Ik sluit mijn ogen en zie…

Toen ik wat kleiner was, deed ik mijn ogen dicht en kon uren en uren dagdromen. Nu ik wat ouder geworden ben en de harde realiteit van het dagelijkse leven om mij heen zie… sluit ik mijn ogen weer dicht.. maar nu niet om te dag dromen naar een speelse wereld vol met snoep en speelgoed. Ik sluit mijn ogen niet om de raarste fantasieën bewaard te maken.

Nee, nu sluit ik mijn ogen voor de echte realiteit die Jezus mij heeft laten zien door Zijn Woord en de Geest der Profetie. Ik sluit mijn ogen en zie een stad.

Een lied van Joann Rosario doet mij daarna regelmatig nadenken… een stad waar het Lam Gods wacht op haar bruid. Ik zou willen dat de mensen hun ‘ogen’ open voor de realiteit van Gods Woord. Om zo te kunnen dagdromen..naar de stad die spoedig komen zal..het nieuwe Jeruzalem. Een stad bijzonder.. niet vanwege de pracht en praal, niet vanwege de prachtige poorten of het perfecte ontwerp. Het is niet de schoon van het nieuwe Jeruzalem dat de mensen doet optrekken naar de Heilige stad op de berg… Nee, ik wil daar zijn omdat Jezus daar op mij en alle getrouwe volgelingen staat te wachten. Kom je mee.. Ga mee naar de stad waar ik dagelijks van droom.. de stad van jou en mijn verlosser en Zaligmaker, Jezus Christus.

Ik sluit mijn ogen en zie een plaats…
Een stad zoveel beter dan iets op deze aarde
Engelen zingen daar halleluja
Verkondigen van Uw schoonheid en Uw rechtvaardigheid
Ik zie de heiligen die ons voor gingen
Die zich klaarmaken aan de Tafel van de Heer
Daarom koos ik om een leven te leven in Heiligheid
En zo kan de nieuwe hemel en aarde mijn echte ‘thuis’ worden.

Want er is een stad
Die mooier is dan de zon
Er is een hoop voor gelovigen jong en oud
Er is een plaats
Waar Jezus zit naast de troon van God
Wachtende op Zijn bruid.

Stel je voor als we staan voor de Troon
En wij horen de Vader zeggen, ‘Mijn kind, goed gedaan’.
Alle offers die wij brachten waren het meer dan waard
Om eeuwig te leven met Christus de Zoon
Om te zingen en dansen op de straten van goud met alle heiligen
Om te zijn met de leeuw en het lam.
Om onze kronen neder te leggen aan de voeten van Jezus
En Hem te aanbidden
Hij is de grote ‘Ik Ben’

Want er is een stad
Die mooier is dan de zon
Er is een hoop voor gelovigen jong en oud
Er is een plaats
Waar Jezus zit naast de troon van God
Wachtende op Zijn bruid.

Kom je niet met mij mee?
Wil je niet deze wereld achter je laten
Kom met mij mee..
Wil je niet vrij zijn?
Wil je niet vrij leven met God?
Voor eeuwig…

Ik sluit mijn ogen weer… “wauw te zitten aan de voeten van de Heer… mijn Verlosser”

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen