12 Het effect van verkeerd eten op iemands aanleg

Brief 274, 1908
205.
Velen verminderen in aanleg door verkeerd eten. Wijmoeten de lessen van de gezondheidshervorming even nauwkeurig lerenals wanneer wij studeren. Want de gewoontes die wij op dit terreinaanleren, helpen bij de vorming van ons karakter voor het toekomendeleven. Het is mogelijk dat iemand zijn geestelijke ervaring verspeelt,doordat hij met zijn maag niet goed omgaat.