13 De invloed van een eenvoudig dieet

(1869) 2T 352
94.
Als iedereen die beweert de wet van God in acht te nemenvrij van ongerechtígheid zou zijn, dan zou dat een opluchting zijn voormijn ziel; maar dat zijn ze níet. Zelfs zijn sommigen die beweren allegeboden van God te bewaren schuldig aan de zonde van overspel. Watkan ik zeggen om hun afgestompte gevoelens te doen ontwaken?Zedelijke beginselen, strikt gehandhaafd, zijn de enige bewakers vanonze ziel. Als er ooit een tijd is geweest waarin ons dieet zo eenvoudigmogelijk zou moeten zijn, dan is het nu wel. Wij mogen onze kinderengeen vlees voorzetten. Dat wekt onze lagere begeertes op en versterkt die,en het leidt tot het afsterven van onze zedelijke eigenschappen. Granen enfruit, zonder enig vet bereid, en in een zo natuurlijk mogelijke staat,zouden bij allen die zich zeggen voor te bereiden op de overgangnaar dehemel als voedsel op tafel moeten staan. Hoe minder scherp het dieet, deste gemakkelijker kunnen onze hartstochten worden beheerst. Men magniet op zijn smaak afgaan zonder te letten op onze lichamelijke,verstandelijke en zedelijke gezondheid.

Het toegeven aan hun lagere begeerten zal velen ertoe brengenhun ogen te sluiten voor het licht. Want zij zijn bang dat zij zonden zullenontdekken die zij niet bereid zijn op te geven. Ieder die wil kan zien.Wanneer zij de duistemis verkiezen boven het licht, dan zal hunovertreding er niet minder om zijn. Waarom lezen mannen en vrouwenniet en krijgen ze inzicht in deze dingen, die van zo beslissende invloedzijn op hun lichamelijke, verstandelijke en zedelijke kracht? God heeft ueen aardse woning gegeven om voor te zorgen, en om die in zo goedmogelijke conditie te houden tot Zijn dienst en eer.