20-10: Ik ben klaar om naar huis te gaan!

Vandaag ben ik gegaan naar een begrafenisdienst van de vader, van een collega van mijn werk. Ik heb goed contact met deze collega en wilde mijn blijk van respect tonen door naar deze begrafenis af te reizen.

Ook al ken je de persoon niet.., het is altijd indrukwekkend om woorden van dankbaarheid en waardering te horen voor het leven van degene die ontslapen is.

De man die onlangs stierf.. was een zeer gelovig man. En of je het wil of niet.. ineens ga je aandachtig luisteren. Wat heeft God gedaan met zijn leven? Heeft deze man "ZIJN STEM" gehoord en nog belangrijker er gehoor aan gegeven.

Persoonlijk vond ik het mooi om te horen hoe hij door pijn en verdriet, aan het eind van zijn leven kon zeggen.. "ik heb mijn pijn en frustraties uit het leven losgelaten.. ik ben klaar om naar huis te gaan." Hij had gestreden en ontdekt dat overwinning alleen haalbaar is met de almachtige. Toen hij tot besef kwam dat hij een vredig leven kon leven nadat hij zijn frustraties aan God had overgedragen kon hij tegen zijn kinderen zeggen.. 'Ik had dit 30 jaar eerder moeten doen'.

Het is prachtig om te zien dat God ons blijft roepen. God blijft ons roepen en hij geeft ons de kans totdat wij onze ogen op deze planeet schuilen. Als je dat doet... kan je zeggen 'Ik ben klaar om naar huis te gaan!"

Afgelopen week hoorde ik in het nieuws het volgende bericht:

Bijna de helft van de Nederlandse christenen (47 procent) is bang voor de dood. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek onder 400 mensen, uitgevoerd door het communicatiebureau Lensink van Berkel in opdracht van Vergelijk.nl. Daaruit blijkt ook dat moslims het minst bang zijn voor de dood en christenen het meest. (alpha online)

Schrikbarend dat zoveel volgelingen van Christus bang is.. voor de zekerheid die alleen Hij kan bieden. Zijn Christenen bang om naar huis te gaan? Vooral als blijkt dat Moslims minder bang zijn dan Christenen.

Er is werk aan de winkel.. voor bijbelgetrouwe Christenen... als wij medegelovigen zekerheden willen bieden, die gevonden kan worden in het woord. En dat woord is niet theoretisch.. maar levend... Als een man aan het einde van zijn leven kan en mag zeggen dat hij klaar is om naar huist e gaan. Hoeveel te meer dienen wij mensen te vertellen. Dat kiezen voor Christus geen zaak van theorie is. Geen zaak van welbedachte overwegingen, maar van werkelijkheid en realtiteit

Toen ik 'bewust' koos om met Jezus door het leven te gaan en meer van God te leren kennen, luisterde ik naar een gospelsong die ging als volgt; "Het leven is slechts een droom en de hemel is realiteit". De bijbel is niet een boek wat gaat over een geromantiseerd en fictieve hemel.. Nee niets van dit alles. De Bijbel is het boek wat mensen hun ogen doet open doet, van de nachtmerrie die deze in zonde gevulde planeet vaak is. De hemel is voor mij en ik hoop voor vele anderen.. het gevoel wat je krijgt als je wakker wordt na eens slechte droom, een plek waar ik mij veilig voel.

Gelukkig kwam deze man, voor het eind van zijn leven hier op aard tot besef.. dat de aarde slechts een droom was en de hemel realiteit is.

Ik hoop en bidt dat vele Christenen, net als deze man die vandaag werd begraven kunnen zeggen "Ik ben Klaar om naar huis te gaan."

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen