28-04: Wat doe je, als...?

Een vriendin van mij zei ooit eens tegen mij, "Riley je bent een evangelist.. geen pastoraal werker" Het opmerkelijke is dat ik vaak in situaties kom dat ik juist wel pastoraal te werk ga. Wellicht niet in de kerk in een diaconale omgeving. Maar juist met mensen die ik niet of nauwelijks ken.

Op het werk, op straat... Juist op de wildvreemdste plekken word ik geconfronteerd met het ondersteunen en bemoedigen van mensen. Nadat ik in Spijkenisse een seminar heb gehouden over persoonlijke geloofsgroei en het belang om hieraan te werken wil je de geloofsgemeenschap laten groeien.. werd me een ding duidelijk. God wil mij helpen om anderen te bemoedigen. En wat merk je in al die gesprekken mensen zijn verward.

We leven in een tijd van verwarring... zoveel verschillende meningen, opinies en gedachten, probeer daaruit maar als oprecht Christen het zuivere geluid uit te halen. Je ziet dat mensen echt willen doen wat Gods woord hen verteld om te doen.. maar het ontbreekt soms maar aan één ding... en dat is daadkracht.

Woorden spreken is vrij makkelijk - dat ontdek ik in mijn eigen leven - de vraag die je rest.. is.. wat doe je als...?

Wat doe je als alles om je heen instort? Wat doe je als mensen je in de kerk je 'heilig' noemen? Wat doe je als...? Dat zijn vragen die ik de laatste paar weken hoor, als "Riley... ik zink, wat nu?" Een aantal weken geleden hoorde ik een prachtige overdenking over babylon (U weet wel.. Babylon!).

Ontsnap de verwarring, de laatste paar weken ben ik in mijn persoonlijke meditatie met dit thema bezig.

Wat doe je als..?

Veel mensen spenderen veel tijd aan het benoemen van mensen of instituten als Babylon en ik geloof in veel gevallen men correct is in het aanwezen van een plaats van verwarring. Maar wat mij altijd verbaasd is dat men de definitie te nauw hanteert. Ik zie dat mensen het 'ene' babylon hebben verlaten.. maar nog steeds hangen in het andere.

Of met andere woorden, Verwarring is niet gebonden aan één plaats of instituut alleen.. het is overal.... waar verwarring is. En dat is waar heel veel medegelovigen (en ik ook denk ik) er soms mee strijden.. waar plak je nu het stickertje.. het labbeltje 'Verwarring op'.

Wij vinden het vrij gemakkelijk om van iemand een lijstje te krijgen waarop staat. Persoon A, Gemeente B en Organisatie C zijn Babylon en blijf daar ver weg vandaan. Heerlijk.. ik heb ook van die lijsten. Ze werken in praktisch alle gevallen altijd en ik zou ze nooit en te nimmer die lijstjes weggooien (zover ze zijn gebaseerd op Gods Woord uiteraard).

Maar dan kom je in je leven dat juist Situatie D, ook best verwarrend overkomt en dan raak je in de knel.. "Wat nu...," vraag je jezelf af.. die stond niet op mijn lijstje. En aan iedereen die ik vraag heeft een andere mening of ze nu wel op het befaamde lijsten kunnen, mogen of horen te staan. Het jammere is dan veel mensen in die situatie aan iedereen advies vragen.. zonder naar de beste bron te gaan voor het handelen in verwarrende situaties… namelijk Jezus!

Wat doe je als..?

Als mensen aan mij vragen.. "wat doe je als... " dan grijp ik altijd terug naar Gods Woord... en zeg.. "Ontsnap de verwarring." Zonder al te diep theologisch aan de haal te gaan.. simpelweg zeggen, “Beste broeder, lieve zuster, ga in gebed, praat met God en luister naar zijn stem en als zijn advies is “Ontsnap de verwarring”, ‘pack you bags and go." Ik heb zoveel vrienden van mij gezien die niet kozen voor de ontsnapping naar Christus toe, maar ervoor kozen om in de verwarring hun heil te vinden en het is jammer om te zeggen.. maar ik heb mensen hun geloof zien verliezen. Vreselijk gewoon!

Ik kan niet beoordelen of situatie waar de persoon zich in bevind.. wel of niet verwarrend is.. maar als iemand klem zit in zijn persoonlijke relatie met Jezus Christus.. omdat hij of zij gehinderd is door aardse zaken. Dan is het advies helder namelijk, simpelweg verlaat de verwarring.

Toen ik onlangs moest spreken voor een groep, zei ik tijdens mijn overdenking.
"Lot woonde in een verwarrende plaats... maar bleef er toch wonen voor schijnbaar gemak, weelde en rijkdom ach ja de mensen deden vreemd.. maar hij kon er prima toeven. Totdat die bezoekers kwamen om met Lot te praten over zijn situatie en hoe de menigte te keer ging over het hebben van gemeenschap met de bezoekers die bij Lot waren.. Toen werd duidelijk voor Lot.. ik woon in verwarring... hij luisterde naar het advies van de engelen.. pakte zijn spullen en verliet Sodom.. zijn verwarring. In hoeverre ontlopen wij onze persoonlijke verwarrende situaties en zien op het geen Christus ons wil brengen… vrede en rust"

Wat doe je als mensen als mensen in hun pijn en verdriet hun verhaal aan je komen vertellen...?

Ik zeg verlaat je verwarring.. want als je niet ziet op je omstandigheden.. maar op Christus.... dan heb je de eerste stap gezet op de smalle pad op weg naar het Eeuwig Koninkrijk van God.. De enige plek in het universum.. waar nooit en te nimmer verwarring zal zijn.


Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen