadig onze aandacht als volk heeft gevestigd: zoals zuivere lucht, reinheid, een gezond dieet, de juiste werk- en rusttijden, en het gebruik van water.