De wereld groener?!

Ze vergaderen zich 'suf' in Kopenhagen. Geruzie heen en weer want als ze er niet uitkomen, dan is de wereld, praktisch gezien 'verloren'. De wereld kijkt hoopvol naar de wereldleiders bijeenvergaderd in de hoofdstad van Denenmarken... want als zij er niet uitkomen dan is de wereld gedoemd verloren te gaan.

Al Gore liet het ons zien... als de wereld schadelijke stoffen blijft uitstoten, dan zullen miljoenen mensen sterven door de nadelige gevolgen van deklimaat verandering. Nog nooit heb ik de wereld zo verenigd gezien en zo zien smeken, dat wereldleiders een oplossing vinden voor ellende, die wij met zijn allen, blijkbaar, hebben veroorzaakt.

Als een gelovig persoon geloof ik dat ik goed moet omgaan met Gods schepping, sommige gelovigen noemen dat het goed toepassen van 'rentmeesterschap'. Of de mens in algemene zin de wereld verpest of niet.... Ik heb een taak (van Godswege en dat is lief en aardig zijn voor elk plant, bloem en boom en ooknog voor mens en dier). Dus ik probeer die dingen te mijden die schadelijk zijn voor de natuur.

Maar of ik nu ook mensen oproep om 'groener' te worden...? Eigenlijk niet...

Ik zie namelijk een probleem dat net zo groot, dan wel niet groter is dan het klimaat probleem van deze aarde. Ik heb het over het klimaat probleem van onze harten.

Mensen die elkander haten, het daglicht niet gunnen, wij leven in een wereld waar kwaad met kwaad wordt bevochten. Als wij niets doen aan het probleem van de klimaat van onze harten dan gaat ook heel de wereld eraan. Je kunt er geen LCD lampje mee indraaien en het probleem los je ook niet op door duurzame producten te kopen.

De enige oplossing is niet groener worden.... maar kiezen voor 'rood'! Niet rood van socialisme, niet het rood van rood-wit-blauw. De oplossing ligt niet in een conferentie van wereldleiders ergens in een hoofdstadje op deze globe. Er is maar één persoon die wat kan doen aan het probleem van de klimaat van onze harten... en dat is volgens de 'good old book' nog steeds Jezus Christus. Degene waar heel de wereld over een paar dagen een dagje bij stilstaat met Kerst.

Willen wij de wereld redden... dan moeten wij niet beginnen met groener worden... maar kiezen voor het rood, Christenen zeggen dat het gaat om het vergoten bloed door Jezus Christus dat er redding is van de klimaat van onze harten. ROOD brengt reddding.

Als je kiest voor ROOD en beseft dat je door Jezus liefde krijgt voor je naaste en dus ook voor de leefomgeving van je naaste. Met andere woorden voor Gods Schepping... dan wordt je vanzelf groen.... en kijk je dus ook naar het milieu.

Maar ik besef dat ik met deze blog niet veel handen op elkaar krijg, want veel mensen zoeken naar redding door 'zelf' Groener te worden. De mensen van deze wereld willen eerst het klimaat van deze aarde redden... dat is hun goed recht... deze mensen kijken naar Kyoto en Kopenhagen. Ze kijken naar Obama en Gore als degene die de toekomst van deze wereld veilig zullen stellen.

Ik kijk uit naar een andere conferentie... ik wil redding van het klimaat... niet alleen van deze aarde, maar vooral van mijn hart. Ik kies voor rood. Ik kies voor de leider van hemel en aarde die de oplossing heeft voor de echte problemen van deze wereld. Ik kijk uit naar een nieuw Jeruzalem, ik verlang naar de conferentie die plaats zal vinden in die nieuwe stad.

Iedere inwoner van deze wereld die verlangt naar het Rood, die Jezus biedt... Die zullen echt voor het groener gaan voor dit klimaat. Niet omdat ze bang zijn dat de wereld vergaat, nee maar omdat ze dankbaar zijn dat ze standhouden, in liefde voor altijd en eeuwig, met Jezus.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen