28-10: Kerkelijke erfgoed

Ik kom op verschillende plekken voor mijn werk en ook mijn vrije tijd. Ik vind het mooi om te kijken naar oude gebouwen en hoe men panden renoveert.

Onlangs kwam ik een oud kerkgebouw, die al meer als 500 jaar maar 50 tot 80 jaar gefungeerd had als kerk. De kerk was achtereenvolgens vergaderlokatie, wapendepot, bibliotheek, archief en expositie ruimte.

Terwijl men in andere landen smeekt om een vergaderplaats om de Here te loven en te prijzen, raken wij in Nederland gebedshuizen kwijt aan allerlei leuke activiteiten. Van een school tot een café. Van een speelplaats tot een tv-studio. De kerk, het gebouw bedoel ik dus, wordt in Nederland gebruikt voor allerlei doeleinden dan de oorspronkelijke idee.. een plaats van aanbidding.

Jezus joeg zelfs de handelaren uit de synagoge.. omdat de leiders en kooplui een verkeerd idee hadden van aanbidding. Nu wanneer er in verschillende kerken een opleving te vinden is in de kerk (ik bedoel de mensen)... is de vraag of Christelijke Nederland haar 'gebouwen' terugclaimt..

Veel kerken dromen van een eigen plaats van aanbidding.. hun eigen plaats van aanbidding. Zodra de kerk (de mensen) aanbidding en lofprijzing op de eerste plaats zetten, als gebed en evangelisatie wezelijke onderdelen vormen van de gemeente Gods. Dan zullen de zegeningen zeker niet achterwege blijven.

Want ik hoor ook verhalen van kerken die groeien, de miljoenen investeren in een nieuwe locaties, om God de eer te geven en de mensen te verzamelen in één mooie gebouw. Een kerk is net als het geloof. De verpakking is aardig.. maar het gaat in eerste instantie om de inhoud.

Gods gemeente is het meest gebaat bij een goede samenhang en gemeenschapszin binnen de 4 muren. Als wij willen zorgen voor ons kerkelijke erfgoed in Nederland. Als we een halt willen roepen aan het gebruik van de kerk (het gebouw) als café, hotel, bibliotheek, etc, etc. Dan is het de tijd dat wij als Christenen in dit land gaan zorgen voor het 'geestelijke erfgoed'.

Toen ik de expositie ruimte verliet op weg naar huis... dacht ik bij mezelf.. ik heb meegemaakt als een gemeente haar 'geestelijke erfgoed niet goed heeft toegepast... een kerkgebouw die veranderd in een wapendepot, in een bibliotheek.

Als wij niet onze harten, zowel individueel als collectief geven aan de Heer.. dan sta je met lege handen... Nederlandse Christenen, sabbatvierders dienen te strijden voor hun geestelijk erfgoed. Gods Woord.. als dat goed zit.. dan weet ik ook dat het goed komt met ons kerkelijke erfgoed.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen