03-03: Valse leiders

Dit las ik in de uitdaging van de maand maart.

Interessant stuk.. deze columnist geeft aan dat niet alleen de leiders... maar ook de gemeenteleden schuldig zijn aan het feit dat ze niet direct worden geleid door de Helige Geest.. maar door een ondoorzichtg samenspel van leiders die werken voor eigen eer en eigen waarde.

Een artikel om over na te denken


In hoeverre heb ik meegewerkt aan de opkomst van menige huurling in de Gemeente?

Legitieme vraag, dunkt me, Misschien is het zogenaamde leidersprobleem wel een kuddeprobleem

Door te zwijgen gaf ik menig aanvoerder van een evangelischpeloton de ruimte voor onbijbelse bokkensprongen. Soms had ik vragen, maar gunde ik zo iemand (te lang) het voordeel van de twijfel. Tot ik - vaak al uit zijn zicht verdwenen - later hoorde dat een door velen geadoreerde 'leider' in een ridicuul spel van macht, manipulatie en onschriftuurlijke leuterkoek terecht was gekomen.
Teveel herdershonden pogen zich tussen Herder en schapen te wringen als Zijn plaatsvervangers. Een significant verschil tussen evangelische beweging en RK Kerk is dat de laatste maar één paus heeft. Maar volgens de Bijbel worden gelovigen rechtstreeks toegevoegd aan de Heer.

Hij heeft weliswaar leraren binnen Zijn lichaam aangesteld, maar die moeten zich niet gedragen als managers, chefs en sous chefs
aan wie de individuele ledenprimair verantwoording zijn verschuldigd. Schapen kennen de stem van de Herder, Hoe? Door Zijn eigen Woord.

Maar dát raakt steeds meer op de achtergrond. Het zicht erop wordt verduisterd door een lawine van modellen, methodieken, cursussen en boeken om de toko draaiende te houden. Misschien dat door al die stoorzenders veel schapenintussen elke stem van elke huurling die zich als gezalfde leider aandient voor lief nemen.

Moet je niet verbaasd zijn als zij die van de echte Herder niet meer herkennen. Maar daar zijn de schapen dus (ook) zélf debet aan.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen