06 Strikte Gematigdheid een Medicijn tegen Ziekte

(1905) M.H.114
462.
Wanneer een arts een patiënt ziet lijden aan een ziekte die veroorzaakt is door verkeerd eten en drinken of een andere verkeerde gewoonte, en nalaat deze hiervan op de hoogte te brengen, dan doet hij zijn medemens schade. Dronkaards, maniakken, zij die zijn overgeleverd aan losbandigheid, vormen allen een oproep aan de arts, om helder en duidelijk te verklaren dat hun lijden het gevolg is van zonde. Zij die inzicht hebben in de beginselen van het leven zouden ernst moeten maken met het trachten tegen te gaan van de oorzaken van ziekte. Hoe kan de arts zijn vrede bewaren, als hij de voortdurende strijd tegen pijn ziet en voortdurend aan het werk is om lijden te verlichten? Is hij welwillend en barmhartig wanneer hij niet strikte gematigdheid leert als medicijn tegen ziekte?