Vraag: Wat ontbreekt er in een Bijbels openluchtmuVraag: Wat ontbreekt er in een Bijbels openluchtmuseum? Antwoord: een Bijbel!Wat doet een evangelistenpaar op hun vrije zondag.., in ieder geval niet in bed liggen. Onlangs las ik op het internet dat het Bijbels openluchtmuseum in het plaatsje “Heilig
Landstadstichting” (vlakbij Nijmegen) gratis toegankelijk was. Nou, zo’n kans lieten wij niet voorbij gaan. Bijbel & Gratis dat is een combinatie die je in Nederland niet vaak tegenkomt… dus besloten wij beiden eens een kijkje te gaan
nemen.

Een stukje geschiedenis
Het oorspronkelijk doel van het Bijbels Openluchtmuseum (was) volgens wiki het volgende, “Het doel van de Heilig Land Stichting is de herinnering aan Jezus als christus levend te houden door op aanschouwelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze de mens in contact te brengen met de boodschap van het Oude en Nieuwe Testament en hem een beeld te geven van de geestelijke en stoffelijke cultuur van de wereld waarin de Bijbel is geschreven.”
Een juridisch steekspel tussen de eigenaren en ‘stakeholders’ van het huidige museumpark Orientalis zorgde ervoor dat het ‘evangeliserende’ aspekt van het park werd beëindigd. En dat was gisteren wel te merken. Er was geen Bijbel te zien.

Orientalis.
Het Bijbels openluchtmuseum, die dus nu de naam Orientalis draagt, wil de cultuur en religie van de drie godsdiensten overdragen (Christendom, Islam en Jodendom). Zo krijg je als bezoeker een blik hoe men het geloof in het leven van alledag beleefde en nu ervaart. Allereerst liepen Elma en ik naar het hoofdgebouw. Daar was een ‘geloofsexpositie
te zien. Die expositie is heel slim ingericht. Het benadrukt min of meer dan alle 3 de Godsdiensten in weze ‘niet’
van elkaar verschillen.

Begrijp mij niet verkeerd, maar Elma en ik kregen het gevoel dat er ‘Oecumenische one-man-show’ gehouden werd. Essentiële uitleg wat nu de verschillen tussen Islam en het Jodendom nu is. Waarom sommige Christen geloven dat vrouwen niet in de politiek is en of je nu een hoofddoek moet gebruiken volgens de Koran of niet… al dat soort vragen (die er volgens mij toe doen) ontbreken. Maar het allerergste is… ik miste een Bijbel.

Joods dorpje
Een van de overgebleven resten van het Bijbels Openluchtmuseum is een kopie van een klein Joods Gehuchtje in de dagen toen Jezus wandelde op aarde. Heel mooi gemaakt, met als stralend middelpunt een kleine synagoge. Ik zag een van plastic gemaakt schriftrol, die vroeger werd gebruikt om onderricht te geven in de Tenach. Naast het dorpje met de synagoge was er zelfs een kleine boerderij te zien, met als stralend middelpunt… “onreine varkens”, ik kon mezelf niet bedwingen om juist niet te lachen…. Maar ik miste iets essentieel…. Een Bijbel!

De Sultan van Oman.
De regering van het ministaatje Oman, heeft ook geld geïnvesteerd in het museumpark Orientalis. Een klein Arabisch dorpje werd nagebouwd, volledig gesponsord door de Sultan. Het zag er prachtig uit… mooier dan het Joods dorpje… en met meer ‘inhoud’ dan de expositie in het hoofdgebouw. Wat bedoel ik met meer inhoud… ik leerde alles over de Koran, alles over de vijf zuilen van de Islam, er was zelfs een levensgrote Koran te zien (beschermd tegen de invloeden door dik glas). Ik heb heel veel geleerd over Mohammed de Profeet en hoe belangrijk het geloof is in het leven van een Moslim. Alles in dat dorpje was mooier dan het Joodse dorp. Meer inhoudelijk dan het Christelijke themacentrum. Je had er alles… behalve één ding.. de Bijbel.

Op weg naar huis.
Elma en ik hebben lekker gewandeld door het museumpark. We hebben genoten van de schoonheid van het park, leuke foto’s gemaakt van de huisjes en de natuur. Maar we verlieten het park met een zeer negatief gevoel. Waarom… in een Bijbels openluchtmuseum… of beter gezegd een religieus themapark… daar verwacht ik op
zijn minst één ding… iets wat laat zien waarom Christen zijn, iets van waarde is.

Ik mis een Bijbel, ik mis het Woord van God. Zelfs in deze geseculeerde samenleving verwacht ik een Bijbel. Het woord van God. Hoe kan het zijn dat in het plaatsje ‘Heilige Landstichting” Juist datgene ontbreekt, waar het park zo bekend en groot mee is geworden. Waar talloze Christen, of ze nu van RK-huize zijn of net als ik Adventist. Zichtbaar en tastbaar konden leren dat de Bijbel geen ‘dode’letter boek is, maar leeft in de harten van mensen die Jezus Christus willen volgen met geheel hun hart, ziel en verstand.
Ik hoop dat als het park opengaat, als het ‘heidens’ Romeins dorp af is en er entreegeld betaald moet worden, tenminste één Bijbel zichtbaar mag zijn… al was het een ‘Nieuwe Bijbelvertaling’. Tenminste iets waar de naam
van Jezus wordt genoemd, zodat ik tegen bezoekers kan zeggen… ‘Mevrouw, ziet u die naam, ziet u dat boek…
Dat is ‘mijn Heilig Boek’… dat is het Woord van God… Dat vind ik het brood des levens… daar wordt mijn dorst mee gelest. Ziet u dat boek, daar vind ik de Absolute Waarheid”

Op weg naar huis, stopte ik bij vrienden van mij. Tijdens een korte fietstocht in Leerdam kwam ik een toeristenbordje tegen, daar stond op “Bijbelmuseum”. Ik denk dat, dat strak het volgende uitstapje wordt van Elma en mezelf. Juist wat een evangelistenpaar doet als ze een vrij weekend hebben… op zoek in Nederland naar het woord van God.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen