Christelijke Spam?!

Ik ben een computerfan... (geen computernerd!), ik heb 4 computers thuis staan en 1 PDA. Op kantoor zit ik achter twee reusachtige beeldschermen. Ik bouw websites, maak flashflimpjes en ik hou zelfs een weblog bij over mezelf en mijn geloofsleven.

Maar toch zijn er dingen die mij een beetje ergeren. Dat is SPAM, e-mailtjes die mij ongevraagd allerlei dingen vragen.

"Bent u gelukkig in de liefde..? Nou wij kunnen uw liefde nog 'langer' en mooier maken'"
"Help mij als achterkleinzoon van de voorzitter van de Hoge Raad van Nigeria..! door eventjes 3 miljoen van mijn spaargeld aan hem over te maken"
Omdat het AGP e-mailadres over heel de aarde bekend is, krijg ik e-mails uit Rusland, Turkije, Amerika, Oekraïne.

Ongevraagd komen mensen mij vertellen wat goed voor mij is... maar ik weet toch wel beter, wat goed voor mij is.

Ik ben Christen.. ik weet dat Jezus het beste is wat je maar kunt krijgen. Er is niets beters. Maar wat schets mij verbazing... terwijl mensen met al hun fantasie mij wijsmaken dat 'langer' meer liefde is. Waarom doen wij als Christenen er niets aan om te laten zien dat Gods' liefde méér als genoeg is?

Waarom is er eigenlijk geen Christelijke SPAM? En dat betekent niet dat ik hier op internet een oproep doe, om iedereen te bestoken met miljoenen en miljoenen mailtjes.

Maar laten (wij als) gelovigen vandaag wel zien.. dat er iets beters is. Gelegen of ongelegen zoals Paulus dat zou zeggen (Zie 1 Tim 4 e.v.) We worden door Christus opgeroepen om te zijn als zout, om het licht te zijn... Good News E-mailers, zou je kunnen zeggen.

Maar soms lijkt het net of gelovigen zich laten vangen als een vlieg in een spinnenweb. Of om in computertermen te blijven, gepakt te worden door Spamkillers.

In het huidige geloofsklimaat, óók in Nederland, is het heel moeilijk of wordt het moeilijk gemaakt om te getuigen van je geloof.
Zodra je laat zien dat je ergens voor staat.. wordt het door de maatschappij achterhaalde leer óf een persoonlijke zaak genoemd.

Maar ik als computerfan weet beter. Het verspieden van het geloof (het Bijbelse getrouw) aan je naaste in woord en daad is geen spam....

Nee, want het is juist het negativisme, en het gebrek aan moreel wat het virus is. Het virus van de zonde wel te verstaan.

En ik weet - als computerfan - wat je moet doen met virussen... In quarantaine zetten en het vuile wegwassen.

Ik hoop dat veel meer Christenen Computerfan worden... er is een hoop 'virus' wat bestreden dient te worden en de tijd.. is veels te kort.

In de tussentijd.... ga liefdevol SPAMmen

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen