08 Een zieke lever door een verkeerd dieet

(1868) 2T 67-70
204
. Afgelopen Sabbat, toen ik sprak, rezen uw bleke gezichtenduidelijk voor mij op, zoals die mij waren getoond. Ik zag uw gezond-heidstoestand, en de kwalen waaraan u zo lang heeft geleden. Mij werdgetoond, dat u niet gezond geleefd hebt. U heeft een ongezonde eetlustgehad en u heeft uw smaak bevredigd ten koste van uw maag. U heeftdingen gegeten die onmogelijk in goed bloed kunnen worden omgezet.Dit vormt een zware belasting voor de lever, omdat de spijsverteringsorganen ontregeld zijn. U heeft beiden een zieke lever. De gezondheidshervorming zou u allebei veel goed doen, als u zich strikt daaraan

Zou houden. En dat heeft u nagelaten. U heeft een ziekelijke eetlust, enomdat u een gewoon, eenvoudig dieet - dat bestaat uit ongebuildetarwebloem (= tarwe waar de zemelen en kiemen niet zijn uitgehaald),groentes en fruit, die zonder specerijen of vet zijn bereid - niet vindtsmaken, overtreedt u bij voortduring de wetten die God aan uworganisme heeft gesteld. Omdat u dit doet, heeft u daarvan deconsequenties te dragen; want iedere overtreding kent een bijbehorendesanctie. En dan verbaast u zich nog over uw voortdurende slechtegezondheid. Weest er verzekerd van, dat God geen wonder zal verrichtenom u van de gevolgen van uw eigen handelwijze te redden.