07 Wegbereiders voor dronkenschap

(1905) M.H. 334
203.
Onmatigheid begint vaak thuis. Door het gebruik van rijk,ongezond voedsel raken de spijsverteringsorganen verzwakt en hetverlangen wordt gewekt naar nog stimulerender voedsel. En zo wordt deeetlust geleerd steeds naar iets sterkers te verlangen. De behoefte aan ietsstimulerends wordt steeds veelvuldiger, en moeilijker te weerstaan. Hetgestel raakt min of meer vol gif, en hoe meer het ontregeld raakt, des testerker is het verlangen naar zulke dingen. Één stap in de verkeerderichting bereidt de weg voor de volgende. Velen die zich niet schuldigzouden willen maken aan het op tafel zetten van wijn of sterke drank,overladen hun tafel met voedsel dat zulk een dorst naar sterke drankopwekt, dat het bijna onmogelijk is om aan de verleiding weerstand tebieden. Verkeerde eet- en drinkgewoontes tasten onze gezondheid aan enzijn wegbereiders voor dronkenschap.