10 De schuld geven aan de voorzienigheid

Van alle gezinnen die ik ken, heeft geen de voordelen vangezondheidshervorming zozeer nodig als u. U gaat gebukt onder pijn enmoeite waar u geen oorzaak voor weet, en u probeert zich daar zo goeden zo waardig mogelijk in te schikken, omdat u denkt dat aanvechting nueenmaal uw lot is, en dat de Voorzienigheid het zo heeft verordineerd.Indien uw ogen geopend zouden worden, en u zou de stappen kunnenzien die u in uw leven gedaan hebt die regelrecht naar uw zwakkegezondheidstoestand van dit ogenblik voerden, dan zou u versteld staanvan uw eigen blindheid, dat u niet eerder hebt ingezien hoe de werkelijkestand van zaken was. U hebt een onnatuurlijke eetlust ontwikkeld, engeniet niet half zoveel van uw eten, als wanneer u uw eetlust niet ver-keerd gebruikt zou hebben. U hebt uw natuur doen ontaarden en hebtdaarvan de consequenties ondervonden, en wel op heel pijnlijke wijze.