11-3: Kanselruil

Afgelopen week had ik met een goede broeder uit mijn kerkgemeenschap een gesprek over de ontwikkelingen in het Christelijk landschap. Tijdens het gesprek kwamen we op een apart verschijnsel die sommige kerken tegenwoordig te vinden is. Ook wel "Kanselruil" genoemd.

Toen ik voor het eerst dit woord hoorde dacht ik aan het uitwisselen van kansels. Heel naïef gedacht van mij natuurlijk. Toen ik nog in Rotterdam actief was met lokale radio, kreeg ik mijn eerste kennismaking met “kanselruil”. Men vroeg mij of ik 'mijn kansel' wilde afstaan met die van een gereformeerde gemeente. En niet zozeer de kansel.. maar de microfoon op de radio.

Ik vergeet dat gesprek nooit meer. AGP Radio deed het heel erg goed en er was de mogelijkheid om in heel Zuid Holland gehoord te mogen worden. Ik werd uitgenodigd om samen met enkele te spreken voor uitzendtijd op de radio, voor Adventisten.

Mijn insteek was helder.., ik wilde radioprogramma's maken zonder compromissen te maken. Ik ben sabbatvierend Christen.. dus één ding kan ik geen compromis maken is onder 'aansporing' zeggen dat zondag.. de ware rustdag is. Ik was vastbesloten om niet mijn mening op dit punt te veranderen. Zo ging ik, mede onder gebed, het gesprek in. Zo gezegd, zo gedaan.

Het was - zo kan ik mijn herinneren - een heel fijn en leuk gesprek. Men was oprecht geïnteresseerd in wat ik deed en waarom ik de Christelijke boodschap op de radio wilde verkondigen. Men stond zelfs toe dat ik mocht zeggen dat de Sabbat de zevende dag is... Ik dacht “dit gaat lekker...”

Men bood mij zelfs aan om te spreken in de uitzendtijd (op de radio) van andere kerkgenootschappen (die tevens zendgemachtigden waren in Rotterdam). Je zou het 'kanselruil’ kunnen noemen, maar dan met de microfoon. Ik vond het allemaal wonderbaarlijk klinken. “ik mag over de sabbat spreken in zendtijd van Katholieken...” ik dacht, "Here.., dit is een uitgelezen kans! Uw boodschap preken voor duizenden die niet alle tien geboden kennen zoals God het had bedoeld.

Dit gesprek voerde ik ongeveer 7 jaar geleden.., toen ik nog niet bekend was met het verschijnsel kanselruil... Ik was onder de inruk van het gesprek en ik zei spontaan en enthousiast "Beste mensen ik heb een goed idee...", "ik kan naast het vertellen van het rijke geloofsgoed van de Adventisten, ook spreken over het evangelie van Christus."

Toen gebeurde er iets wat ik niet gewend was.. Ik kreeg als commentaar. "Hoe durf jij te praten over evangeliseren!", "Wil je zieltjes winnen?"

Het gesprek sloeg totaal om.. ik noemde het "E-woord", ik wilde evangeliseren... ik wil niets liever dan de Geest zijn werk laten doen in mijn leven.. en graag getuigen van mijn geloof, maar ik moest het pand verlaten.. "hoe durf je te gaan evangeliseren."

Sindsdien weet ik heel goed wat Kanselruil is, spreken bij anderen, zonder de waarheid te verkondigen die je in Gods Woord is toevertrouwd.

Ik heb er een lange tijd niet meer over verschijnsel nagedacht.. In die periode (7 jaar terug) spraken Imams in Kerken, Rabbi's in Moskeeën en Dominees in Synagogen. Maar ik hoorde er niets meer ove - Dus dacht ik bij mezelf, "dat is een mislukt experiment geweest.. Iets wat de leden uit elk van de religies geen oren naar zouden hebben.

Totdat ik op een Sabbat in een kerkblad las, dat er weer een kanselruil zou plaatsvinden.... Ik moest toen spontaan achter de oren krabben... Wat gaan die mensen zeggen, "een mooi verhaaltje?!". Op weg in de trein keek ik naar het voorbijtrekkend landschap en ik dacht.

"Op de kleuterschool deed ik ook aan soort spel.. waarbij je stoelen ging uitruilen.. men noemde het ook wel een stoelendans... Rond rennen en steeds op een andere stoel zitten.. wanneer het lied speelt. Totdat de leider besloot om de stoel weg te pakken en er een plek minder overblijft om voor te spelen? "

Tja.. zou kanselruil niet iets anders zijn dan 'kanseldans'? Bij elkander op bezoek gaan totdat er géén liturgisch & theologisch verschil meer is.... dan houdt opeens de muziek op en zonder dat je door hebt, is je stoel verdwenen of met andere woorden, is een deel van de rijke bijbelverklaring die je tot dan toe in bezit had verdwenen.

Het is triest, maar het gebeurd vandaag nog steeds... De jonge Timoteus hoorde van Paulus
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren. (1 Tim 4:12-16)


Timoteus deed niet aan het afzwakken van zijn boodschap... welk advies kreeg deze jonge man Gods, "Houd je aan de leer en blijf dat doen.. dan red je jezelf als je toehoorders."

Ik mocht uiteindelijk niet een Christelijke radioprogramma presenteren in heel Zuid-Holland, in de zendtijd van Christelijke omroepen in Rotterdam en Omsteken

Ik kreeg een prachtkans om iedereen te vertellen van de Adventboodschap in een populair en goed beluisterd programma... Maar ik deed oop dat moment geen concessie, ik wilde geen historische verhandeling houden over de kerkgeschiedenis van 'mijn kerkgenootschap' in de zendtijd van anderen kerkgenootschappen, Riley wilt de 'Blijde boodschap en het fundament van Gods Koninkrijk met vreugde verkondigen!!!" Zeven jaar geleden twijfelde ik nog of God wilde dat ik als Evangelist op zou treden.., nu weet ik het zeker. Liever onbekende Riley met een zuivere evangelische boodschap, dan de rest van mijn leven wandelen met de stempel van "kanselruiler".

Jezus vraagt van mij dat ik voorbeeld voor de gelovigen moet zijn in wat ik zeg, hoe ik leef in liefde, geloof en zuiverheid, dat alles ondanks ik zit met mijn eigen fouten en tekortkomingen. Want als ik meedoe met de kanseldans, door het Eeuwige Evangelie te laten afzwakken ten behoeve van luistercijfers, dan zou ik compleet ongeloofwaardig worden in eigen kerkgemeenschap en misschien nog veel 'erger' daarbuiten.

Ik hoop dat anderen die dit moment aan deze moderne dans meedoen, ernstig na te denken wat er gebeurd als de muziek stopt en één stoel minder is om op te gaan zitten.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen