06 Ziekte volgt op het toegeven aan eetzucht

(1905) M.H. 227
200.
Veel personen halen ziekte over zich heen door hungenotzucht. Zij hebben niet in overeenstemming met de wet van denatuur of de beginselen van strikte zuiverheid geleefd. Anderen hebbende gezondheidswetten genegeerd door hun gewoontes in eten, drinken enkleden.

Y.I. 31 mei 1894
201.
De geest raakt niet zo vaak versleten, of begeeft het niet zovaak ten gevolge van ijverig gebruik en zware studie, als wel ten gevolgevan verkeerd eten op verkeerde tijdstippen en het zorgeloos niet in achtnemen van de gezondheidswetten. Vlijtige studie is niet de voor-naamste oorzaak van het ineenstorten van geestelijke vermogens. Devoomaamste oorzaak is een verkeerd dieet, onregelmatig eten en eengebrek aan lichamelijke inspanning. Onregelmatige tijden voor eten enslapen putten de energie van de hersenen uit.

(1900) 6T 372, 372
202.
Velen hebben te lijden, en velen dalen zelfs in het graf,vanwege het bevredigen van hun zucht naar eten. Zij eten wat hunontaarde smaak lekker vindt, waardoor hun spijsverteringsorganen ver-zwakt raken en hun vermogen verliezen het voedsel te verteren, waarmeezij hun leven in stand moeten houden. Dit leidt tot acute ziektes, en al tedikwijls volgt daarop de dood. Het verfijnde lichaamsorganisme is ver-sleten door de op zelfmoord gelijkende gewoontes van hen die beter zou-den moeten weten.

I De gemeenten zouden onwrikbaar vast moeten houden aan hetlicht dat God gegeven heeft. Elk lid zou er met verstand aan moetenwerken om alle ontaarde eetlust uit zijn leven weg te doen.

[Ziektes die voortkomen uit een door armoede bepaald dieet zijn moeilijk te genezen - 315]

[Het effect van verkeerd eten op het humeur en de sfeer thuis - 234]

[Gevolgen van verkeerd begrepen hervorming - 316