15-10: Waarom steek je je hand toch niet omhoog

Het afgelopen weekend had ik het wat drukker dan normaal. Hoewel Evangelisatie sowieso voor mij een passie is. Immers Gods liefde dringt me.... Was ik het afgelopen weekend stad en land afgereisd voor informatie die het kerkgenootschap, waar ik lid van ben, wilde verspreide over dit onderwerp.

En omdat ik 'toets' en het goede tracht te behouden, was ik afgelopen Sabbat in Brussel. Daar hield de kerk het Belgisch/ Luxemburgs 'Geestelijk congres'. Met als thema... "evangelisatie". Met had een spreker uitgenodigd (die 40 uur over deed om van Australië naar België toe te komen) en die het aanwezig publiek zou inspireren om toch te gaan evangeliseren.

De gemiddelde weblog lezer weet dat ik bibber van woorden als "dialoog", "oude werkt toch niet meer", "waarheid is toch niet zo belangrijk", etc, etc. Maar ik wilde dit keer toch kijken of men in België zou warm lopen om dingen eens 'radicaal' anders aan te pakken.

Een goede overdenking, zowel s' ochtends als s' avonds bereidde de mensen voor om toch om te zin naar de mensen in hun eigen leefomgeving (op je werk, op school waar dan ook). Er werden voorbeelden gegeven van creatieve nieuwe kerken in Litouwen, Engeland & Australië. Net als een roadshow... werd het beste van stal gehaald om de mensen te laten zien dat alles werkt. (Met alles bedoel ik het nieuwe evangeliseren).

Na afloop van een inspirerende dag... (terwijl ik tijdens een bijbelstudie bijna van mijn stoel afviel (letterlijk) nadat gezegd werd dat het niet uitmaakt wat je eet (rein/ onrein/ vegetarisch etc), ook al doe je het principieel niet om iemand niet voor de hoofd te stoten) Na de dag dus... vroeg de nieuwbakken voorzitter

"Wie wil meer weten over evangeliseren"...

Ik een beetje brutaal als ik weleens (mag/ kan) zijn keek ik om, om handen te tellen.. er het waren er iets meer dan 12. (12 van de 500). De voorzitter keek geschokt en antwoordde, "Gelukkig zijn er er meer dan de 12 discipelen".

Onlangs in een gemeente waar ik aanwezig was, zij de lekenprediker, "Wie wil er bijbelstudie geven" en er staken 5 mensen hun hand op (5 van de 200 wel te verstaan).

Ik ben bij trainingen voor lezingen en daar waren er slechts 15 van de 55.

Hoe dan ook... "waarom stekken we onze handen niet meer omhoog?"

Getuigen blijkt het mest enge te zijn voor een volk dat zich juist als taak heeft, om Elke taal, stam en natie te vertellen dat God aanbeden dient te worden. We moeten mensen liefdevol waarschuwen.

Vroeger staken de pioniers van het Christelijk geloof.. hun handen in het vuur voor de waarheid. Maar dan leek 't toen makkelijker dan je handen in de ijle lucht te steken ruim 60 cm boven je hoofd?

Onlangs liep een bijbelwinkel binnen en het sprak met de verkoopster over het evangelie... 'gewoon doen toch' er zijn geen belemmeringen voor hen die wandelen met de Here.

En dat zette mij aan het denken.. waarom steken wij onze handen niet omhoog.... om te werken in Gods Wijngaard.

Onze handen gaan blijkbaar wel omhoog om God te prijzen, maar als God van ons vraagt om onze handen uit de mouwen te schudden... trekken we onszelf terug...

God zoekt mensen die de boodschap begrijpen van Ezechiel 3:17-21

"Mensenkind, ik stel jou aan als wachter over de Israëlieten: als je mij hoort spreken, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal en je waarschuwt hem niet, je zegt niets om hem te waarschuwen voor de goddeloze weg die hij is ingeslagen, niets om zijn leven te redden – dan is hij weliswaar een slecht mens die sterft doordat hij zelf schuldig is, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. Als je een slecht mens daarentegen waarschuwt en hem zegt dat hij tot inkeer moet komen en hij gaat toch voort op zijn goddeloze weg, dan is hij zelf schuldig aan zijn dood, maar zul jij het er levend afbrengen. Als een goed mens zich niet langer rechtvaardig gedraagt maar onrecht doet, en als ik hem dan ten val breng, zal hij sterven als jij hem niet waarschuwt. Hij zal sterven als gevolg van zijn zondig gedrag, en zijn goede daden zullen niet meer tellen, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. En als je een goed mens voorhoudt dat hij niet moet zondigen en hij zondigt niet, dan blijft hij zeker in leven omdat hij zich heeft laten waarschuwen, en ook jij zult het er levend afbrengen.’"

Ik hoor dit niet van de kansel.. maar ik hoor het gelukkig wel uit het Woord van God.. Riley steekt niet alleen zijn handen omhoog, onder leiding van Gods geest mag ik de liefdevolle woorden van God, de daden van Christus, Gods Zoon.. delen met een ieder.
 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen