20-05: Stromen van zegen

Wie kent dit lied niet,

Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd
Stromen verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft
Stromen van zegen komen als plasregens neer
vallen drupp'len reeds neder zend ons die stromen, o Heer”

God belooft ons een zegen, in het leven van iedere dag opnieuw. Stromen voor elk die gelooft.

Samen in de naam van Jezus
De discipelen wilde ook die zegen ervaren en in Handelingen 1 kunnen we lezen dat na de hemelvaart van Jezus de discipelen eendrachtig bij elkander kwamen in “eendrachtig gebed” Na een periode van gezamenlijk studie uit Gods woord en hetgeen Jezus hen leerde en gebed, kwam op die bewuste pinksterdag, de “vroege regen”… Stromen van zegen die beloofd werden, door Jezus… viel letterlijke en figuurlijk over deze kleine groep van discipelen.

Het gevolg van die periode van gebed en studie, was dat velen duizenden tot een levend geloof kwamen in Jezus Christus. Pas na studie en voornamelijk contact met God de Vader, d.m.v. gebed, zorgde voor de explosie van geloofsgroei, in het geloof van de discipelen zelf, maar ook in de numerieke groei van het aantal volgelingen van Christus. “Gods woord beloofd ons stromen voor zegen.. voor elk die gelooft en elk die ervoor vraagt.

Enkele weken geleden hadden we in Nederland te kampen met een droogte. Weken lang geen regen! De natuur snakte en verlangde naar water. Dat is ook – in geestelijk zin - de situatie voor de mensheid in deze eindtijd. We leven in een spirituele droogte. Steeds minder mensen in Nederland staan nog open voor het woord van God. We hebben de afgelopen tijd kunnen zien dat mensen zelfs lacherig doen over Christenen (en, ja zelfs Adventisten) die oprecht en onder leiding van de Heilige Geest, Gods woord trachten te volgen.

Juist in deze klimaat vraagt Jezus van ons om de drie-engelenboodschap en het evangelie met luide stem te verkondigen. Om onszelf en anderen voor te bereiden op de glorie volle dag, dat Jezus terugkomt. Juist met die eindstreep in zicht – het Nieuwe Jeruzalem , is het belangrijk om in deze wereld die zich bevind in een spirituele droogte…. Mensen kennis te laten nemen van het verkwikkend levend water van Jezus Christus.

Zijn wij er klaar voor om vol kracht er op uit te gaan? Zijn wij klaar om vol vuur en onder leiding van de Gods Geest, Zijn evangelie te mogen verkondigen? Zijn wij er klaar voor om ruzies, discussies en andere zorgpunten onder elkander op te lossen. En de tijd te nemen om te strijden onder de ‘banier’ van het Lam?

Ja, want voor elk die gelooft en erom vraagt.. belooft God zijn zegen. En niet alleen druppels.. maar stromen. De stromen die de discipelen ervoeren… die mogen wij ook ervaren.

Operation Global Rain is een initiatief van Adventisten uit Amerika en inmiddels overgenomen door honderden Adventkerken over het geheel der aard en ook ontarmt door aantal adventkerken in Nederland, waardonder die van Rotterdam Noord. Deze actie heeft tot doel om door middel van gebed. Gods gemeente voor te bereiden voor het evangeliewerk als gemeente en ons als individu voor te bereiden voor de dag dat de “bazuinen zullen klinken uit de hoogte links en rechts”

Het streven is om van 27 juni tot 7 juli elke avondals gebedsgroep of als gemeente gezamenlijk te bidden

Immers een periode van bezinning breekt aan met als vraag: van in welke situatie bevinden wij ons nu? Waar ben ik in mij leven, waar moet ik aan werken? Vragen aan God in welke situatie we ons bevindenVragen om bekering, namelijk het besef dat we moeten omkeren van alles wat scheiding brengt tussen ons en de Heer. Mocht je afgedwaald zijn, je hart en ziel opnieuw aan God toewijden.
Bidden om herstel namelijk het wandelen in Gods Wil, door Hem laten vormen. Denk maar eens aan klei in de hand van de pottenbakker. Werken aan je karakter, geleid door de Gods Geest.

Met als uiteindelijk gevolg: de Opwekking – gezamenlijk delen in de vreugdevolle glorie van de Heer. In je gezin, in je kerk. Een ieder individu en de gemeente die klaar zijn om positief te staan in het oordeel en er op uit te trekken op de drie engelen boodschap met luider stem te verkondigen. M.a.w. “Geef glorie aan God die hemel en aarde en de zee en al wat leeft heeft geschapen. Ontsnapt de verwarring die in zonde leeft. En ontvang de zegel van de levende God.”

Wij hebben gebed nodig. Niet alleen om je persoonlijk verlanglijstje voor aardse zaken voor God te leggen.. Wij hebben als Gods volk gebed nodig om jezelf en de gemeente op een lijn te zetten met Gods Wil.. zodat Hij ons zal horen.. onze zonde zal vergeven en dat er grootste dingen mogen gebeuren om ons heen, met deze gemeente met als ultieme climax, dat wij die bazuinen mogen horen uit de hoogte links en rechts.

Net als het lied belooft God ons stromen van zegen die als plasregens neer vallen. Daarom is global rain actie een uitgelegen kans om te bidden voor de Uitstoring van de late regen, zodat wij als gemeente van God en individuen voorbereid zijn in leer (wat de bijbel ons leert 2 Tim 3:16), wij mogen groeien in karakter (Gods vrucht, Galaten 5) en onze missie (Zendingsopdracht Mattheus 28:18,19). Zodat wij als gemeente die heerlijke verkwikkende zegen mag ontvangen namelijk individuen en een gemeente die klaarstaan om de Heer te ontmoeten en een Gemeente (Rotterdam Noord) die erop uitgaan om de naaste de liefdevolle en reddende boodschap van Christus te brengen aan een wereld ondergedompeld in een spirituele droogte.

Vanaf vandaag bemoedigen wij iedereen in de gemeente om te bidden, bidden voor uwzelf (om rein te zijn), bidden voor uw gezin, bidden voor de familie, Gods gemeente , voor uw naaste. Vanaf 18 mei tot 26 juni, als voorbereiding van de actie wordt iedereen aangemoedigd om te werken aan zelf onderzoek en persoonlijk gebed. Zodat we straks als gemeente samenkomen, om tezamen met adventisten over het rond der aard te bidden dat we klaar mogen staan.

Toen een dergelijke actie vorig jaar werd georganiseerd, in een Adventkerk in de Amerikaanse staat Californië, werd deze adventgemeente hechter in de onderlinge band, geschillen werden opgelost, ruzies bijgelegd. Een atmosfeer van eendrachtig strijden voor de boodschap kenmerkte deze gemeente, geleid door Gods Geest. De gemeente werd vurig, eendrachtig en bouwend op de Gods Woord alleen! Dat is de kracht achter deze actie… God de leiding laten nemen.

Denk maar eens na over de woorden van Paulus in Handelingen 3, 19 en 20 “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;’

Broeders en zusters.. er wachten tijden van verademing op ons. Er wacht een periode van verkwikkende regens op ons… God roept u op.. God roept uw gezin op… God roept Zijn gemeente, Rotterdam Noord en 16 miljoen andere adventisten op om te bidden voor die zegen. Die alleen Hij kan schenken.

Wij als gemeente van God zijn er klaar voor… klaar om die tijden van verademing te mogen meemaken. Daarom is mijn wens en bede dat na deze actie, deze Global Rain actie u en ik mogen zingen

Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen, zal er nieuw leven dan zijn
Stromen van zegen komen als plasregens neer
Nu vallen drupp'len reeds neder zend ons die stromen, o Heer”

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen