09 Machtig voedsel en koorts

Er bestaat geen behandeling die uw huidige situatie kanverlichten, zolang u zo eet en drinkt als u nu doet. Wat u voor uzelf kuntdoen, kan zelfs de meest ervaren arts nooit bereiken. Stel paal en perk aanuw dieet. Om uw smaak te kunnen bevredigen, belast u vaak uw spijs-verteringsorganen zwaar, doordat u niet het gezondste voedsel eet, en vantijd tot tijd ook onmatig veel. Dit is afmattend voor uw maag en maaktdeze ongeschikt om zelfs het meest gezonde voedsel te ontvangen.

U verzwakt uw maag voortdurend vanwege uw verkeerde eetgewoontes.Uw voedsel is veel te machtig. Het wordt niet op een eenvoudige ennatuurlijke wijze klaargemaakt. Het is totaal ongeschikt voor uw maagwanneer u het zó heeft klaargemaakt dat het alleen uw smaak dient. Denatuur raakt overbelast en doet haar best om te ontkomen aan uwpogingen haar te belemmeren. Rillingen en koorts zijn het gevolg vanhaar inspanningen om zich van de last te ontdoen die u haar oplegt. Ukrijgt de consequenties te dragen voor het schenden van de wetten van denatuur. God heeft wetten in uw organisme vastgelegd die u niet ongestraftkunt schenden.U heeft zich door uw smaak laten leiden zonder acht te slaan opuw gezondheid. U heeft weliswaar enkele veranderingen aangebracht,maar dit zijn slechts de eerste stappen in het hervormen van uw dieet.God verlangt van ons gematigdheid in alles. “Of gij dus eet of drinkt, ofwat ook doet, doet dit alles ter ere Gods.” (I Kor. 10:31)