04-04 - Uitverkoren generatie

Van de week had ik een gesprek met iemand die zich niet altijd bevrijd voelde.

Een Christen die niet bevrijd is, is net als een gevange in de buitenplaats van een gevangenis je ziet de openlucht maar je bent niet echt vrij.

Als je behoort toe een uitverkoren geslacht, een heilige natie, Gode ten eigendom.. dan is er slechts een ding wat je moet doen.. ga uit de gevangenis. Vaak zijn wij degene die onszelf opsluiten in schuldgevoelens. OOk al heeft Jezus de losprijs betaald en mogen wij vrij uit de gevangenis van de zonde.. Vaak blijven wij als vrijgekochten van Jezus hangen in dezelefde gevangenis.

Wat is erger? Vastzitten als je schuldig ben.. of vrijwillig jezelf houden in de gevangenis?

Christus heeft niets voor niets ons met Zijn dierbaar bloed vrijgekocht, het is beschamend als wij zijn offer aannemen en toch besluiten te staan in dezelfde plaats als de ongelovigen. Wee degene die daarvoor kiezen.

Het is beter om niet te weten, dan te weten en het niet te doen. Wij zouden als Christenen ervoor durven moeten uitkomen (ik ook), dat we behoren tot een uitverkoren generatie, een uitverkoren volk...

Moet toegeven.., ook al weet ik al jaren dat ik behoor tot een uitverkoren geslacht.. ik ook heb me laten meeslepen door gedachtenspinels van anderen, ook meer geluisterd op het onbestendige woord van mijn (lieve) medemens.. dan dat Almachtige woorden van wijsheid van God. Hoe komt het dat..?

Het is het eeuwige getouwtrek in ons leven... als mens heb je de neiging het zichbare meer te accepteren dan het onzichtbare. Ziende blind noemt men dat. ALs wij met onze gelovige bril anzetten.. dan beginnen we te leven.

Dan zien wij dat alleen Jezus de uitweg kan bieden naar God. Dan zien we dat we vervuld dienen te raken van de Heilige Geest. Dan weten we dan gebed en het Woord noodzakelijk is om ons geestelijke leven intact te houden.

Maar we kunnen ons alleen uitverkoren voelen.. als we kiezen voor Hem die ons waarlijk vrijmaakt.

"Prisonbreak" als tv-serie zet je aan het denken.. hoeveel moeit heeft Jezus gedaan om ons uit het gevang te krijgen. We wachten op de doodstraf en een totaal onschuldig iemand gaat het gevang in.. laat zich opsluiten om slechts één gevange te bevrijden.. een gevange die nog echt schuldig is aan zonde en de straf drie dubbel en dwars verdiend.

Dat is Jezus.. hij heeft tijdens het Paasfeest ongeveer 2000 jaar geleden.. de grootste prisonbreak gerealiseerd.. en daar mogen wij tot op de dag van vandaag, "Prijs de Heer" voor roepen!!! De vraag is... rennen jij en ik naar buiten en genieten wij in alle blijmoedigheid en vrijmoedigheid van onze hervonden vrijheid in Christus.

Immers we zijn een uitverkoren generatie.
 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen