03-01: Gedragscode

Vandaag las ik in de evangelisch maandblad de Uitdaging een artikel over een gedragscode. De Evangelische Alliantie, een verzameling van tientallen kerken en parakerkelijke organisatie onderzoekt een richtlijn hoe aangesloten organisaties elkaar dienen te benaderen.

The Advent Gospel Promotions, heeft daarom bewust om die reden geen 'formele' samenwerkingsbanden met andere organisaties. Want wat voor gevaar schuilt er in een gedragscode.

Heel simpel.. dat je ander gedrag gaat vertonen, dan hetgeen je in gelooft. Diverse organisaties hebben van AGP verlangt dan wij ons verbinden aan één of meedere richtlijnen. Het klinkt allemaal fantastisch.. totdat je een keer op het punt komt dat je verschilt van mening op principele grondslag.

Als ik of wie dan ook bij AGP zou opleggen hoe zij zich moeten gedragen... wat zou ik dat men hun doen. Mijn wil op hun leggen... Terwijl de bijbel ons leert dat alleen Gods wil telt.

Stel.. dat AGP, lid was van de EA en wij zouden vrijuit praten dat sommige leden de sabbat niet eren,.. dan voldoe ik aan de gedragsregel van Gods woord, maar niet van de EA omdat ik een lid niet 'volwaardig' zou behandelen. Men zou dan schande en ellende spreken omdat ik niet spreek van 'eenheid' zoals God het bedoelt had. Gedragscode die niet gebasseerd zijn op de Wil van God.. zijn altijd bedoeld om aardse compromissen in stand te houden. Compromissen is sluiten is geod voor degene die een andere weg in gedachten hebben.. dan de Heer die in gedachten heeft. De Heer vraagt mensen die slechts één weg op gaan... en wellicht klinkt het ouderwets, conservatief, ongedwongen, vrijmoedig, handeldend als een losgelsagene durfal... maar het is wel Gods manier... Immers, Waarheid is Waarheid.. Waarheid met leugen is géén waarheid... the choice is up to you!

Aan welke gedragsregel stelt God bij het uitvaardigen van het oordeel... die van de EA... don't thinks so! Lees hoe Jezus omging met andere 'gelovigen' en welke gedragscode hij erop na hield in Matt 23!

Ik hou mijn aan de Hemelse Gedragscode... u ook?!... Prima.. dan gaan we zeker voortreffelijk met elkaar om, daarvan ben ik immers Heilig van overtuigd... door de Heilige Geest wel te verstaan.
Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen